ADR-täydennyskoulutus kaikille ajolupatyypeille

Täydennyskoulutukseen osallistuttaessa kuljettajalla on oltava voimassa oleva ADR-ajolupa.

Mikäli autonkuljettaja kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien, hänellä pitää olla ADR-ajolupa. ADR-ajolupa on uusittava 5 vuoden välein.

ADR-täydennyskurssista voi saada kaksi ammattipätevyysmerkintää. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi ja voimassa olevan ADR-ajoluvan.

Koulutuksessa ajantasaistetaan kuljettajien tiedot vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksistä, perehdytään uuteen tekniikkaan sekä muuttuneeseen lainsäädäntöön ja kuljetettaviin aineisiin liittyvään kehitykseen.

ADR-täydennyskurssin toteutus

Koulutus muodostuu kuudesta jaksosta, joiden järjestystä ja sijoittumista eri päiville voidaan vaihtaa tarkoituksenmukaisesti ottaen kuitenkin huomioon, että opetusta saa antaa enintään 8 oppituntia kurssipäivän aikana. Jaksoja eri tavoin yhdistämällä saadaan kunkin ajolupatyypin uudistamiseen tarvittava täydennyskoulutus. Kurssi-ilmoituksessa ilmoitetaan mitä jaksoja koulutuksessa tullaan toteuttamaan ja miten ne sijoitetaan eri kurssipäiville.

Kuljettaja osallistuu uudistettavasta ajoluvastaan riippuen eri jaksoille seuraavasti:

Perusajolupa

 • Jaksot 1 ja 2
 • kesto 10 oppituntia

Yhdistetty perusajolupa

 • Jaksot 1,2,4
 • kesto 14 oppituntia

Räjähdeajolupa

 • Jaksot 1,2,5
 • kesto 14 oppituntia

Radioaktiivisten aineiden ajolupa

 • Jaksot 1,2,6
 • kesto 14 oppituntia

Säiliöajolupa + perusajolupa

 • Jaksot 1,2,3
 • kesto 16 oppituntia

Säiliöajolupa, luokka 1

 • Jaksot 1,2,3,5
 • kesto 20 oppituntia

Säiliöajolupa, luokka 7

 • Jaksot 1,2,3,6
 • kesto 20 oppituntia

Säiliöajolupa + yhdistetty perusajolupa

 • Jaksot 1,2,3,4
 • kesto 20 oppituntia

ADR-täydennyskoulutuksen sisältö

Jakso 1: perustäydennyskurssin teoriaopetus

 • Vaaralliset aineet ja niiden vaaraominaisuudet
 • Kuljetuksia koskeva lainsäädäntö ja määräykset
 • Viranomaiset ja valvonta
 • Osapuolten vastuut ja velvollisuudet
 • Turvallisuusneuvonantaja
 • Vaarallisten aineiden luokitus ja vaaraominaisuudet luokittain
 • Pakkaukset ja kollimerkinnät
 • Vapautukset kuljetusmääräyksistä
 • Kuormausta, kuljettamista ja purkamista koskevia määräyksiä kolli- ja irtotavarakuljetuksissa
 • Yhteenkuormaus
 • Ajolupa- ja koulutusvaatimukset
 • Asiakirjat
 • Varusteet
 • Vaarallisten jätteiden kuljetus
 • Kuljetusvälineet
 • Kuljetusyksikön, ajoneuvojen ja konttien merkintä kappale- ja irtotavarakuljetuksissa
 • Kuljetusrajoitukset
 • Tunnelirajoitukset
 • Pysäköinti- ja valvontamääräykset, s-lausekkeet
 • Turvatoimia koskevat säännökset
 • Toiminta onnettomuustapauksissa
 • Henkilökohtainen käytännön harjoittelu

Jakso 2: täydennysperuskurssin teoriaopetus

 • Johdanto/Kertaus:
  • Vaarallisten aineiden luokat, vaaraominaisuudet ja varoituslipukkeet
  • Vapaarajan määritys
  • Harjoitustehtäviä

Jakso 3: säiliökuljetukset

 • Kuljetusyksikön hyväksyntä
 • Säiliöiden ja säiliökonttien tarkastukset ja hyväksynnät, säiliökoodit, merkintäkilvet ja tarkastukset
 • Ajolupavaatimus, asiakirjat
 • Kuormaus ja purkaminen, säiliöiden käyttöä koskevat määräykset
 • Kuljetusyksikön merkintä
 • Säiliöajoneuvon käyttäytyminen tiellä, kuorman liikkumisen vaikutukset
 • Kuljetusrajoitukset, tunnelirajoitukset
 • Pysäköinti- ja valvontamääräykset

Jakso 4:  luokkien 1 ja 7 täydennyskoulutus

 • Luokka 1:
  • Kuljetusyksikön hyväksyntä räjähdekuljetuksissa
  • Ajolupavaatimukset ja asiakirjat
  • Kuormaus ja purkaminen, yhteenkuormaus
  • Kuljetusyksikön merkintä
  • Pysäköinti ja valvontamääräykset, kuljetusrajoitukset
 • Luokka 7:
  • Ionisoivaan säteilyyn liittyvät erityiset vaaratilanteet
  • Radioaktiivisten aineiden pakkaamista, käsittelyä, yhteenkuormausta ja säilytystä koskevat erityisvaatimukset
  • Erikoistoimenpiteet mahdollisessa onnettomuustilanteessa, jossa on mukana radioaktiivista ainetta.

