Työhyvinvointi kuljetusalalla -koulutus tarjoaa tietoa työhyvinvoinnin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle erityisesti kuljetusalalla työskentelyn näkökulmasta. Työhyvinvoinnilla on yhteys yrityksen toiminnan tulokseen ja laatuun, ja koulutuksella tuetaan tätä yhteyttä.

Koulutuksen myötä kuljettaja tiedostaa ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksen työkyvyn säilyttämiseksi ja ammattitautien ehkäisemiseksi sekä saa valmiuksia soveltaa saatua tietoa työssään ja omassa elämässään.

Koulutuksesta on mahdollisuus saada yksi ammattipätevyysmerkintä. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.