Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon suorittanut asioimistulkki on viestinnän ammattilainen. Hän toimii viestin välittäjänä viranomaisen/yksityisen tahon ja maahanmuuttajataustaisen asiakkaan välillä erilaisissa asiointitilanteissa. Asiakkaat tarvitsevat tulkkia asioidessaan esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, TE-toimistossa, poliisilla ja oikeudessa. Asioimistulkki voi toimia erilaisten tulkkauspalveluja tarjoavien yritysten palveluksessa. Hän voi toimia työsuhteessa tai yrittäjänä.

Kohderyhmä

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto soveltuu ammatissa toimiville asioimistulkeille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja suorittaa ammattitutkinnon sekä asioimistulkin ammatista kiinnostuneille, joilla on sujuva kirjallinen ja suullinen kielitaito suomessa ja toisessa työkielessä sekä hyvät viestintätaidot ja soveltuvuus ammattiin.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto sopii työn ohessa opiskeltavaksi. Myös oppisopimus on mahdollinen.

Toteutus

TAKK järjestää asioimistulkkauksen tutkintokoulutusta monimuotoisesti lähiopiskeluna ja sosiaalisessa verkko-oppimisympäristössä. Opiskelun avuksi tarvitset hyvät verkkoyhteydet, kuulokkeet ja mikrofoni, valmiudet kirjoittaa verkossa kahdella kielellä ja ottaa ohjatusti käyttöön verkko-oppimisympäristöjä ja verkkovälineitä.

Hakeutumisvaiheessa on kartoitusjakso, jonka aikana testataan soveltuvuutta ja kielitaitoa molemmissa työkielissä. Kartoituksen aikana aloitetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatiminen. Kartoitusjaksoon sisältyvät ennakkotehtävät, yhteinen valintakoepäivä Tampereella sekä henkilökohtainen haastattelu Tampereella tai etäyhteyden välityksellä. Tarkempaa tietoa hakeutumisesta löydät hakuajan alkaessa alempaa tältä sivulta.

Koulutukseen sisältyy lähipäiviä Tampereella ja verkossa sekä etäopiskelua. Koulutuksessa on yksi lähipäivä viikossa, yleensä perjantaisin. Opiskelemme yhdessä siis keskimäärin joka toinen perjantai paikan päällä Tampereella ja joka toinen perjantai verkon välityksellä.

Lähipäivien välillä opiskellaan intensiivisesti ja yhteisöllisesti verkko-oppimisympäristössä. Lähipäivien sisältö ja etätehtävien aiheet nivoutuvat tiiviisti tutkinnon suorittamiseen ja keskeisimpiin tulkkaustilanteisiin kasvatus- ja koulutusalalla, sosiaali- ja terveysalan palveluissa, maahanmuuttoasioissa, poliisilla ja oikeudessa.

Koulutus ei sisällä lomia.

Kesto

Koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen kesto määritellään henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Päätoiminen opiskelu kestää tavallisesti reilun vuoden.

Paikka

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere  

Hinta

Viisi pakollista tutkinnon osaa á 100e.
Valinnainen tutkinnon osa 80e.
Maksetaan erissä.

Muutokset ovat mahdollisia.

Opintojen rahoitus

Koulutus on omaehtoista. Työtön työnhakija, tarkista opiskelun mahdollinen vaikutus työttömyysetuuteen TE-toimistosta. Lisätietoja: TAKKin Opiskelijapalvelut, opintoneuvonta@takk.fi, puh. 044 790 6400

Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon sisältö

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista: 

Tutkinnon pakolliset osat

  • Ammatillinen toiminta asioimistulkkausalalla
  • Tulkkaus kasvatus- ja koulutusalan toimintaympäristöissä
  • Tulkkaus sosiaalialan toimintaympäristöissä
  • Tulkkaus terveysalan toimintaympäristöissä
  • Tulkkaus maahanmuuttoasioissa sekä poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristöissä

Tutkinnon valinnaiset osat (valitaan yksi)

  • Kääntäminen osana asioimistulkin työtä
  • Asioimistulkkausalan toimintaympäristöön syventyminen
  • Ammatillinen tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Lisätiedot tutkinnosta Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon ePerusteista.

Kysy lisää tulkkaus@takk.fi

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.