Liiketoiminnan perustutkinto (ent. liiketalouden perustutkinto), merkonomi on monipuolinen ja työmarkkinoilla arvostettu ammatillinen perustutkinto. Perustutkinto antaa laaja-alaisen ja vankan liiketaloudellisen perusosaamisen.

Merkonomi voi työskennellä esim. asiakaspalvelun, kaupan, myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden tai toimistotehtävissä. Tutkinnon suorittaminen antaa myös jatko-opintokelpoisuuden. Opiskelu edellyttää alan työ- tai harjoittelupaikkaa.

Liiketoiminnan perustutkinnon suorittaminen

Liiketoiminnan perustutkinto opiskellaan työssäoppimispainotteisesti, opintojen edellytyksenä on alan työ- tai harjoittelupaikka. Opiskeluun kuuluu lähiopiskelupäiviä, verkko-opintoja ja omaan työhön liittyviä etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä käytännön työtehtävissä työpaikalla.

Liiketoiminnan perustutkinnon sisältö (1.8.2024 lähtien)

Tutkinnon muodostuminen

Liiketoiminnan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista eli kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Liiketoimintaympäristössä toimiminen
 • Asiakaspalvelu

Valinnaiset tutkinnon osat

Valinnaisuus mahdollistaa opiskelijan suuntautumisen tiettyyn aihealueeseen ammatillisen kiinnostuksen ja työtehtävien mukaan. Opiskelija voi hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

 • Asiakkuuksien hoitaminen
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Digitaalisessa kaupassa toimiminen
 • Jaksotuskirjaukset
 • Kassapalvelut
 • Kiertotaloustoiminnot
 • Kirjanpito
 • Laskutus ja myyntireskontra
 • Liiketoiminnan varastotoiminnot
 • Markkinointiviestintä
 • Myymälässä toimiminen
 • Myyntityö
 • Ostoreskontra
 • Palkanlaskenta
 • Projektissa toimiminen
 • Sisäiset palvelut ja tiedon käsittely
 • Tapahtumajärjestelyt
 • Tuloverotus ja tilinpäätösasiakirjat
 • Tuote- ja palveluneuvonta
 • Tuotekeräily
 • Visuaalinen myyntityö
 • Ilmastovastuullinen toiminta

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tarkemmin tutkintoon ja sisältöihin liiketoiminnan perustutkinnon ePerusteissa.

Alkavat koulutukset

Myyjän tehtävät maahanmuuttajille, liiketoiminnan perustutkinnon osatutkinto (koulutussopimus)
Maahanmuuttaneiden koulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
12.8.2024—30.4.2025
Hakuaika:
8.5.2024—22.7.2024

Haluatko tehdä myyjän työtä kaupassa? Osallistu koulutukseen, jossa voit harjoitella myyjän työtä ja suorittaa osatutkinnon liiketoiminnan perustutkinnosta. 

Tavoite

Koulutuksessa opit asiakaspalvelussa tarvittavaa suomen kieltä, kaupan alan sanoja ja harjoittelet myyjän työtä kaupassa. Koulutuksen aikana suoritat 2 tutkinnon osaa liiketoiminnan perustutkinnosta. Suoritettavat tutkinnon osat ovat Asiakaspalvelu ja Myymälässä toimiminen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille. Voit hakea mukaan, jos: 

 • Pystyt osallistumaan opiskeluun kokopäiväisesti n. 37,5 h viikossa.
 • Suomen kielen taitosi on vähintään tasolla A2.2.
 • Olet käyttänyt tietokonetta töissä ja/tai harjoitellut tietokoneen käyttöä koulutuksessa.
 • Haluat saada työpaikan kaupan alalta.
 • Haluat suorittaa osatutkinnon liiketoiminnan perustutkinnosta, merkonomi.

Kesto

Koulutus kestää noin kahdeksan kuukautta, josta noin kuusi kuukautta on työssäoppimista.

Ajankohta

12.8.2024—30.4.2025

Paikka

Opiskelupäiviä on TAKKin Nirvan (Kurssikeskuksenkatu 11) ja Tampereen valtatien (Tampereen valtatie 15) kampuksilla ja etänä (Teams).

