Välinehuoltajan työ on infektioiden torjunnan leviämistä ehkäisevää välillistä hoitotyötä ja käytettävien välineiden huoltoprosessin ja puhtauden hallintaa. Välinehuoltajan työtä ohjaa eettiset, hygieeniset ja aseptiset periaatteet. Välinehuoltajan perusominaisuuksia ovat vastuullisuus, tarkkuus, huolellisuus, täsmällisyys, luotettavuus, hyvä keskittymis- ja paineensietokyky.

Välinehuoltotyössä tärkeitä taitoja ovat vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Työympäristöjä voivat olla sairaalat, hammashoitolat, terveyskeskukset, laboratoriot, lääke-, elintarvike- ja kemianteollisuuden sekä eläinlääkäriasemien ja -sairaaloiden välinehuollot.

Välinehuoltoalan perustutkinnon kohderyhmä

Välinehuoltoalan perustutkintokoulutus sopii alalle tuleville henkilöille sekä henkilöille, joilla on aiempaa välinehuoltoalan koulutusta, mutta joilta puuttuu välinehuoltajan koulutus/tutkinto.

Välinehuoltajan työ on usein kaksi- tai kolmivuorotyötä, joten opiskelijan tulee jo koulutuksen aikana voida työskennellä työssäoppimisen aikana vuorotyössä.

Koulutuksen toteutus

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista. Osa etäopiskelusta tapahtuu verkko-oppimisympäristössä.

Koulutuksen pituus ja tarkempi sisältö määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella. Suunnitelmassa määritellään lähipäivien määrä, sisältö ja toteutusaika. Tutkinto suoritetaan näytöillä, eli ammattitaito osoitetaan aidoissa työtilanteissa ja työkohteissa.

Välinehuoltoalan perustutkinnon sisältö

Välinehuoltoalan perustutkinto sisältää kolme pakollista tutkinnon osaa:

  • Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi infektioiden torjuntatyössä
  • Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen
  • Sterilointi osana infektioiden torjuntaa

Pakollisten ammatillisten tutkinnon osien lisäksi tutkintoon sisältyy 30 osp valinnaisia ammatillisia opintoja.

Lue lisää välinehuoltoalan perustutkinnon ePerusteissa.

Alkavat koulutukset

Välinehuoltoalan perustutkinto (oppisopimus)
Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
15.12.2023—31.12.2024

Välinehuoltajan työ on infektioiden torjunnan leviämistä ehkäisevää välillistä hoitotyötä ja käytettävien välineiden huoltoprosessin ja puhtauden hallintaa. Välinehuoltajan työtä ohjaa eettiset, hygieeniset ja aseptiset periaatteet. Välinehuoltajan perusominaisuuksia ovat vastuullisuus, tarkkuus, huolellisuus, täsmällisyys, luotettavuus, hyvä keskittymis- ja paineensietokyky.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille oppisopimuskoulutukseen haluaville henkilöille, joilla on työpaikka jo tiedossa.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

 

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:
- Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi infektioiden torjuntatyössä
- Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen
- Sterilointi osana infektioiden torjuntaa

Tutkinnosta suoritettavat valinnaiset tutkinnon osat:
- Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön infektioiden torjuntatyössä toimiminen
- Terveydenhuollon logistisissa palveluissa toiminen
- Yhteiset opinto aineet

Katso lisätietoja tutkinnon muodostumisesta täältä: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/7584202/rakenne

Toteutus

 

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella. Lähiopiskelupäivien määrä määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Lisäksi on verkko-opintoja ja työssäoppimista sekä etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: oppisopimus

 

Opiskelupäivät koululla ovat pääsääntöisesti klo 14.00-18.00. Varaudu kuitenkin klo 8.30 alkaviin ja lauantain opetuspäiviin.

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.12.2023—31.12.2024

Hakuaika: 15.12.2023-31.12.2024

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen aloitus on joustava.

