Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia tulkkina varsinaisten oikeuskäsittelyjen lisäksi muun muassa poliisin, Maahanmuuttoviraston, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja vankeinhuollon prosesseissa sekä eri viranomaisten hallinnollisissa menettelyissä.

Oikeustulkki voi toimia erilaisten tulkkauspalveluja tarjoavien yritysten palveluksessa. Hän voi toimia työsuhteessa tai yrittäjänä. Oikeustulkilta edellytetään nuhteetonta taustaa. Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on oikeus hakea Opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu tulkeille, joilla on vankkaa kokemusta oikeusalan tulkkauksista. Koulutus vahvistaa osaamista ja ohjaa erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Opiskelu on omaehtoista, sivutoimista ja monimuotoista. Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto sopii työn ohessa opiskeltavaksi. Myös oppisopimus on mahdollinen.

Toteutus

Oikeustulkkauksen tutkintokoulutus toteutetaan monimuotoisesti lähiopiskeluna ja sosiaalisessa verkko-oppimisympäristössä. Opiskelun avuksi tarvitset hyvät verkkoyhteydet, kuulokkeet ja mikrofoni, valmiudet kirjoittaa verkossa kahdella kielellä ja ottaa ohjatusti käyttöön verkko-oppimisympäristöjä ja verkkovälineitä.

Tutkintoon hakeutuminen alkaa kartoitusjaksolla, jossa selvitetään alan tuntemusta ja valmiuksia suoriutua tutkinnosta. Kartoituksen aikana aloitetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatiminen. Kartoitusjaksoon sisältyvät ennakkotehtävät, yhteinen valintakoepäivä sekä henkilökohtainen haastattelu. Tarkempaa tietoa hakeutumisesta löydät hakuajan alkaessa alempaa tältä sivulta.

Lähiopetus järjestetään Tampereella ja lisäksi käytössä on verkko-oppimisympäristö. Tutkinto suoritetaan näytöillä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Lähipäivät rakentuvat tutkintoon ohjauksesta, asiantuntijaluennoista, termityöstä ja tulkkaustaidon harjoituksista. Etäjaksolla on termityön harjoituksia ja tutkintoon valmistavia tehtäviä.  
Koulutus ei sisällä lomia.

Kesto

Koulutuksen/tutkinnon suorittamisen kesto määritellään henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Päätoiminen opiskelu kestää tavallisesti noin puolitoista vuotta.

Paikka

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Tampereen Valtatie 15, 33100 Tampere

Hinta

Koulutusmaksu on 210 euroa

Tutkintoon osallistumismaksu (maksetaan erissä tutkinnon osittain):
neljä pakollista tutkinnon osaa, á 183 euroa
yksi valinnainen tutkinnon osa 95 euroa

Muutokset ovat mahdollisia.

Opintojen rahoitus

Opiskelu on omaehtoista. Työtön työnhakija, tarkista opiskelun mahdollinen vaikutus työttömyysetuuteen TE-toimistosta. Lisätietoja: TAKKin Opiskelijapalvelut, opintoneuvonta@takk.fi, puh. 044 790 6400

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinnon sisältö

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Tutkinnon pakolliset osat
• Ammatillinen toiminta oikeustulkkausalalla
• Oikeustulkin toimintaympäristö
• Oikeustulkin työkielten hallinta
• Oikeustulkkaustaito.

Tutkinnon valinnaiset osat (valitaan yksi)
• Oikeustulkkausalan toimintaympäristöön syventyminen
• Simultaanitulkkaustaito
• Tutkinnon osa tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta
erikoisammattitutkinnosta.

Lisätiedot tutkinnosta oikeustulkin erikoisammattitutkinnon ePerusteista

Kysy lisää tulkkaus@takk.fi

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto Asioimis- ja oikeustulkkaus Tutkintoon valmistava 11.01.2021—13.06.2022
Hakeutuminen
Hakuaika: 10.08.2020—28.09.2020

Koulutukseen hakeudutaan tältä sivulta hakuajan alkaessa löytyvällä verkkolomakkeella. Hakemuksessa on oltava tarkasti eriteltynä sekä oikeusalan tulkkauskokemus että työ- ja koulutustausta Suomesta ja muista maista. HUOM! Vastaathan myös tarkentaviin kysymyksiin sekä kirjoitat perustelut, miksi hakeudut tutkintoon. 

Ryhmään valitaan tutkintokielet hakemusten ja kartoitusjakson pohjalta. Hakea voi kaikilla kielillä. 

Hakijat kutsutaan kartoitusjaksolle (marraskuussa 2020) TAKKiin, kukin yhdeksi päiväksi. Ennakkotehtävät palautetaan kouluttajille ennen kartoitusjaksoa. 

Ota mukaan alkuperäiset työ- ja koulutustodistukset, jos saat kutsun kartoitusjaksolle. 

 

Lisätiedot

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: tulkkaus@takk.fi 
 

Kouluttajat 

Ekaterina Tsavro, puh. 044 7906 367, ekaterina.tsavro@takk.fi 
Tuija Hildén, puh. 044 7906 345, tuija.hilden@takk.fi 
  

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta:
Oppisopimuspäällikkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473, harri.huhdanpaa@takk.fi

Oppisopimus