Ajoneuvojen ilmastointilaitteet -pätevyyskoulutuksessa perehdyt kylmäainepiirin perus-, ohjaus- ja valvontajärjestelmiin sekä lämpötilan säätöjärjestelmiin. Saat perusosaamisen ilmastointijärjestelmien tarkastamiseen ja huoltamiseen sekä vianetsintään.

Ajoneuvoilmastoinnin pätevöitymiskoulutukseen kuuluu käytännön harjoituksia ja koe, jonka läpäistyäsi voit hakea Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) lain velvoittamaa ajoneuvoilmastointipätevyyttä (laki 681/2008 ja VnA 452/2009 sekä EY-asetus 842/2006 ja direktiivin 2006/40/EY).

Turvatekniikan keskus on valtuuttanut Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen järjestämään ajoneuvojen ilmastointihuoltokoulutusta. Koulutuksesta saatu todistusjäljennös tulee liittää Tukesilta haettavaan kylmäalan pätevyystodistushakemukseen.

Kenelle ajoneuvojen ilmastointilaitteet -pätevyys?

Ajoneuvojen ilmastointilaitteet -pätevyys vaaditaan ajoneuvojen ilmastointilaitteita huoltavilta asentajilta ja yritysten vastuuhenkilöiltä. Ajoneuvojen ilmastointilaitteet -pätevyyskoulutus sisältyy auto- ja ajoneuvoalan tutkintokoulutuksiin.

Koulutus voidaan järjestää myös yritysryhmille. Kysy lisää!