Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia tulkkina varsinaisten oikeuskäsittelyjen lisäksi muun muassa poliisin, Maahanmuuttoviraston, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja vankeinhuollon prosesseissa sekä eri viranomaisten hallinnollisissa menettelyissä.

Oikeustulkki voi toimia erilaisten tulkkauspalveluja tarjoavien yritysten palveluksessa. Hän voi toimia työsuhteessa tai yrittäjänä. Oikeustulkilta edellytetään nuhteetonta taustaa. Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on oikeus hakea Opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu tulkeille, joilla on vankka tulkkausalan kokemus. Koulutus vahvistaa oikeustulkkausalan osaamista ja ohjaa erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Opiskelu on omaehtoista ja monimuotoista. Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto sopii työn ohessa opiskeltavaksi. Myös oppisopimus on mahdollinen.

Katso video oikeustulkkauksen opiskelusta!

Toteutus

Oikeustulkkauksen tutkintokoulutus toteutetaan monimuotoisesti lähiopiskeluna ja sosiaalisessa verkko-oppimisympäristössä. Opiskelun avuksi tarvitset hyvät verkkoyhteydet, kuulokkeet ja mikrofoni, valmiudet kirjoittaa verkossa kahdella kielellä ja ottaa ohjatusti käyttöön verkko-oppimisympäristöjä ja verkkovälineitä.

Tutkintoon hakeutuminen alkaa kartoitusjaksolla, jossa selvitetään alan tuntemusta ja valmiuksia suoriutua tutkinnosta. Kartoituksen aikana aloitetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatiminen. Kartoitusjaksoon sisältyvät ennakkotehtävät, yhteinen valintakoepäivä sekä henkilökohtainen haastattelu. Tarkempaa tietoa hakeutumisesta löydät hakuajan alkaessa alempaa tältä sivulta.

Lähiopetus järjestetään Tampereella ja lisäksi käytössä on verkko-oppimisympäristö. Tutkinto suoritetaan näytöillä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lähipäivät rakentuvat tutkintoon ohjauksesta, asiantuntijaluennoista, termityöstä ja tulkkaustaidon harjoituksista. Etäjaksolla on termityön harjoituksia ja tutkintoon valmistavia tehtäviä.  
Koulutus ei sisällä lomia.

Kesto

Koulutuksen/tutkinnon suorittamisen kesto määritellään henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Päätoiminen opiskelu kestää tavallisesti noin puolitoista vuotta.

Paikka

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Tampereen Valtatie 15, 33100 Tampere

Hinta

 • neljä pakollista tutkinnon osaa, á 235 euroa
 • yksi valinnainen tutkinnon osa 105 euroa

Maksetaan erissä.

Muutokset ovat mahdollisia.

Opintojen rahoitus

Opiskelu on omaehtoista. Työtön työnhakija, tarkista opiskelun mahdollinen vaikutus työttömyysetuuteen TE-toimistosta. Lisätietoja: TAKKin Opiskelijapalvelut, opintoneuvonta@takk.fi, puh. 044 790 6400

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon sisältö

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Tutkinnon pakolliset osat
• Ammatillinen toiminta oikeustulkkausalalla
• Oikeustulkin toimintaympäristö
• Oikeustulkin työkielten hallinta
• Oikeustulkkaustaito.

Tutkinnon valinnaiset osat (valitaan yksi)
• Oikeustulkkausalan toimintaympäristöön syventyminen
• Simultaanitulkkaustaito
• Tutkinnon osa tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta
erikoisammattitutkinnosta.

Lisätiedot tutkinnosta oikeustulkin erikoisammattitutkinnon ePerusteista

Kysy lisää tulkkaus@takk.fi

Alkavat koulutukset

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto
Omaehtoinen koulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
13.1.2025—12.6.2026
Hakuaika:
6.5.2024—27.9.2024

Ajankohta

13.1.2025—12.6.2026

Hinta

Koulutusmaksut (koulutus on arvonlisäverotonta koulutuspalvelua, alv 0%):

neljä pakollista tutkinnon osaa, á 235,00 e
yksi valinnainen tutkinnon osa 105,00 e

Laskutetaan erissä. Koulutusmaksua ei voi laskuttaa yritykseltä.