Huomioithan, että oppisopimuskoulutukseen voit hakea vain, mikäli sinulla on tiedossa oppisopimuspaikka.

Mikäli työpaikkaa ei ole tiedossa katso muut koulutusvaihtoehtomme.

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti

puh. 044 7906 305
eija.jarvilahti@takk.fi


Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231
reija.touhunen@takk.fi

Koulutustarkastaja Maiju Aro
puh. 044 7906 411
maiju.aro@takk.fi

Kouluttaja Pia Walther-Niemelä
puh. 044 7906 426

Välinehuoltoalan perustutkinto (työvoima)
Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
30.9.2024—26.9.2025
Hakuaika:
24.5.2024—2.9.2024

Koulutus on suunnattu välinehuoltoalan perustutkinnosta ja välinehuoltajan työstä kiinnostuneille hakijoille.
Koulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet toimia välinehuoltajan työtehtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, endoskopiayksiköissä, laboratorioissa ja suun terveydenhuollon yksiköissä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa riittävän laaja-alainen perusosaaminen välinehuoltajan työtehtävissä toimimiseen ja koko tutkinnon suorittaminen välinehuoltoalalle.

Ammattialan ja työtehtävien kuvaus
Välinehuoltajan työssä keskeistä osaamista on; infektioiden torjunta, aseptinen toiminta ja hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen työympäristöstä riippumatta. Välinehuollon keskeinen huoltoprosessi koostuu välineiden puhdistamisesta, desinfioinnista, välineiden tarkistamisesta, pakkaamisesta, steriloinnista, varastoinnista ja kuljettamisesta.

Kohderyhmä

Työtön, työttömyysuhan alainen TE-toimiston asiakas, jolla on työnhaku voimassa.
Ammatinvaihtaja, jolla katsotaan olevan työmarkkinoiden näkökulmasta uudelleen kouluttautumisen tarve.

Työ edellyttää:
- hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä
- yhteistyö- ja asiakaspalvelutaito
- organisointi- ja stressinsietokykyä
- vastuullisuutta
- hyvää suomen kielen hallintaa (maahanmuuttajataustaisille henkilöille kielitaitovaatimus B 1.1)
- tietoteknisiä taitoja (tuotannonohjauksen ja logistiikan täydentäviin työtehtäviin)
- valmiutta vähintään kaksivuorotyöhön
- voimassa oleva rokotesuoja

Ajankohta

30.9.2024—26.9.2025

Paikka

TAKK, Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere.

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Sisältö

Koulutus alkaa 6 viikon orientaatiojaksolla 30.9.-8.11.2024
- Opiskelijat valmennetaan sairaalahygieniajakson kautta työssäoppimisenjaksolle terveydenhuollon puhtauspalvelujen tehtäviin
- Tunnistetaan soveltuvuutta alalle ja vahvistetaan ammattialan perusosaamista työssäoppimisen kautta
- Tarvittavien pätevyyskorttien suorittaminen (saattaa sisältää opiskelijalle pieniä viranomaismaksuja)

Opinnot jatkuvat 10,5 kk kestävällä ammatillisella jaksolla 11.11.2024-26.9.2025
Pakolliset tutkinnon osat:
- Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi infektioiden torjuntatyössä
- Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen
- Sterilointi osana infektioiden torjuntaa

Valinnaiset tutkinnon osat:
- Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön infektioiden torjuntatyössä toimiminen
- Alakohtainen välinehuolto
Yhteiset tutkinnon osat
- Katso lisätietoja tutkinnon muodostumisesta https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/7584202/rakenne

Toteutus

Välinehuoltajan työ on infektioiden torjunnan leviämistä ehkäisevää välillistä hoitotyötä.
Välinehuoltajan työtä ohjaa eettiset, hygieeniset ja aseptiset periaatteet.

