Mikäli haluat oppia uusia asioita tekniikasta ja hyödyntää kädentaitojasi, ammatillinen valintasi on hyötyajoneuvoasentaja ja opinnoiksi sopii ajoneuvoalan perustutkinto. Koulutuksessa keskityt nykyaikaisten alustarakenteiden, hallintalaitteiden, moottorin ja voimansiirron sekä autoelektroniikan vaatimien testilaitteiden hallintaan ja hyödyntämiseen.


Ajoneuvoalan perustutkinnon suoritettuasi

  • selviydyt itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä
  • osaat toimia asennus- ja asiakaspalvelutehtävissä
  • valitset oikeat öljylaadut ja suoritat hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä
  • osaat tehdä paine- ja virtausmittaukset sekä huoltaa järjestelmän
  • tunnet hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit ja osaat lukea järjestelmäkaavioita
  • hallitset sähköisen vianetsinnän ja esiohjauksen perusperiaatteet


Ajoneuvoalan perustutkintoa suorittaessasi valitset toisen seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista:

  •  työkoneasentaja
  • kuorma-autoasentaja tai linja-autoasentaja


Työkoneasentaja

Työkoneasentajana työskentelet työkoneiden varaosamyynnin, huoltojen sekä korjauksien ja asiakaspalvelun parissa. Työkoneissa nopeasti kehittyvät, sähköllä ja elektroniikalla esiohjattavat ja toimivat hydrauliikka, pneumatiikka ja mekaniikka asettavat sinulle uusia vaatimuksia.


Kuorma-autoasentaja tai linja-autoasentaja

Kuorma-autoasentajana tai linja-autoasentajana työskentelet pääasiassa hyötyajoneuvojen huoltojen sekä korjauksien parissa. Työnkuvaasi kuuluu myös asiakaspalvelua, mikäli työskentelet opintojesi ajan kaupallisessa korjaamossa.  


Kohderyhmä

Koulutus sopii sinulle, jos olet kiinnostunut raskaista työkoneista tai kuorma- ja linja-autoista tai työskentelet jo niiden parissa. Opiskelu tapahtuu yhteistyöyrityksessä työn ohessa oppimalla.
Koulutus henkilökohtaistetaan koulutustarpeittesi ja aiemman koulutuksesi sekä työkokemuksesi mukaan. Suoritat siis vain tarvittavat tutkinnon osat sekä niihin liittyvät opinnot. Työtehtäviisi soveltuvaa aiempaa osaamista olet voinut hankkia esimerkiksi ajoneuvo-, kone- ja metalli-, sähkö-, tai logistiikka-aloilta.


Ajoneuvoalan perustutkinnon sisältö

Koulutuksen sisältö ja suoritettavat tutkinnon osat määräytyvät valitsemasi osaamisalan ja kulloinkin järjestettävän koulutuksen mukaan. Katso tarkemmat tiedot alta haussa olevien koulutusten tiedoista.
 

Alkavat koulutukset

Ajoneuvoalan perustutkinto, ajoneuvotekniikan osaamisala (oppisopimus)
Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
1.11.2023—29.11.2024

