ADR-täydennyskoulutus kaikille ajolupatyypeille

Täydennyskoulutukseen osallistuttaessa kuljettajalla on oltava voimassa oleva ADR-ajolupa.

Mikäli autonkuljettaja kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien, hänellä pitää olla ADR-ajolupa. ADR-ajolupa on uusittava 5 vuoden välein.

ADR-täydennyskurssi on ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutuspäivä. Ammattipätevyys pidetään voimassa käymällä viisi jatkokoulutus- eli direktiivipäivää. ADR-täydennyskurssista voi saada kaksi ammattipätevyysmerkintää. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi ja voimassa olevan ADR-ajoluvan.

Koulutuksessa ajantasaistetaan kuljettajien tiedot vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksistä, perehdytään uuteen tekniikkaan sekä muuttuneeseen lainsäädäntöön ja kuljetettaviin aineisiin liittyvään kehitykseen.

ADR-täydennyskurssin toteutus

Koulutus muodostuu kuudesta jaksosta, joiden järjestystä ja sijoittumista eri päiville voidaan vaihtaa tarkoituksenmukaisesti ottaen kuitenkin huomioon, että opetusta saa antaa enintään 8 oppituntia kurssipäivän aikana. Jaksoja eri tavoin yhdistämällä saadaan kunkin ajolupatyypin uudistamiseen tarvittava täydennyskoulutus.

Kuljettaja osallistuu uudistettavan ajolupansa mukaan eri jaksoille seuraavasti:

Perusajolupa (kappaletavaralupa, ei sisällä räjähteitä eikä radioaktiivisia aineita)

 • jaksot 1 ja 2
 • kesto 10 oppituntia

Yhdistetty perusajolupa (kappaletavaralupa, sisältää kaikki aineluokat)

 • jaksot 1,2 ja 4
 • kesto 14 oppituntia

Räjähdeajolupa (kappaletavaralupa, ei sisällä radioaktiivisia aineita)

 • jaksot 1,2 ja 5
 • kesto 14 oppituntia

Radioaktiivisten aineiden ajolupa (kappaletavaralupa, ei sisällä räjähteitä)

 • jaksot 1,2 ja 6
 • kesto 14 oppituntia

Säiliöajolupa + perusajolupa (kappaletavaralupa + säiliöajolupa, ei sisällä räjähteitä eikä radioaktiivisia aineita)

 • jaksot 1,2 ja 3
 • kesto 16 oppituntia

Räjähdeajolupa + säiliöajolupa (kappaletavaralupa + säiliöajolupa, sisältää kaikki muut luokat, mutta ei radioaktiivisia aineita)

 • jaksot 1,2,3 ja 5
 • kesto 20 oppituntia

Radioaktiivisten aineiden ajolupa + säiliöajolupa (kappaletavaralupa + säiliöajolupa, sisältää kaikki muut luokat, mutta ei räjähteitä)

 • jaksot 1,2,3 ja 6
 • kesto 20 oppituntia

Säiliöajolupa + yhdistetty perusajolupa (kappaletavaralupa + säiliöajolupa, sisältää kaikki aineluokat)

 • jaksot 1,2,3 ja 4
 • kesto 20 oppituntia.

ADR-täydennyskoulutuksen sisältö

Jakso 1: perustäydennyskurssin teoriaopetus

 • Vaaralliset aineet ja niiden vaaraominaisuudet
 • Kuljetuksia koskeva lainsäädäntö ja määräykset
 • Viranomaiset ja valvonta
 • Osapuolten vastuut ja velvollisuudet
 • Turvallisuusneuvonantaja
 • Vaarallisten aineiden luokitus ja vaaraominaisuudet luokittain
 • Pakkaukset ja kollimerkinnät
 • Vapautukset kuljetusmääräyksistä
 • Kuormausta, kuljettamista ja purkamista koskevia määräyksiä kolli- ja irtotavarakuljetuksissa
 • Yhteenkuormaus
 • Ajolupa- ja koulutusvaatimukset
 • Asiakirjat
 • Varusteet
 • Vaarallisten jätteiden kuljetus
 • Kuljetusvälineet
 • Kuljetusyksikön, ajoneuvojen ja konttien merkintä kappale- ja irtotavarakuljetuksissa
 • Kuljetusrajoitukset
 • Tunnelirajoitukset
 • Pysäköinti- ja valvontamääräykset, s-lausekkeet
 • Turvatoimia koskevat säännökset
 • Toiminta onnettomuustapauksissa
 • Henkilökohtainen käytännön harjoittelu

Jakso 2: täydennysperuskurssin teoriaopetus

 • Johdanto/Kertaus:
  • Vaarallisten aineiden luokat, vaaraominaisuudet ja varoituslipukkeet
  • Vapaarajan määritys
  • Harjoitustehtäviä