Jakso 5: luokan 1 täydennyskoulutus

 • Räjähteisiin ja pyroteknisiin aineisiin liittyvät erityiset vaaratilanteet
 • Kuljetusyksikön hyväksyntä räjähdekuljetuksissa
 • Ajolupavaatimukset ja asiakirjat
 • Kuormaus ja purkaminen, yhteenkuormaus
 • Kuljetusyksikön merkintä
 • Pysäköinti ja valvontamääräykset
 • Kuljetusrajoitukset

Jakso 6: luokan 7 täydennyskoulutus

 • Ionisoivaan säteilyyn liittyvät erityiset vaaratilanteet
 • Radioaktiivisten aineiden pakkaamista, käsittelyä, yhteenkuormausta ja säilytystä koskevat erityisvaatimukset
 • Erikoistoimenpiteet mahdollisessa onnettomuustilanteessa, jossa on mukana radioaktiivista ainetta.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
ADR-täydennyskoulutus kaikille ajolupatyypeille Lähiopetus
13.12.2021—15.12.2021

Autonkuljettajalta vaaditaan ajolupa, mikäli hän kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. ADR-ajolupa pitää olla voimassa, kun osallistuu täydennyskoulutukseen. ADR-ajolupa pitää uusia 5 vuoden välein.
 
ADR-täydennyskurssista on mahdollisuus saada kaksi ammattipätevyysmerkintääVarauduthan todistamaan henkilöllisyytesi ja voimassa olevan ADR-ajoluvan.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on ajantasaistaa ADR-ajoluvanhaltijoiden tiedot koskien vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä ja muuta kuljetuksissa sovellettavaa lainsäädäntöä, uutta tekniikkaa sekä kuljetettaviin aineisiin liittyvää kehitystä.

Kesto

Kesto on 2 tai 3 päivää riippuen uudistettavasta ajoluvasta.

Ajankohta

13.12.2021 08:00 - 15:00
14.12.2021 08:00 - 15:00
15.12.2021 08:00 - 15:00

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Perusajolupa: 224 € (hintaan sisältyy alv 24%).
Yhdistetty perusajolupa: 348 € (hintaan sisältyy alv 24%).
Säiliölupa + perusajolupa: 348 € (hintaan sisältyy alv 24%).
Säiliölupa + yhdistetty perusajolupa: 397 € (hintaan sisältyy alv 24%).

Lisäksi jokaiseen lupaan tulee viranomaismaksuja 94e (arvonlisäveroton maksu) sekä mahdollinen ammattipätevyyden rekisteröintimaksu 18,50e (arvonlisäveroton maksu).
Koulutusmaksut sisältävät koulutuspäivinä aamukahvin ja sämpylän.

Hakeutuminen

Hakuaika: 02.11.2021—08.12.2021

Ilmoittautumislomakkeella pyydetään täydelliset henkilötiedot; tiedot annetaan suojatussa yhteydessä ja ne tallentuvat oppilaitoksen opiskelijahallintojärjestelmään. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käyttämisestä tietosuojaselosteessa. Mikäli ilmoittautumista ei pysty tekemään, on koulutus täynnä.

Kutsu koulutukseen toimitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.
Ammattipätevyyden tarvetta kysytään vasta koulutuspäivän aamuna, joten sitä tietoa ei tarvitse etukäteen ilmoittaa.

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutusohjelma muodostuu kuudesta jaksosta, joiden järjestystä ja sijoittumista eri päiville voidaan vaihtaa tarkoituksenmukaisesti ottaen kuitenkin huomioon, että opetusta saa antaa enintään 8 oppituntia kurssipäivän aikana. Jaksoja eri tavoin yhdistämällä saadaan kunkin ajolupatyypin uudistamiseen tarvittava täydennyskoulutus. Kurssi-ilmoituksessa ilmoitetaan mitä jaksoja koulutuksessa tullaan toteuttamaan ja miten ne sijoitetaan eri kurssipäiville.