Halutessasi oppia uusia asioita tekniikasta, ammatillinen valintasi on jatkuvasti kehittyvät ajoneuvoalan monipuoliset ja laaja-alaiset tehtävät. Hyötyajoneuvoasentajan koulutuksessa keskityt raskaankaluston parissa tarvittavaan keskeiseen ammattitaitoon: kädentaitoihin ja nykyaikaisten alustarakenteiden, ohjauslaitteiden, moottorin sekä autoelektroniikan vaatimien testilaitteiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Työkoneala on laaja kokonaisuus, johon kuuluvat koneiden myynti, huolto ja korjaukset sekä asiakaspalvelu. Työkoneasentajana työnkuvasi käsittää yhä useammin koko prosessin tilauksen vastaanottamisesta työn toteuttamiseen ja luovutukseen. Työkoneissa nopeasti kehittyvät, sähköllä ja elektroniikalla esiohjattavat ja toimivat hydrauliikka, pneumatiikka ja mekaniikka asettavat uusia vaatimuksia työkoneasentajille.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuasi selviydyt itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjattuna keskeisistä ammattitöistä. Koulutuksen suoritettuasi osaat toimia asiakaspalvelu- ja asennustehtävissä. Osaat valita oikeat öljylaadut ja suorittaa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmän korjaustöitä. Osaat suorittaa paine- ja virtausmittaukset sekä huoltaa järjestelmän. Tunnet hydrauliikan ja pneumatiikan yleisimmät piirrosmerkit ja osaat lukea järjestelmäkaavioita. Hallitset sähköisen vianetsinnän ja esiohjauksen perusperiaatteet.

Koulutuksesi tavoitteena on, että suoritat autoalan perustutkinnon, joka pitää sisällään kolme suuntautumisvaihtoehtoa: työkone-, kuorma- tai linja-autoasentajan suuntautumisvaihtoehdot. Tavoitteena on suorittaa koko tutkinto tai osatutkinto sekä saada riittävä osaaminen alan työtehtäviin. Koulutus henkilökohtaistetaan koulutustarpeittesi tai aiemman koulutuksesi ja työkokemuksesi mukaan ja suoritat silloin vain tarvittavat tutkinnon osat sekä siihen liittyvän koulutuksen.

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua Opetushallituksen internet-sivuilla osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1536551/ops/rakenne

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet raskaitten työkoneitten tai kuorma- ja linja-autojen parissa ja olet kiinnostunut alasta. Koulutus tapahtuu oppisopimuksella tai omaehtoisella koulutuksella yhteistyöyrityksessä työn ohessa oppimalla, missä suoritat teoriat ja siihen liittyvät harjoitustehtävät oppilaitoksessa hyödyntäen ja soveltaen oppimaasi omassa työssäsi. 

Jos sinulla on aiempaa saavutettua osaamista, voit hyödyntää sitä soveltaen koulutuksen kautta opittuja taitoja uusiin työtehtäviin, missä pääset näyttämään omaa osaamistasi. Työtehtäviisi soveltuvaa aiempaa osaamista olet voinut hankkia esimerkiksi auto-, kone- ja metalli-, sähkö-, tai logistiikka-alalta koulutuksen tai työn kautta.  

Kesto

Koulutuksen kesto määräytyy sinulle tehtävässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa, joka tehdään kanssasi ennen koulutuksen aloittamista.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

TAKK, Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Toteutus

Opiskellessasi oppisopimuksella uutta alaa, koulutuksesi tapahtuu työn ohessa, missä koulupäiviä on tarvittava määrä riippuen sinulle tehtävästä henkilökohtaistamisesta. Henkilökohtaistamisessa pääset vaikuttamaan opintoihisi, missä valitset juuri sinulle sopivat ja tarvitsemasi tutkinnon osat ja koulutussisällöt.  

Oppisopimus tai omaehtoinen koulutus tehdään yritykseen, missä työskentelet kokoaikaisesti. Koulutuksessasi sovelletaan monimuotoisia opetusmenetelmiä, kuten lähi- ja verkko-opetusta sekä ryhmätöitä. Oppisopimus perustuu aina määräaikaiseen työsuhteeseen, ja siinä noudatetaan työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta. Oppisopimuskoulutuksen tai omaehtoisen koulutuksen tavoitteena voi olla tutkinto tai työssä tarvittavan muun lisäosaamisen hankkiminen.

 Koulutuksestasi suurin osa tapahtuu työpaikallasi, työssä oppien. Työpaikallasi sinua tukee, ohjaa ja arvioi työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja. Oppilaitoksen toteuttamalla koulutuksella täydennetään työssä tapahtuvaa oppimistasi.

