IWS-koulutuksen suorittaminen pätevöittää kansainväliseksi hitsausneuvojaksi ja hitsauskoordinoijan tehtäviin. Hitsauskoordinoija vastaa hitsauksen laadusta ja sen kehittämisestä, mm. ylläpitää hitsausohjeita, valvoo menetelmäkokeita ja valmistusta sekä toimii yrityksen hitsausasiantuntijana.

Teräsrakenteiden CE-merkintävaatimus edellyttää, että hitsaustoimintojen koordinointi on järjestetty asiaankuuluvalla tavalla yrityksissä. Myös tähän tehtävään IWS-koulutus antaa peruspätevyyden.

Kansainvälisen hitsausneuvojan koulutukseen on pääsyvaatimuksena vähintään toisen asteen ammatillinen koulutus tekniseltä alalta ja kolme vuotta työkokemusta joko hitsauksesta tai hitsauksen suunnittelusta, työnjohdosta tai tarkastuksesta. Vaihtoehtoisesti taustalla voi olla toisen asteen koulutus esim. kaupalliselta alalta ja lisäksi vähintään neljä vuotta työkokemusta kone- ja metallialalta.

IWS-koulutuksen sisältö

  • hitsausprosessit ja laitteet, 53 t
  • materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa, 56 t
  • hitsausliitoksen suunnittelu ja mitoitus, 24 t
  • hitsaustuotanto ja sovellusesimerkit, 56 t
  • käytännön hitaussovellukset, 60 t.

Alkavat koulutukset

Kansainvälinen hitsausneuvoja, IWS-koulutus
Muu ammatillinen koulutus
Ajankohta:
15.6.2023—28.2.2024
Hakuaika:
1.2.2023—9.6.2023

Koulutus toteutuu, mikäli hakijoita on 10. hakeutua voi 9.6.2023 saakka.

Koulutuksen tavoitteena on saada hyvät perustiedot hitsausteknologiasta, jota tarvitaan erilaisissa hitsaustyöhön liittyvissä tehtävissä, kuten tarkastustoiminnassa, työnjohtotehtävissä, neuvonnassa ja myyntitehtävissä. Koulutuksen suorittajat voivat toimia hitsauskoordinoijina yrityksissä. Hitsauskoordinoijan tehtäviä ovat mm. hitsaajien pätevöinti, hitsausohjeiden (WPS) ylläpito, menetelmäkokeiden valvominen, valmistuksen valvonta ja yrityksen hitsausasiantuntijan tehtävät. Vuonna 2014 voimaan tullut teräsrakenteiden CE-merkintävaatimus edellyttää, että hitsaustoimintojen koordinointi on järjestetty asiaankuuluvalla tavalla yrityksissä. Myös tähän tehtävään IWS-koulutus antaa peruspätevyyden.

Kohderyhmä

Alan ammattikoulu, hitsaajan ammattitutkinto tai vähintään 6 kuukauden hitsauskurssi, 22 vuoden ikä, kolmen vuoden hitsaukseen, hitsauksen suunnitteluun, työnjohtoon tai tarkastukseen liittyvä työkokemus (tai 2. asteen koulutus, ei välttämättä tekninen, voi olla myös esim. kaupallinen jolloin vähintään 4 vuoden metallialan kokemus).

Ajankohta

15.6.2023—28.2.2024

Paikka

Nirvan kampus

Kurssikeskuksenkatu 11

33820 Tampere

Hinta

Osallistumismaksu on 5400 € (sis. alv 24%) 

Hinta sisältää hitsaajan pätevyyskokeen valvojan sertifikaatin, sekä IWS- sertifikaatin, jonka SHY luovuttaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneille.

Sisältö

Koulutuksen sisältö:
• Hitsausprosessit ja laitteet 53 h
• Materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa 56 h
• Hitsausliitoksen suunnittelu ja mitoitus 24 h
• Hitsaustuotanto ja sovellusesimerkit 56 h
• Käytännön hitsaussovellukset 60 h

Toteutus

Koulutuksen kokonaispituus on 249 tuntia. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, noin 4 lähipäivää kuukaudessa.

Koulutus järjestetään, mikäli sitovia ilmoittautumisia vähintään 10 kpl.

Hakeutuminen

Hakuaika: 1.2.2023—9.6.2023

Haku tapahtuu SHY:n ilmoittautumislomakkeella C007 jonka voi ladata tästä

Sitovat ilmoittautumiset ja täytetty hakukaavake liitteineen 9.6.2023 mennessä osoitteeseen
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Vesa Mäenpää
PL 15
33821 Tampere

Lisätiedot

Vesa Mäenpää, puh. 044 7906 111

etunimi.sukunimi@takk.fi