Hakeutuminen

Hakuaika: 6.5.2024—27.9.2024

Koulutukseen hakeudutaan tältä sivulta hakuajan alkaessa löytyvällä verkkolomakkeella. Hakemuksessa on oltava tarkasti eriteltynä sekä oikeusalan tulkkauskokemus että työ- ja koulutustausta Suomesta ja muista maista. HUOM! Vastaathan myös tarkentaviin kysymyksiin sekä kirjoitat perustelut, miksi hakeudut tutkintoon. 

Ryhmään valitaan tutkintokielet hakemusten ja kartoitusjakson pohjalta. Hakea voi kahdella työkielellä, joista toinen on suomi.

Opiskelijat koulutukseen valitaan kartoitusjakson (valintakoe) 22.10.-24.10.2024 perusteella ja tieto valinnasta ilmoitetaan joulukuussa.

Ota mukaan alkuperäiset työ- ja koulutustodistukset, jos saat kutsun kartoitusjaksolle. Kartoitus voidaan tarvittaessa toteuttaa etäyhteyksillä.

Täytä hakulomake huolellisesti ja liitä ennakkotehtävät hakulomakkeen kohtaan Dokumentit ja linkit. Ennakkotehtävien tulee olla palautettuina, jotta voit tulla kutsutuksi valintakokeisiin.

Ennakkotehtävien ja hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan kartoitusjaksolle. Kartoitusjaksolla on kirjallisia tehtäviä ja tulkkaustehtäviä (yksi päivä Tampereella) sekä haastattelu. Haastattelut toteutetaan 11.-14.11.2024 etäyhteydellä. Jokaiselle ilmoitetaan oma 30 minuutin haastatteluaika etukäteen.

 1. Tutustu Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon perusteisiin, jotka löytyvät tästä linkistä: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4533396
 2. Motivaatiokirje

Motivaatiokirjeellä on tärkeä merkitys opiskelijavalinnassa kartoitustehtävien ja haastattelun rinnalla. Sen avulla arvioidaan hakijan motivaatiota opiskeluun ja hänen sitoutumistaan tutkinnon suorittamiseen.

Laadi suomeksi 1-2 sivun pituinen motivaatiokirje, jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi haluat opiskella oikeustulkiksi? Miksi haluat suorittaa Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon?
 • Mitä pidät oikeustulkkauksessa tärkeänä?
 • Mitä tutkinnon perusteissa vaadittavaa osaamista sinulla jo on ja millä osa-alueilla sinun tulee kehittää itseäsi? Ks. linkki tehtävässä 1.
 • Kumpi valinnaisista Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon osista sinua kiinnostaa enemmän ja miksi?
 • Mitä vahvuuksia sinulla on/olisi oikeustulkkina? Mitä uusia valmiuksia ja mahdollisuuksia uskot koulutuksen ja tutkinnon sinulle tuovan?
 • Miten arvioit molempien työkieltesi kirjallista ja suullista taitoa ammatillisella tasolla tulkin työssä (esim. viranomaiskieli, vaativat asiointitilanteet)? Miten perustelet tämän arviosi?
 • Millaisina näet omat opiskelutaitosi ja -tottumuksesi eli tapasi opiskella?
 • Miten järjestät arjen, jos pääset oikeustulkin koulutukseen: miten sovitat opiskeluusi työn, lähipäiviin matkustamisen, perheen, harrastukset?
 • Millaisia haasteita uskot kohtaavasi koulutuksen aikana ja miten aiot selvitä niistä?
 • Millaisena näet tulevaisuutesi Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittamisen jälkeen?
 • Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi ja opiskelumotiiveistasi?

Laita otsikoksi motivaatiokirje ja vasempaan yläkulmaan oma nimesi ja yhteystietosi. Voit liittää oikeaan yläkulmaan myös valokuvasi.

Tallenna doc-, rtf- tai pdf-muodossa ja nimeä tiedostosi: Sukunimi Etunimi Motivaatiokirje.

3. Ansioluettelo/CV

Liitä mukaan erillisenä tiedostona ajan tasalla oleva suomenkielinen ansioluettelo/CV, joka on doc-, rtf- tai pdf-muodossa ja joka on nimetty: Sukunimi Etunimi CV. 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: tulkkaus@takk.fi 

Kouluttajat 
Ekaterina Tsavro, puh. 044 7906 367, ekaterina.tsavro@takk.fi 
Tuija Hildén, puh. 044 7906 345, tuija.hilden@takk.fi 

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473, harri.huhdanpaa@takk.fi

Oppisopimus