 

 

Hakeutuminen

Hakuaika: 1.11.2023—29.11.2024

2.1.2024—31.12.2025

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Kouluttaja Juha Pakka, puh. 044 7906 595
Koulutussuunnittelija Jarmo Korkiamäki, puh. 044 7906 237
Sihteeri Susanna Palomäki 044 7906 222

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta https://www.takk.fi/opiskelijalle/oppisopimus.html
Koulutustarkastaja Maiju Aro, puh. 044 7906 411
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Hyötyajoneuvoasentaja (omaehtoinen)
Tutkintokoulutus
Omaehtoinen koulutus
Ajankohta:
26.8.2024—3.1.2025
Hakuaika:
1.5.2024—9.8.2024

Tämä koulutus soveltuu hakijalle, joka haluaa työskennellä raskaiden työkoneiden tai kuorma- ja linja-autojen parissa sekä kehittää teknistä osaamistaan. Koulutuksen aikana opitaan autotekniikan perusteita ja suoritetaan osatutkintoja Ajoneuvoalan perustutkinnosta.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on Ajoneuvoalan perustutkinnon, ajoneuvotekniikan osaamisalan osatutkinto/tutkinnon osat, sekä työllistyminen yhteistyöyritykseen.

Koulutuksen sisältö noudattaa opetushallituksen määrittelemiä tutkinnon perusteita.
Tutkinnon perusteisiin voit tutustua verkossa osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397336/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Oletko kiinnostunut kuorma- ja linja-autoasentajan tai työkoneasentajan opinnoista? Laita tästä viestiä, kouluttajamme on sinuun yhteydessä.

Hakijalta odotetaan kiinnostusta tekniikkaan, hyviä työelämä- ja yhteistyötaitoja, B-ajokorttia, sekä perusterveyttä, sillä työskentely saattaa toteutua pölyisissä ja hankalissa työasennoissa.

Hakijan valintakriteerit:
- voimassa- ja hallussa oleva B - ajokorttilupa (vähimmäisvaatimus)
- kiinnostus tekniikkaan
- eduksi lasketaan aikaisempi tausta auto-, kuljetus- kone-, metalli- tai sähköalalta
- perusterveyttä, soveltuvuutta ammattia-alalle, asiakaspalveluvalmiuksia, sekä suomen kielen perushallintaa

Kesto

- Hakuaika päättyy: 9.8.2024
- Paperivalinta: 13.8.2024
- Info, haastatteluun kutsutuille TEAMS - sovellutuksen kautta, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Hakijoilta odotetaan osallistumista Hakuprosessin kaikkiin vaiheisiin. Haastatteluun kutsutuille lähetetään erillinen ohjesähköposti ja osallistumislinkki. Perehdy TEAMS - sovellukseen hyvissä ajoin.
- Haastattelut: 20.8.2024
- Koulutus alkaa: 26.8.2024
- Koulutuksen kokonaiskesto: HOKS - 4,5 kk, tai 3.1.2024
- Loma: ei lomaa.

Ajankohta

26.8.2024—3.1.2025

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Sisältö

Kuvaus ammattialan työtehtävistä:
Hyötyajoneuvoasentaja on moniosaaja, joka hallitsee koko työprosessin alusta loppuun. Hän ottaa vastaan asiakkaiden tilaukset, tekee tarvittavat toimenpiteet ja luovuttaa ajoneuvot takaisin asiakkaille. Hän osaa paikantaa ja korjata vikoja, huolehtia säännöllisistä huolloista ja palvella asiakkaita ystävällisesti ja ammattitaitoisesti. Hän toimii itsenäisesti ja yrittäjähenkisesti.

Työkoneasentajan koulutuksessa opit erilaisia kädentaitoja ja käsityövälineitä, joita tarvitset huolto- ja korjaustöissä. Opit käyttämään nykyaikaisia testilaitteita, jotka auttavat sinua tarkistamaan ja säätämään alustarakenteita, ohjauslaitteita, moottoreita ja autoelektroniikkaa.

