Entergr8

1.5.2020 - 31.9.2022

Rahoittaja

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Toteuttajat

Tampereen kaupunki (päätoteuttaja), Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK (osatoteuttaja) ja Spring House Oy (osatoteuttaja)

Entergr8-hanke

Entergr8-hanke toteuttaa osaltaan Talent Boost -toimenpideohjelmaa sekä Tampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategista ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on tukea osaavan työvoiman saatavuutta muualta Euroopasta Suomeen ja alueella jo olevan osaamisen hyödyntämistä. Hanke edesauttaa pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä kehittämällä paikallisia viranomaisten tarjoamia yrityspalveluja sekä tukemalla työllistämistä tarjoamalla avoimiin työpaikkoihin täsmäkoulutettuja työntekijöitä. Hankkeessa tuetaan yritysten edellytyksiä rekrytoida kansainvälistä osaamista. Hanke kehittää paikallisia viranomaispalveluja, jotta työnantajat ja henkilöasiakkaat saisivat parempaa, nopeampaa ja yhtenäisempää palvelua sujuvoittaen työntekijöiden integroitumista maahan. Hanke tukee kasvua hakevien yritysten työperäistä, kansainvälistä rekrytointia ja kouluttaa työnantajia ja heidän henkilökuntaansa kansainvälisen työvoiman sopeuttamisessa työpaikalle sekä yhteiskuntaan.

Kokka kohti Suomea -hankerahoituksella on tarkoitus täydentää International HUB Tampereen palvelukokonaisuutta viranomaisten yhteispalvelupisteenä. Tampereella toimivan IHT:n yhteyteen suunnitellaan viranomaispalvelupistettä maahantulon alkuvaiheen prosessien sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tarkoituksena on pilotoinnin aikana kiinnittää ja vakiinnuttaa palvelu osaksi International HUB Tampereen kansainvälisiä yritys- ja henkilöasiakaspalveluita.

Sujuva kansainvälisten osaajien maahantuloprosessi edistää yritysten työvoiman nopeaa saamista sekä edistää Tampereen seudun houkuttelevuutta kansainvälisten huippuosaajien ja heidän perheidensä silmissä.

TAKKin rooli hankkeessa on tuottaa palveluja ja malleja, jotka helpottavat pirkanmaalaisten yritysten rekrytointipäätöksen tekemistä ja edistävät työntekijöiden kiinnittymistä Pirkanmaalle. TAKK on kokonaisvastuussa työpaketista [6]: Osaamisen päivittäminen. Työpaketissa laaditaan ja toteutetaan valmennus- ja koulutuspalveluja yrityksille ja rekrytoitavalle työntekijälle. Lisäksi toteutetaan työyhteisövalmennuksia, jotka tukevat rekrytointia ja työntekijän asettautumista; näissä hyödynnetään myös aiemmissa hankkeissa hankittua osaamista ja kokemuksia (Valodi, Kiito, Tuomo, Ote työhön).

TAKK osallistuu keskeisesti myös työpaketin [5]: Kohtaannuttamistoimenpiteet toteuttamiseen vastaten siinä erityisesti teknologia- ja teollisuusaloille suunnattujen palveluiden kehittämisestä sekä ammattiosaamisen kartoittamisen ja päivittämisen prosessin mallinnuksista ja pilotoinneista.
Entergr8-hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman mukainen ja toteuttaa sen toimintalinjan 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus erityistavoitetta 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Entergr8-hankkeesta muualla

Mistä osaajia - kokemuksia maahanmuuttajataustaisten työllistämisestä - Entergr8-hankkeen webinaari

8.3. pidetyn webinaarin materiaalit

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Mervi Alho
044 4811 431
Mervi.Alho@tampere.fi

Hankekoordinaattorit

Haikansalo Janne
toimialajohtaja
Puh. +358447906342
TAKK toimialajohtajat
Lähetä viesti
Liljeroos Tarja
kouluttaja
Puh. +358447906457
Maahanmuuttajakoulutus
Lähetä viesti