Koulutettava osallistuu uudistettavasta ajoluvastaan riippuen eri jaksoille seuraavasti:

Ajolupatyyppi Jaksot Koulutuksen kesto yhteensä
Perusajolupa Jaksot 1 ja 2 10 oppituntia
Yhdistetty perusajolupa Jaksot 1,2,4 14 oppituntia
Räjähdeajolupa Jaksot 1,2,5 14 oppituntia
Radioaktiivisten aineiden ajolupa Jaksot 1,2,6 14 oppituntia
Säiliöajolupa + perusajolupa Jaksot 1,2,3 16 oppituntia
Säiliöajolupa, luokka 1 Jaksot 1,2,3,5 20 oppituntia
Säiliöajolupa, luokka 7 Jaksot 1,2,3,6 20 oppituntia
Säiliöajolupa + yhdistetty perusajolupa Jaksot 1,2,3,4 20 oppituntia

Sisältö

Jakso 1: PERUSTÄYDENNYSKURSSIN TEORIAOPETUS
Vaaralliset aineet ja niiden vaaraominaisuudet
Kuljetuksia koskeva lainsäädäntö ja määräykset
Viranomaiset ja valvonta
Osapuolten vastuut ja velvollisuudet
Turvallisuusneuvonantaja
Vaarallisten aineiden luokitus ja vaaraominaisuudet luokittain
Pakkaukset ja kollimerkinnät
Vapautukset kuljetusmääräyksistä
Kuormausta, kuljettamista ja purkamista koskevia määräyksiä kolli- ja irtotavarakuljetuksissa
Yhteenkuormaus
Ajolupa- ja koulutusvaatimukset
Asiakirjat
Varusteet
Vaarallisten jätteiden kuljetus
Kuljetusvälineet
Kuljetusyksikön, ajoneuvojen ja konttien merkintä kappale- ja irtotavarakuljetuksissa
Kuljetusrajoitukset
Tunnelirajoitukset
Pysäköinti- ja valvontamääräykset, s-lausekkeet
Turvatoimia koskevat säännökset
Toiminta onnettomuustapauksissa
Henkilökohtainen käytännön harjoittelu

Jakso 2: TÄYDENNYSPERUSKURSSIN TEORIAOPETUS
Johdanto/Kertaus:
Vaarallisten aineiden luokat, vaaraominaisuudet ja varoituslipukkeet
Vapaarajan määritys
Harjoitustehtäviä

Jakso 3:  SÄILIÖKULJETUKSET
Kuljetusyksikön hyväksyntä
Säiliöiden ja säiliökonttien tarkastukset ja hyväksynnät, säiliökoodit, merkintäkilvet ja tarkastukset
Ajolupavaatimus, asiakirjat
Kuormaus ja purkaminen, säiliöiden käyttöä koskevat määräykset
Kuljetusyksikön merkintä
Säiliöajoneuvon käyttäytyminen tiellä, kuorman liikkumisen vaikutukset
Kuljetusrajoitukset, tunnelirajoitukset
Pysäköinti- ja valvontamääräykset

Jakso 4:  LUOKKIEN 1 JA 7 TÄYDENNYSKOULUTUS
Luokka 1:
Kuljetusyksikön hyväksyntä räjähdekuljetuksissa
Ajolupavaatimukset ja asiakirjat
Kuormaus ja purkaminen, yhteenkuormaus
Kuljetusyksikön merkintä
Pysäköinti ja valvontamääräykset, kuljetusrajoitukset
Luokka 7:
Ionisoivaan säteilyyn liittyvät erityiset vaaratilanteet
Radioaktiivisten aineiden pakkaamista, käsittelyä, yhteenkuormausta ja säilytystä koskevat erityisvaatimukset
Erikoistoimenpiteet mahdollisessa onnettomuustilanteessa, jossa on mukana radioaktiivista ainetta.

Jakso 5: LUOKAN 1 TÄYDENNYSKOULUTUS
Räjähteisiin ja pyroteknisiin aineisiin liittyvät erityiset vaaratilanteet
Kuljetusyksikön hyväksyntä räjähdekuljetuksissa
Ajolupavaatimukset ja asiakirjat
Kuormaus ja purkaminen, yhteenkuormaus
Kuljetusyksikön merkintä
Pysäköinti ja valvontamääräykset
Kuljetusrajoitukset

Jakso 6: LUOKAN 7 TÄYDENNYSKOULUTUS
Ionisoivaan säteilyyn liittyvät erityiset vaaratilanteet
Radioaktiivisten aineiden pakkaamista, käsittelyä, yhteenkuormausta ja säilytystä koskevat erityisvaatimukset
Erikoistoimenpiteet mahdollisessa onnettomuustilanteessa, jossa on mukana radioaktiivista ainetta.

Lisätiedot


Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset: Koulutuspäällikkö Ari Halmela, p. 044 7906250
Hakeutumiseen liityvät kysymykset: Sihteeri Sirpa Asikainen, p. 044 7906232

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova.
Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuspäivänä, veloitamme koko hinnan.
Mikäli koulutus peruuntuu tai keskeytyy oppilaitoksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä. Oppilaitos ei vastaa peruutuksista mahdollisesti aiheutuvista muista osallistujan lisäkuluista. Koulutuksen peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.