Lisäksi opit, miten sähköllä ja elektroniikalla toimivat hydrauliikka-, pneumatiikka- ja mekaniikkajärjestelmät toimivat ja mitä vaatimuksia ne asettavat työkoneasentajille.

Toteutus

Koulutus koostuu kolmesta, kuuden viikon jaksosta:
I. Orientaatiojakso oppilaitoksessa, jonka aikana kartoitetaan hakijan aikaisempi osaaminen ja kirjoitetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), opiskellaan korttikoulutukset ja tehdään käytännön harjoituksia. Orientaatiojakson aikana, opiskelija etsii itse oman työssäoppimispaikkansa.

II. Ensimmäinen työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija vuoroin opiskelee oppilaitoksessa ja työskentelee työssäoppimispaikalla.

III. Toinen työssäoppimisjakson aikana opiskelijan keskittyy täysin käytännön työtehtävien oppimiseen. Jakson aikana opiskelija antaa opintoihinsa liittyvän näytön/näytöt. Opiskelijan palaa oppilaitokseen koulutuksen viimeisinä päivinä, jolloin luovutetaan lainatut varusteet, annetaan opiskelijasta palaute ja suunnitellaan jatko.

Hakeutuminen

Hakuaika: 1.5.2024—9.8.2024

 

Sähköisellä hakulomakkeella

 

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, kerromme lisää!
kouluttaja Juha Pakka, puh. 044 7906 595, juha.pakka@takk.fi

Hyötyajoneuvoasentaja (työvoimakoulutus)
Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
26.8.2024—3.1.2025
Hakuaika:
1.5.2024—9.8.2024

Tämä koulutus soveltuu hakijalle, joka haluaa työskennellä raskaiden työkoneiden tai kuorma- ja linja-autojen parissa sekä kehittää teknistä osaamistaan. Koulutuksen aikana opitaan autotekniikan perusteita ja suoritetaan osatutkintoja Ajoneuvoalan perustutkinnosta.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on Ajoneuvoalan perustutkinnon, ajoneuvotekniikan osaamisalan osatutkinto/tutkinnon osat, sekä työllistyminen yhteistyöyritykseen.

Koulutuksen sisältö noudattaa opetushallituksen määrittelemiä tutkinnon perusteita.
Tutkinnon perusteisiin voit tutustua verkossa osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3397336/reformi/rakenne.

Kohderyhmä

Oletko työtön ja kiinnostunut kuorma- ja linja-autoasentajan tai työkoneasentajan opinnoista? Laita tästä viestiä, kouluttajamme on sinuun yhteydessä.

Hakijalta odotetaan kiinnostusta tekniikkaan, hyviä työelämä- ja yhteistyötaitoja, B-ajokorttia, sekä perusterveyttä, sillä työskentely saattaa toteutua pölyisissä ja hankalissa työasennoissa.

Hakijan valintakriteerit:
- 20- vuotias, työtön, lomautettu, työttömyysuhan alainen henkilö, jolla on työnhaku voimassa TE-toimistossa
- voimassa- ja hallussa oleva B - ajokorttilupa (vähimmäisvaatimus)
- kiinnostus tekniikkaan
- eduksi lasketaan aikaisempi tausta auto-, kuljetus- kone-, metalli- tai sähköalalta
- perusterveyttä, soveltuvuutta ammattia-alalle, asiakaspalveluvalmiuksia, sekä suomen kielen perushallintaa

Kesto

- Hakuaika päättyy: 9.8.2024
- Paperivalinta: 13.8.2024
- Info, haastatteluun kutsutuille TEAMS - sovellutuksen kautta, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Hakijoilta odotetaan osallistumista Hakuprosessin kaikkiin vaiheisiin. Haastatteluun kutsutuille lähetetään erillinen ohjesähköposti ja osallistumislinkki. Perehdy TEAMS - sovellukseen hyvissä ajoin.
- Haastattelut: 20.8.2024
- Koulutus alkaa: 26.8.2024
- Koulutuksen kokonaiskesto: HOKS - 4,5 kk, tai 3.1.2025
- Loma: ei lomaa.