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

 • Kaupan työ, päivittäis- ja erikoistavarakauppaan tutustuminen
 • Suomen kieli ja kaupan työhön liittyvät oppimistehtävät (lukeminen, kirjoittaminen ja tietotekniikan käyttö)
 • Asiakaspalvelu
 • Työyhteisötaidot
 • Myyntityö kaupassa
 • Myymälätoiminnot
 • Myymälämarkkinointi
 • Myynnin kehittäminen
 • Työhyvinvointi
 • MS Office; tekstinkäsittely Word, taulukkolaskenta Excel, esitysgrafiikan perusteet PowerPoint
 • Hygieniaosaamisen testi
 • Työssäoppimisjakson työtehtävät

Toteutus

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua ja opintoja on oppilaitoksessa ja työpaikalla. Työssäoppiminen ja opiskelupäivät voivat jakson aikana vuorotella.  Oppilaitoksessa opiskellaan klo 9-15.30. Työssäoppimisjaksolla opiskellaan työpaikalla sovitun ajan mukaisesti keskimäärin 24 h viikossa. Työssäoppimisesta ei makseta palkkaa.

Koulutuksen aikana tutustutaan kaupan työhön ja harjoitellaan myyjän työssä tarvittavia taitoja. Koulutuksessa harjoitellaan keskustelua asiakaspalvelutilanteissa, opetellaan kaupan sanastoa ja työn rutiineja. Koulutuksessa tehdään tutkintoon liittyviä tehtäviä kirjallisesti oppilaitoksessa ja kotona sekä oikeissa työtehtävissä työpaikalla. 

Koulutuksen aikana suoritettavat tutkinnon osat liiketoiminnan perustutkinnosta ovat Myymälässä toimiminen ja Asiakaspalvelu. Jos haluat suorittaa koko tutkinnon, saat TAKKista ohjeita myös jatkokoulutuksista.

Hakeutuminen

Hakuaika: 8.5.2024—22.7.2024

 

Koulutukseen haetaan TAKKin nettisivujen kautta täyttämällä alla oleva hakulomake. Täytä hakulomake huolellisesti. Kirjoita hakemukseen, mikäli sinulla on jo työkokemusta asiakaspalvelusta tai kaupasta.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastatteluja järjestetään hakuaikana sekä hakuajan päättymisen (22.7.2024) jälkeen. Päätös opiskelijavalinnoista ilmoitetaan heinäkuun loppuun mennessä.

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Kouluttaja Johanna Oittinen, johanna.oittinen@takk.fi  puh. 044 7906 450
Koulutussuunnittelija Pirkko Somero, pirkko.somero@takk.fi puh. 044 7906 453

Opintoneuvonta (mm. opintojen rahoitusneuvonta) opintoneuvonta@takk.fi   puh. 044 7906 400

Merkonomi, Liiketoiminnan perustutkinto (oppisopimus)
Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
11.9.2024—31.3.2026
Hakuaika:
6.3.2024—9.8.2024

Opiskele merkonomiksi (liiketoiminnan perustutkinto) oman työn ohessa! Perustutkinto antaa laajan liiketaloudellisen perusosaamisen ja antaa myös jatko-opintokelpoisuuden.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät liiketoiminnan tehtävissä esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, kaupan, toimistotehtävien tai taloushallinnon parissa. 

Kesto

1-1,5 vuotta; henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Ajankohta

11.9.2024—31.3.2026

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33100 Tampere.
Osa opetuspäivistä on myös Valtatien kampuksella, Tampereen valtatie 15.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille, joiden työaika on keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Koulutuksen aikana työskentelet normaalisti työpaikallasi ja osallistut sovittuihin TAKKin opetuspäiviin ja ohjaukseen.

Opetuspäivät toteutetaan joko lähiopetuksena luokassa tai verkko-opetuksena Teams sovelluksen kautta. Lisäksi on itsenäistä etäopiskelua. Lähiopiskelupäiviä noin 15 - 20 henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti ja ohjausta annetaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Tutkinnon mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä omassa työssä. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: Oppisopimus.

Hakeutuminen

Hakuaika: 6.3.2024—9.8.2024

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella, täytäthän siis hakemuksen huolellisesti. Oppisopimustyöpaikka on oltava jo koulutukseen hakeuduttaessa.