Jakso 3: säiliökuljetukset

 • Kuljetusyksikön hyväksyntä
 • Säiliöiden ja säiliökonttien tarkastukset ja hyväksynnät, säiliökoodit, merkintäkilvet ja tarkastukset
 • Ajolupavaatimus, asiakirjat
 • Kuormaus ja purkaminen, säiliöiden käyttöä koskevat määräykset
 • Kuljetusyksikön merkintä
 • Säiliöajoneuvon käyttäytyminen tiellä, kuorman liikkumisen vaikutukset
 • Kuljetusrajoitukset, tunnelirajoitukset
 • Pysäköinti- ja valvontamääräykset

Jakso 4:  luokkien 1 ja 7 täydennyskoulutus

 • Luokka 1:
  • Kuljetusyksikön hyväksyntä räjähdekuljetuksissa
  • Ajolupavaatimukset ja asiakirjat
  • Kuormaus ja purkaminen, yhteenkuormaus
  • Kuljetusyksikön merkintä
  • Pysäköinti ja valvontamääräykset, kuljetusrajoitukset
 • Luokka 7:
  • Ionisoivaan säteilyyn liittyvät erityiset vaaratilanteet
  • Radioaktiivisten aineiden pakkaamista, käsittelyä, yhteenkuormausta ja säilytystä koskevat erityisvaatimukset
  • Erikoistoimenpiteet mahdollisessa onnettomuustilanteessa, jossa on mukana radioaktiivista ainetta.

Jakso 5: luokan 1 täydennyskoulutus

 • Räjähteisiin ja pyroteknisiin aineisiin liittyvät erityiset vaaratilanteet
 • Kuljetusyksikön hyväksyntä räjähdekuljetuksissa
 • Ajolupavaatimukset ja asiakirjat
 • Kuormaus ja purkaminen, yhteenkuormaus
 • Kuljetusyksikön merkintä
 • Pysäköinti ja valvontamääräykset
 • Kuljetusrajoitukset

Jakso 6: luokan 7 täydennyskoulutus

 • Ionisoivaan säteilyyn liittyvät erityiset vaaratilanteet
 • Radioaktiivisten aineiden pakkaamista, käsittelyä, yhteenkuormausta ja säilytystä koskevat erityisvaatimukset
 • Erikoistoimenpiteet mahdollisessa onnettomuustilanteessa, jossa on mukana radioaktiivista ainetta.

Alkavat koulutukset

ADR-täydennyskoulutus kaikille ajolupatyypeille
Lähiopetus
Ajankohta:
23.9.2024—25.9.2024
Hakuaika:
24.5.2024—18.9.2024

Autonkuljettajalta vaaditaan ajolupa, mikäli hän kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. ADR-ajolupa pitää olla voimassa, kun osallistuu täydennyskoulutukseen. ADR-ajolupa pitää uusia 5 vuoden välein.
 
ADR-täydennyskurssista on mahdollisuus saada 2 ammattipätevyysmerkintää, jos koulutuksen kesto on vähintään 14 tuntia (kesto riippuu osallistujan tarvitsemista ajoluvista).
Jos koulutuksen kesto jää alle 14 t, saa yhden ammattipätevyysmerkinnän.

Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi ja voimassa olevan ADR-ajoluvan.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on ajantasaistaa ADR-ajoluvanhaltijoiden tiedot koskien vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä ja muuta kuljetuksissa sovellettavaa lainsäädäntöä, uutta tekniikkaa sekä kuljetettaviin aineisiin liittyvää kehitystä.

Kesto

Kesto on 2 tai 3 päivää riippuen uudistettavasta ajoluvasta.
Ensimmäisenä päivänä katsotaan kouluttajan kanssa kuinta monta päivää kukin osallistuja tarvitsee.

Ajankohta

23.9.2024 08:00 - 15:00
24.9.2024 08:00 - 15:00
25.9.2024 08:00 - 15:00

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Perusajolupa: 220 € (hintaan sisältyy alv 24%).
Yhdistetty perusajolupa: 345 € (hintaan sisältyy alv 24%).
Säiliölupa + perusajolupa: 345 € (hintaan sisältyy alv 24%).
Säiliölupa + yhdistetty perusajolupa: 395 € (hintaan sisältyy alv 24%).

Lisäksi jokaiseen lupaan tulee viranomaismaksuja 100e (arvonlisäveroton maksu) sekä mahdollinen ammattipätevyyden rekisteröintimaksu 18,50e (arvonlisäveroton maksu).

Hintaan ei sisälly tarjoiluja:
Tarjoilut on mahdollista tilata erikseen (aamukahvi + kahvileipä ja linjastolounas & kahvi).
Ateriapaketin hinta 16,58e/hlö/päivä (sis alv 14%).
Ateriapaketti -tilaus tehdään viimeistään viisi arkipäivää ennen koulutuspäivän alkua sihteerille sähköpostiin tai soittamalla. Ateriapaketti laskutetaan koulutuslaskutuksen yhteydessä.

