Koulutuksessa perehdytään dieseljärjestelmään ja pakokaasujen muodostumiseen sekä jälkikäsittelyyn, missä pääpaino on järjestelmäkomponenttien systemaattisessa testaamisessa ja vianhaussa. Koulutuksen pääpaino on nopeasti yleistyvässä SCR-tekniikassa ja dieselmoottoreissa yleisesti käytettävässä pakokaasujen takaisinkierrätyksessä niin matala- kuin korkeapainekierroltaan sekä näiden osajärjestelmien testauksessa.