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Kouluttaja Kati Vaateri, puh. 044 7906 436
Tutkintovastaava Minna Kuusinen, puh. 044 7906 437

Oppisopimusasiat:
koulutustarkastaja Jani Nieminen, puh. 0447906 412

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Taloushallinnon perusteet, Liiketoiminnan perustutkinnon osa (työvoimakoulutus)
Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Ajankohta:
22.10.2024—23.5.2025
Hakuaika:
6.5.2024—20.9.2024

Koulutus sopii taloushallinnon tehtäviin aikoville henkilöille, joilla on soveltuva toimisto-, myynti- tai asiakaspalvelun koulutustausta (esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittaneet merkonomit). Koulutus sopii myös alanvaihtajille, joilla on riittävästi kokemusta toimistotyöstä.  

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa yksi tai useampi tutkinnon osa liiketoiminnan perustutkinnon taloushallinnon osista ja työllistyä talous- ja toimistotehtäviin.

Suoritettavat tutkinnonosat voivat olla:
- Laskutus ja myyntireskontra

- Ostoreskontra
- Kirjanpito ja/tai
- Palkanlaskenta. 

Tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen osoitetaan näyttöinä taloushallinnon työtehtävissä. Voit tutustua tutkinnon perusteisiin tarkemmin osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/_ftn1/ammatillinenperustutkinto/8505690/tiedot

 

Kohderyhmä

Koulutus sopii alalle aikovalle, jolla on soveltuva toimisto-, myynti- tai asiakaspalvelun koulutustausta tai vastaavaa työkokemusta. Tämä osatutkintokoulutus soveltuu lisäkoulutukseksi esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittaneille merkonomeille. Koulutus sopii myös muille alanvaihtajille, joilla on riittävää kokemusta toimistotyöstä.

Kesto

Koulutuksen kesto on seitsemän kuukautta, josta työssäoppimista on neljä kuukautta. 

Ajankohta

22.10.2024—23.5.2025

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere ja Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta Haku ja valinta työvoimakoulutukseen - TE-Palvelut Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Sisältö

 • Taloushallinnon prosessit
 • Yhtiölainsäädännön ja työlainsäädännön perusteet
 • Arvonlisäverotus
 • Kirjanpidon perusteet
 • Laskutus ja myyntireskontra
 • Maksatus ja ostoreskontra
 • Palkanlaskennan perusteet
 • MS Office ja Microsoft 365 talouden apuvälineenä
 • Taloushallinnon sovellusohjelmat

Toteutus

Koulutus on kokopäiväistä opiskelua sisältäen lähi- ja etäopintoja sekä työssäoppimista. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma huomioiden työssäoppimispaikan työtehtävät ja tutkinnon perusteet. 

Koulutuksen kesto on noin seitsemän kuukautta, josta työssäoppimista on noin neljä kuukautta.

Lomaa 5 pv ajalla 18.-27.12.2024

Hakeutuminen

Hakuaika: 6.5.2024—20.9.2024

Täytä hakemus TE-toimiston sivuilla. Hakemukseen pääset tästä, koulutusnro 721137.
Täytä hakemus ’Hae tähän koulutukseen’ –painikkeen kautta. Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan valintatilaisuuteen ja aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. 
Kerro kiinnostuksesi koulutukseen ja aikaisempi kokemuksesi alasta hakemuksen tarkemmissa perusteluissa. Perustele hakemuksessasi koulutuksen tarpeellisuus työnhakusi kannalta ja kerro myös millaisia työtehtäviä olet hakemassa.

Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Haastattelut järjestetään 7.-8.10.2024

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.tyomarkkinatori.fi

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15 puhelimitse 0295 020 702. Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

kouluttaja Heini Salomaa, puh 044 7906 517, heini.salomaa@takk.fi

kouluttaja Minna Kuusinen, puh. 044-7906 437, minna.kuusinen@takk.fi

Opintoneuvonta (mm. opintojen rahoitusneuvonta) opintoneuvonta@takk.fi  ja puh. 044 7906 400

Merkonomi, Liiketoiminnan perustutkinto (koulutussopimus)
Tutkintokoulutus
Omaehtoinen koulutus
Ajankohta:
5.11.2024—30.4.2026
Hakuaika:
6.3.2024—29.9.2024

Opiskele merkonomiksi!