Ajankohta

26.8.2024—3.1.2025

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on maksutonta.

Sisältö

Kuvaus ammattialan työtehtävistä:
Hyötyajoneuvoasentaja on moniosaaja, joka hallitsee koko työprosessin alusta loppuun. Hän ottaa vastaan asiakkaiden tilaukset, tekee tarvittavat toimenpiteet ja luovuttaa ajoneuvot takaisin asiakkaille. Hän osaa paikantaa ja korjata vikoja, huolehtia säännöllisistä huolloista ja palvella asiakkaita ystävällisesti ja ammattitaitoisesti. Hän toimii itsenäisesti ja yrittäjähenkisesti.

Työkoneasentajan koulutuksessa opit erilaisia kädentaitoja ja käsityövälineitä, joita tarvitset huolto- ja korjaustöissä. Opit käyttämään nykyaikaisia testilaitteita, jotka auttavat sinua tarkistamaan ja säätämään alustarakenteita, ohjauslaitteita, moottoreita ja autoelektroniikkaa.

Lisäksi opit, miten sähköllä ja elektroniikalla toimivat hydrauliikka-, pneumatiikka- ja mekaniikkajärjestelmät toimivat ja mitä vaatimuksia ne asettavat työkoneasentajille.

Toteutus

Koulutus koostuu kolmesta, kuuden viikon jaksosta:
I. Orientaatiojakso oppilaitoksessa, jonka aikana kartoitetaan hakijan aikaisempi osaaminen ja kirjoitetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), opiskellaan korttikoulutukset ja tehdään käytännön harjoituksia. Orientaatiojakson aikana, opiskelija etsii itse oman työssäoppimispaikkansa.

II. Ensimmäinen työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija vuoroin opiskelee oppilaitoksessa ja työskentelee työssäoppimispaikalla.

III. Toinen työssäoppimisjakson aikana opiskelijan keskittyy täysin käytännön työtehtävien oppimiseen. Jakson aikana opiskelija antaa opintoihinsa liittyvän näytön/näytöt. Opiskelijan palaa oppilaitokseen koulutuksen viimeisinä päivinä, jolloin luovutetaan lainatut varusteet, annetaan opiskelijasta palaute ja suunnitellaan jatko.

Hakeutuminen

Hakuaika: 1.5.2024—9.8.2024

Tähän koulutukseen hakeutumiseksi täytetään TE-palveluiden koulutushakemuksen liitteeksi myös yhteydenottolomake oppilaitoksen verkkosivuilla. Koulutuksen numero on 717395
Täytä hakemus 'Hae tähän koulutukseen' -painikkeen kautta. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.
Koulutuksen valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytäthän hakemuksen huolellisesti. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa, miksi olet kiinnostunut hyötyajoneuvojen parissa tehtävästä työstä ja miksi soveltuisit mielestäsi alan tehtäviin.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi .

Huomioithan, että koulutushakemus on sitova, eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan koulutuksen valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut hakemuksen, et osallistu koulutuksen valintatilaisuuteen, tai et aloita koulutusta, TE-toimisto/kuntakokeilu selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 9 § 7 a-7 b sekä 2 a luku 10 §).

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.15 numerosta 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta voit lukea osoitteesta https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/tyovoimakoulutus/haku-ja-valinta . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa.

Koulutuksen yhteyshenkilöt
- Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, kouluttaja JUha Pakka, puh. 044 7906 595, juha.pakka@takk.fi
- Pirkanmaan TE-toimisto, koulutuksen vastuuvirkailija, Silja Saapunki, sinlja.saapunki@te-toimisto.fi