Konetekniikan tutustumisjakso on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita metallialasta ja suunnittelevat konetekniikan koulutuksiin (koneistaja/levyseppähitsaaja/asentaja) hakeutumista.

Konetekniikan tutustumisjakso toimii väylänä metallialan perustutkintokoulutuksiin ja sopii hyvin myös alaa vaihtaville henkilöille. Tutustumisjakso tarjoaa alan perustietämystä, jota tutkintokoulutukseen hakeutuvalla tulee olla. Perustietämyksen voi saada myös työkokemuksen tai muun sopivan koulutuksen kautta.

Koulutukseen hakeutuvalla ei saa olla sellaista perussairautta, joka vaarantaa omaa tai kanssaihmisten työturvallisuutta. Kone- ja tuotantotekniikoiden ammattialoilla on oltava valmius vähintään 2-vuorotyöhön.

Metalliteollisuus on noussut maamme suurimmaksi teollisuustoimialaksi sekä viennissä että työllistäjänä. Kone- ja metallialan tuotteiden valmistuksessa käytetään hyväksi kehittyneitä, osittain tai kokonaan automatisoituja (CNC) tuotantomenetelmiä. Osavalmistuksen keskeisiä menetelmiä ovat koneistus, hitsaus ja levytyöt.

Osavalmistetut tuotteet yhdessä kone-elimien (laakerit, moottorit, anturoinnit, jne.) kanssa muodostavat kokonaisuuden, jossa niiden asennus, kunnossapito sekä huolto vaativat koneenasentajan osaamista.

Tavoite

Konetekniikan tutustumisjakso antaa mahdollisuuden seurata alan ammatteihin valmistavan koulutuksen toteutusta sekä ammattitaitovaatimuksia. Tavoitteena on, että opiskelijalla on oikea kuva alan ammattitaitovaatimuksista hänen hakiessaan tutkintotavoitteisiin koulutuksiin (koneistaja, levyseppähitsaaja, asentaja).

Toteutus

Opetus on kokonaan lähiopetusta, jossa opiskelija osallistuu työhallissa ammattityön opetukseen.

Konetekniikan tutustumisjakson sisältö

 • Metallialaan tutustuminen
 • Kouluttautumismahdollisuudet (eri tutkinnot)
 • Alan koulutuksen toteutus
 • Metallialan koulutuksen perusvalmiudet
  • alan käsitteet
  • ammattitekniikka
  • ammattilaskento
  • ammattipiirustus
  • raaka-aineet
 • Työsuojelu
 • Opiskeluvalmiudet.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.