Hakeutuminen

Hakuaika: 24.5.2024—18.9.2024

Ilmoittautumislomakkeella pyydetään täydelliset henkilötiedot; tiedot annetaan suojatussa yhteydessä ja ne tallentuvat oppilaitoksen opiskelijahallintojärjestelmään. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käyttämisestä tietosuojaselosteessa. Mikäli ilmoittautumista ei pysty tekemään, on koulutus täynnä.

Kutsu koulutukseen toimitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.
Ammattipätevyyden tarvetta kysytään vasta koulutuspäivän aamuna, joten sitä tietoa ei tarvitse etukäteen ilmoittaa.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
 Kouluttaja Ville Penttilä, p. 044 7906251
Hakeutumiseen tai ateriapakettiin liittyvät kysymykset: Sihteeri Sirpa Asikainen, p. 044 7906232

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova.
Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuspäivänä, veloitamme koko hinnan.
Mikäli koulutus peruuntuu tai keskeytyy oppilaitoksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä. Oppilaitos ei vastaa peruutuksista mahdollisesti aiheutuvista muista osallistujan lisäkuluista. Koulutuksen peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.

ADR-täydennyskoulutus kaikille ajolupatyypeille
Lähiopetus
Ajankohta:
25.11.2024—27.11.2024
Hakuaika:
24.5.2024—20.11.2024

Autonkuljettajalta vaaditaan ajolupa, mikäli hän kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. ADR-ajolupa pitää olla voimassa, kun osallistuu täydennyskoulutukseen. ADR-ajolupa pitää uusia 5 vuoden välein.
 
ADR-täydennyskurssista on mahdollisuus saada 2 ammattipätevyysmerkintää, jos koulutuksen kesto on vähintään 14 tuntia (kesto riippuu osallistujan tarvitsemista ajoluvista).
Jos koulutuksen kesto jää alle 14 t, saa yhden ammattipätevyysmerkinnän.

Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi ja voimassa olevan ADR-ajoluvan.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on ajantasaistaa ADR-ajoluvanhaltijoiden tiedot koskien vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiä ja muuta kuljetuksissa sovellettavaa lainsäädäntöä, uutta tekniikkaa sekä kuljetettaviin aineisiin liittyvää kehitystä.

Kesto

Kesto on 2 tai 3 päivää riippuen uudistettavasta ajoluvasta.
Ensimmäisenä päivänä katsotaan kouluttajan kanssa kuinta monta päivää kukin osallistuja tarvitsee.

Ajankohta

25.11.2024 08:00 - 15:00
26.11.2024 08:00 - 15:00
27.11.2024 08:00 - 15:00

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Perusajolupa: 220 € (hintaan sisältyy alv 24%).
Yhdistetty perusajolupa: 345 € (hintaan sisältyy alv 24%).
Säiliölupa + perusajolupa: 345 € (hintaan sisältyy alv 24%).
Säiliölupa + yhdistetty perusajolupa: 395 € (hintaan sisältyy alv 24%).

Lisäksi jokaiseen lupaan tulee viranomaismaksuja 100e (arvonlisäveroton maksu) sekä mahdollinen ammattipätevyyden rekisteröintimaksu 18,50e (arvonlisäveroton maksu).

Hintaan ei sisälly tarjoiluja:
Tarjoilut on mahdollista tilata erikseen (aamukahvi + kahvileipä ja linjastolounas & kahvi).
Ateriapaketin hinta 16,58e/hlö/päivä (sis alv 14%).
Ateriapaketti -tilaus tehdään viimeistään viisi arkipäivää ennen koulutuspäivän alkua sihteerille sähköpostiin tai soittamalla. Ateriapaketti laskutetaan koulutuslaskutuksen yhteydessä.

Hakeutuminen

Hakuaika: 24.5.2024—20.11.2024

Ilmoittautumislomakkeella pyydetään täydelliset henkilötiedot; tiedot annetaan suojatussa yhteydessä ja ne tallentuvat oppilaitoksen opiskelijahallintojärjestelmään. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käyttämisestä tietosuojaselosteessa. Mikäli ilmoittautumista ei pysty tekemään, on koulutus täynnä.

Kutsu koulutukseen toimitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen koulutuksen ajankohtaa.
Ammattipätevyyden tarvetta kysytään vasta koulutuspäivän aamuna, joten sitä tietoa ei tarvitse etukäteen ilmoittaa.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
 Kouluttaja Ville Penttilä, p. 044 7906251
Hakeutumiseen tai ateriapakettiin liittyvät kysymykset: Sihteeri Sirpa Asikainen, p. 044 7906232

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova.
Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuspäivänä, veloitamme koko hinnan.
Mikäli koulutus peruuntuu tai keskeytyy oppilaitoksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä. Oppilaitos ei vastaa peruutuksista mahdollisesti aiheutuvista muista osallistujan lisäkuluista. Koulutuksen peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.