TUKES SF6-kaasupätevyyskoulutus

TUKES SF6-kaasupätevyyskoulutus on henkilöille, jotka käsittelevät SF6-kaasua sähköisissä kytkinlaitteissa.

Asetus (EU) N:o 517/2014 sisältää velvoitteet, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden pätevöintiä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen osalta. Talteenoton lisäksi pätevöinti kattaa asennuksen, kunnossapidon, huollon, korjaamisen ja käytöstä poistamisen. Asetus (EU) N:o 517/2014 sisältää myös vaatimukset pätevyysohjelmien sisällöstä, johon kuuluu tietoa kyseisistä tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä.

SF6-kaasupätevyyskoulutuksen toteutus ja sisältö           

SF6-kaasupätevyyskoulutus on kaksipäiväinen. Molempina päivinä on teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua TAKKin sähkökentällä 110 kV SF6-kaasukatkaisijoilla. Toisena päivänä on teoriakoe. Käytännön harjoitusten tekeminen opastettuna ja teoriakokeen suorittaminen hyväksytysti ovat todistuksen myöntämisen edellytyksiä.  

Ensimmäinen päivä

 • SF6-laitteistoja ja ympäristökysymykset
 • Fluoratut kasvihuonekaasut ja niiden säätely EU:ssa
 • Suomen lainsäädäntö ja käytäntö fluorattujen kasvihuonekaasujen osalta
 • TAKK SF6-katkaisijat
 • Perehdytys käytännön harjoituksiin ja riskien arviointi
 • Käytännön harjoitukset TAKK sähkökentällä

Toinen päivä

 • Fluorattujen kaasujen varastointi, kuljetus, uudelleen käyttö ja kierrätys
 • Kaasuanalysaattorin mittaukset
 • Perehdytys käytännön harjoituksiin ja riskien arviointi
 • Käytännön harjoitukset TAKK sähkökentällä
 • Teoriakoe ja kokeen oikeat vastaukset
 • Todistuksien jakaminen ja palautteen kerääminen

Alkavat koulutukset

TUKES SF6 pätevyyskoulutus
Lähiopetus
Ajankohta:
19.3.2024—20.3.2024
Hakuaika:
22.8.2023—12.3.2024

Kesto

2 päivää

Ajankohta

19.3.2024 08:00 - 16:00
20.3.2024 08:00 - 16:00

Paikka

Nirvan kampus, Sähkökenttä, Kurssikeskuksenkatu 13, 33820 Tampere

Hinta

(hintaan sisältyy alv 24 %). Hinta sisältää koulutuksen, kokeen sekä ateriapaketit.

Hakeutuminen

Hakuaika: 22.8.2023—12.3.2024

Ilmoittautuminen verkkohakulomakkeella. 

Hae koulutukseen