Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon suorittanut asioimistulkki on viestinnän ammattilainen. Hän toimii viestin välittäjänä viranomaisen/yksityisen tahon ja maahanmuuttajataustaisen asiakkaan välillä erilaisissa asiointitilanteissa. Asiakkaat tarvitsevat tulkkia asioidessaan esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, TE-toimistossa, poliisilla ja oikeudessa. Asioimistulkki voi toimia erilaisten tulkkauspalveluja tarjoavien yritysten palveluksessa. Hän voi toimia työsuhteessa tai yrittäjänä.

Katso esittelyvideo asioimistulkkien opinnoista!

Kohderyhmä

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto soveltuu ammatissa toimiville asioimistulkeille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ja suorittaa ammattitutkinnon sekä asioimistulkin ammatista kiinnostuneille, joilla on sujuva kirjallinen ja suullinen kielitaito suomessa ja toisessa työkielessä sekä hyvät viestintätaidot ja soveltuvuus ammattiin.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto sopii työn ohessa opiskeltavaksi. Myös oppisopimus on mahdollinen.

Toteutus

TAKK järjestää asioimistulkkauksen tutkintokoulutusta monimuotoisesti lähiopiskeluna ja sosiaalisessa verkko-oppimisympäristössä. Opiskelun avuksi tarvitset hyvät verkkoyhteydet, kuulokkeet ja mikrofoni, valmiudet kirjoittaa verkossa kahdella kielellä ja ottaa ohjatusti käyttöön verkko-oppimisympäristöjä ja verkkovälineitä.

Hakeutumisvaiheessa on kartoitusjakso, jonka aikana testataan soveltuvuutta ja kielitaitoa molemmissa työkielissä. Kartoituksen aikana aloitetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatiminen. Kartoitusjaksoon sisältyvät ennakkotehtävät, yhteinen valintakoepäivä Tampereella sekä henkilökohtainen haastattelu Tampereella tai etäyhteyden välityksellä. Tarkempaa tietoa hakeutumisesta löydät hakuajan alkaessa alempaa tältä sivulta.

Koulutukseen sisältyy lähipäiviä Tampereella ja verkossa sekä etäopiskelua. Koulutuksessa on yksi lähipäivä viikossa, yleensä perjantaisin. Opiskelemme yhdessä siis keskimäärin joka toinen perjantai paikan päällä Tampereella ja joka toinen perjantai verkon välityksellä.

Lähipäivien välillä opiskellaan intensiivisesti ja yhteisöllisesti verkko-oppimisympäristössä. Lähipäivien sisältö ja etätehtävien aiheet nivoutuvat tiiviisti tutkinnon suorittamiseen ja keskeisimpiin tulkkaustilanteisiin kasvatus- ja koulutusalalla, sosiaali- ja terveysalan palveluissa, maahanmuuttoasioissa, poliisilla ja oikeudessa.

Koulutus ei sisällä lomia.

Kesto

Koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen kesto määritellään henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Päätoiminen opiskelu kestää tavallisesti reilun vuoden.

Paikka

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere  

Hinta

Viisi pakollista tutkinnon osaa á 100e.
Valinnainen tutkinnon osa 80e.
Maksetaan erissä.

Muutokset ovat mahdollisia.

Opintojen rahoitus

Koulutus on omaehtoista. Työtön työnhakija, tarkista opiskelun mahdollinen vaikutus työttömyysetuuteen TE-toimistosta. Lisätietoja: TAKKin Opiskelijapalvelut, opintoneuvonta@takk.fi, puh. 044 790 6400

Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon sisältö

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista: 

Tutkinnon pakolliset osat

 • Ammatillinen toiminta asioimistulkkausalalla
 • Tulkkaus kasvatus- ja koulutusalan toimintaympäristöissä
 • Tulkkaus sosiaalialan toimintaympäristöissä
 • Tulkkaus terveysalan toimintaympäristöissä
 • Tulkkaus maahanmuuttoasioissa sekä poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristöissä

Tutkinnon valinnaiset osat (valitaan yksi)

 • Kääntäminen osana asioimistulkin työtä
 • Asioimistulkkausalan toimintaympäristöön syventyminen
 • Ammatillinen tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Lisätiedot tutkinnosta Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon ePerusteista.

Kysy lisää tulkkaus@takk.fi

Alkavat koulutukset

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto
Tutkintokoulutus
Omaehtoinen koulutus
Ajankohta:
15.8.2025—31.10.2026
Hakuaika:
2.1.2025—16.3.2025

Ajankohta

15.8.2025—31.10.2026

Hinta

Koulutuksen hinta on: Viisi pakollista tutkinnon osaa á 100,00e ja Valinnainen tutkinnon osa 80,00€, yhteensä 580,00€ (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Maksetaan erissä.
Koulutusmaksua ei palauteta tai hyvitetä, mikäli koulutus keskeytyy. Koulutusmaksua ei voi laskuttaa yritykseltä.