Perustutkintokoulutuksessa saat laajan liiketaloudellisen perusosaamisen ja hyvät valmiudet monenlaisiin työtehtäviin. Tutkinnon suorittaminen antaa myös jatko-opintokelpoisuuden.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, kasvattaa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä talousosaamista. Koulutus sisältää myös kieliopintoja. 
Merkonomit työllistyvät esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, yleissihteerin tai taloushallinnon työtehtäviin.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä liiketoiminnan tehtävissä esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, kaupan, toimistotehtävien tai taloushallinnon parissa. 

Kesto

Noin 1-1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti

Ajankohta

5.11.2024—30.4.2026

Paikka

Valtatien kampus, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere ja Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

 • Yrityksen muuttuva toimintaympäristö
 • Työyhteisössä toimiminen
 • Microsoft 365 ja työvälineohjelmat (Word, Excel, PowerPoint)
 • Asiakaspalvelun kehittäminen ja palvelumuotoilu
 • Myynti ja markkinointi
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • Kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontra
 • Liiketoiminnan kannattavuus
 • Ammattienglanti ja ammattiruotsi

Toteutus

Koulutus on kokopäiväistä monimuoto-opiskelua ja sen kesto on n. 1-1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi (HOKS) mukaan. Koulutuksen alussa on lähiopiskelupainotteinen aloitusjakso, jonka aikana hankitaan työssäoppimispaikka. Työssäoppimisen ajalle tehdään koulutussopimus.
Koulutussopimusopiskelu on tavoitteellista, työpaikalla tapahtuvaa opiskelua, josta ei makseta palkkaa. Työssäoppimispaikkaa valittaessa kannattaa huomioida mm. omat kiinnostuksen kohteet, osaamisen kehittämisen mahdollisuudet, työnkuvan monipuolisuus sekä työllistymismahdollisuudet. Vastuukouluttaja ohjaa työssäoppimispaikan hakua koulutuksen aikana. Voit halutessasi jo ennakkoon kartoittaa tarpeisiisi ja tavoitteisiisi soveltuvia työssäoppimispaikkoja.

Työssäoppimisjakson aikana opiskellaan työpaikalla pääsääntöisesti n. 4 pv/vko. Työssäoppiminen ja opiskelupäivät voivat jakson aikana vuorotella. Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta (Teams) sekä verkko- ja etätehtäviä.

Koulutuksen aikana suoritetaan Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi, 180 osp. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla ja suuntautuminen valitaan ammatillisen kiinnostuksesi ja työtehtäviesi mukaan. Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä Liiketoiminnan perustutkinto.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opiskelu on omaehtoista ja päätoimista. Opiskeluajalle voi hakea opintotukea, aikuiskoulutustukea tai tukea omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella omasta TE-toimistosta.

Lisätietoja opintoetuuksista:

www.kela.fi/opiskelijat 
https://www.tyollisyysrahasto.fi/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html 


Opintoetuuksista saat tietoa myös TAKKin Opiskelijapalveluista: 

sähköpostilla: opintoneuvonta@takk.fi
puhelin: 044 7906 400 

Hakeutuminen

Hakuaika: 6.3.2024—29.9.2024

Koulutukseen haetaan TAKKin nettisivujen kautta täyttämällä alla oleva hakulomake. Täytäthän hakulomakkeen huolella, sillä esivalinta tehdään hakemuksen perusteella hakuaikana ja osa hakijoista valitaan haastatteluihin. Päätökset lopullisista opiskelijavalinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille opiskelijavalintojen päätyttyä.

Mikäli olet työssäkäyvä ja aiot hakea nykyisestä työstäsi opintovapaata opintoja varten, kannattaa hakemus tehdä hyvissä ajoin ja mainita opintovapaasta myös hakulomakkeella. Opintovapaamahdollisuus tulee tarkistaa työnantajalta ja opintovapaata haetaan pääsääntöisesti vähintään 45 päivää ennen opintojen aloittamista.

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Kouluttaja Satu Poutiainen, satu.poutiainen@takk.fi, puh. 044 7906 699
Tutkintovastaava Minna Kuusinen, minna.kuusinen@takk.fi, puh. 044 7906 437

Opintoneuvonta (mm. opintojen rahoitusneuvonta) opintoneuvonta@takk.fi  ja puh. 044 7906 400