Koulutuksen suorittanut välinehuoltaja osaa käsitellä välineitä oikein ja turvallisesti. Välinehuoltaja noudattaa työssään välinehuoltoa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä, määräyksiä sekä toimintatapoja. Hän tuntee työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja ohjeet ja noudattaa kaikessa toiminnassaan ammattietiikkaa, tietosuojaa, salassapitoa sekä kuluttajansuojasäädöksiä.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta puhelimitse 0295 020 702 ma-pe klo 9.00-16.15. Voit ottaa yhteyttä myös chatissa, yhteydenottolomakkeella tai Facebookissa.
Katso lisätietoja: https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta.
Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa. Lisätietoja saat osoitteesta: https://tyomarkkinatori.fi/henkiloasiakkaat/koulutus/eri-tavat-opiskella/opiskelu-tyottomana

Hakeutuminen

Hakuaika: 24.5.2024—2.9.2024

Työvoimakoulutukseen haetaan www.te-palvelut.fi sivujen kautta omilla pankkitunnuksilla. Koulutuksen numero on 720982 hakemukselle pääset tästä

Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi henkilökohtaisesti TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. 


Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi koulutukseen ja millaisiin työtehtäviin tai toimintaympäristöihin olet hakemassa koulutuksen jälkeen.

Jos olet hakenut myös muihin työvoimakoulutuksiin, merkitsethän koulutukset tärkeysjärjestykseen. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien kannattaa tuoda hakemuksessaan esiin, miten opiskelun aikainen majoittuminen tai kulkeminen koulutukseen järjestyy. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.


 Haku päättyy 2.9.2024
- Haastattelut 18.-19.9.2024
- Koulutus alkaa 30.9.2024
- Koulutuksen kokonaiskesto 30.9.2024- 26.9.2025
- Koulutus alkaa 6 viikon orientointijaksolla 30.9.-8.11.2024
- Lomajaksot: 27.12.2024-3.1.2025 ja viikko 26/2025


Koulutuksen nopean ja tiiviin haastatteluaikataulun vuoksi haastatteluaikojen muuttaminen tai siirtäminen ei valitettavasti ole mahdollista. Kutsun saaneilla tulee olla valmius osallistua haastatteluun annettuna ajankohtana. Jos saat kutsun haastatteluun, mutta et voi osallistua, varaudu toimittamaan sairauslomatodistus, todistus työssäolosta tai muu poissaolotodistus TE-toimistoon. Koulutuksen valintahaastattelukutsut ja hyväksymistiedot toimitetaan kirjepostina, tekstiviestinä tai sähköpostitse. Tiedot ovat tarkistettavissa myös Työmarkkinatorin Oma asiointi -verkkopalvelusta

 

Välinehuolto- ja puhtauspalvelualan

Infotilaisuudet TAKKssa

Kurssikeskuksenkatu 11

Tilana Karamelli 1085

 

17.6.2024

Esittelyssä välinehuolto- ja puhtauspalvelualan syksyn alkavat koulutukset

Klo 11.30-13.00

 

12.8.2024

Esittelyssä välinehuoltoalan syksyn alkavat koulutukset

Klo 13.00-15.00

 

Esittelyjen ohjelma

  • Alan alkavat koulutukset
  • Mitä välinehuoltaja tekee?
  • Mitä puhtauspalvelualan työ on?
  • Mitä asioita on hyvä laittaa koulutushakemukseen?
  • Opiskeluympäristön esittely mm. välinehuoltoluokka

 

Vapaata keskustelua

Mukana TE asiantuntija ja opintoneuvontaa

 

Tilaisuudessa kahvitarjoilu

Tervetuloa!

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

ta yhteyttä niin kerromme lisää!

- Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, koulutuspäällikkö Eija Järvilahti, eija.jarvilahti@takk.fi, puh. 044 790 6305.
- Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, kouluttaja Pia Walther-Niemelä, pia.walther-niemela@takk.fi, puh. 044 790 6426.
- Pirkanmaan TE-toimisto, koulutusasiantuntija, Pirkko Levonen, pirkko.levonen@te-toimisto.fi