Hakeutuminen

Hakuaika: 2.1.2025—16.3.2025

Koulutukseen hakeudutaan 2.1.2025 alkaen tältä sivulta löytyvällä verkkolomakkeella. Hakuaika päättyy 16.3.2025. Hakea voi kaikilla puhutuilla kielillä. Pyrimme muodostamaan hakijoista mahdollisuuksien mukaan kieliryhmiä.

 

Täytä hakulomake huolellisesti ja liitä ennakkotehtävät hakulomakkeen kohtaan Dokumentit ja linkit. Tarkemmat ohjeet tehtäviin löydät alta. Ennakkotehtävien tulee ehdottomasti olla palautettuina, jotta voit tulla kutsutuksi kartoitusjaksolle. 

Ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan kartoitusjaksolle, joka koostuu valintakokeista ja haastattelusta. Kutsuttavat saavat lisätietoa ja ohjeet sähköpostitse. Ilmoitamme myös, mikäli et tule valituksi kartoitusjaksolle. Kartoitusjakson valintakoetehtävät suoritetaan TAKKissa 10.4.2024. 

Merkitse valintakoepäivä 19.4.2025 TAKKissa kalenteriisi!

Valintakoetehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastattelut pidetään 12.-22.5.2025 (30min/hakija) Teamsissa. Henkilökohtaiset haastatteluajat ilmoitetaan viimeistään toukokuun alussa.

Opiskelijat koulutukseen valitaan ennakkotehtävien ja kartoitusjakson perusteella, ja tieto valinnasta ilmoitetaan juhannukseen mennessä sähköpostitse.

Ennakkotehtävät 2025

Liitä ennakkotehtävät hakulomakkeen kohtaan Dokumentit ja linkit.

 1. Motivaatiokirje

Motivaatiokirjeellä on tärkeä merkitys opiskelijavalinnassa muiden kartoitustehtävien ja haastattelun rinnalla. Sen avulla arvioidaan hakijan motivaatiota opiskeluun ja hänen sitoutumistaan tutkinnon suorittamiseen.

Laadi suomeksi 1-2 sivun pituinen motivaatiokirje, jossa vastaat omin sanoin kaikkiin seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi haluat opiskella asioimistulkiksi? Miksi haluat suorittaa asioimistulkkauksen ammattitutkinnon?
 • Mitä pidät asioimistulkkauksessa tärkeänä?
 • Tutustu Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon tutkinnon perusteisiin. Mitä asioimistulkkauksen ammattitutkinnon tutkinnon perusteissa vaadittavaa osaamista sinulla jo on ja millä osa-alueilla sinun tulee kehittää itseäsi? 
 • Kumpi valinnaisista asioimistulkkauksen ammattitutkinnon osista sinua kiinnostaa enemmän ja miksi?
 • Mitä vahvuuksia sinulla on/olisi asioimistulkkina? Mitä uusia valmiuksia ja mahdollisuuksia uskot koulutuksen ja tutkinnon sinulle tuovan?
 • Miten arvioit molempien työkieltesi kirjallista ja suullista taitoa ammatillisella tasolla tulkin työssä (esim. viranomaiskieli, vaativat asiointitilanteet)? Miten perustelet tämän arviosi?
 • Millaisina näet omat opiskelutaitosi ja -tottumuksesi eli tapasi opiskella?
 • Miten järjestät arjen, jos pääset asioimistulkin koulutukseen: miten sovitat opiskeluusi työn, lähipäiviin matkustamisen, perheen, harrastukset?
 • Millaisia haasteita uskot kohtaavasi koulutuksen aikana ja miten aiot selvitä niistä?
 • Millaisena näet tulevaisuutesi asioimistulkkauksen ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen?
 • Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi ja opiskelumotiiveistasi?

Kirjoita tietokoneella. Laita otsikoksi motivaatiokirje ja vasempaan yläkulmaan oma nimesi ja yhteystietosi. Voit halutessasi liittää oikeaan yläkulmaan myös valokuvasi.

Tallenna doc-, rtf- tai pdf-muodossa ja nimeä tiedostosi: Sukunimi Etunimi Motivaatiokirje.

 1. CV/Ansioluettelo

Liitä mukaan erillisenä tiedostona ajan tasalla oleva suomenkielinen ansioluettelo/CV, joka on doc-, rtf- tai pdf-muodossa ja joka on nimetty: Sukunimi Etunimi CV.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: tulkkaus@takk.fi

Kouluttajat
Anukaisa Alanen, Ekaterina Tsavro, Tuija Hildén

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää
harri.huhdanpaa@takk.fi

puh. 044 7906 473

Oppisopimus