Uutiset

Attendon hoivakotien johtajat kehittivät asiakaskokemus- ja myyntiosaamistaan

Uutiset
Attendon hoivakodeissa kehitettiin suosittelua tuottavaa asiakaskokemusta sekä palvelu- ja myyntiosaamista TAKKin valmennuksella. Valmennukseen osallistui kaikkiaan 40 hoivakodin johtajaa. Valmennuksen päätösjuhlaa vietettiin joulukuisena tiistaina juhlallisissa tunnelmissa TAKKissa.

Kahdeksan kuukauden pituinen valmennus oli räätälöity Attendo Oy:n Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan alueen hoivakotien esimiehille ja johdolle. Valmennukseen osallistui yhteensä 40 esimiestä, jotka hioivat palvelu- ja myyntiosaamisensa huippukuntoon sekä kirkastivat  talojensa asiakaspalvelupolut.

Kehittämisen työkaluna hyödynnettiin Impact Canvas® -työkalua. Valmennuksessa käytettyjen menetelmien avulla yrityksen strategia vietiin käytännön tasolle ja vahvistettiin työnimua sekä ideoitiin asiakkaille uusia palveluita. Tuloksena osallistujat oppivat aktiiviseen asiakaskuunteluun sekä toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena oli varmistaa Attendon hoivakotien ydinajatuksen toteutuminen: Elämä on onnellisinta kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä, jossa on hyvä hoito.

Attendon esimiehille suunnatun valmennuksen suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä olivat vahvasti mukana ja moottoreina Attendon aluejohtaja Tiina Talonen ja palvelupäällikkö Katri Vuorensyrjä sekä TAKKin asiantuntijavalmentajat Tea Nikkilä ja Anu Erkinheimo, hyvinvointialan koulutuspäällikkö Kati Aimonen ja yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen.

Valmennuksessa hoivakotien johtajat kehittivät yhdessä hoivapalvelun asiakaspolkua asiakkaan silmin. Valmennukseen sisältyi ideoivaa työskentelyä, ohjattua valmennusta työpajoissa ja palvelupolkuun liittyviä välitehtäviä. Välitehtävänä mm. kysyttiin asiakkailta, eli asukkailta, omaisilta tai yhteistyökumppaneilta, palautetta ja kehittämistoiveita hoivapalveluista. Asiakaskuuntelulla saatiin nostettua esiin kehittämiskohteita, joita hyödynnettiin valmennukseen kuuluvien kehittämistehtävissä. Kaikki osallistujat tekivät valmennuksen aikana kehittämistehtävän, jolla kehitettiin oman hoivakodin toimintaa, laatua ja tunnettuutta. Valmennus huipentui loppuseminaariin, jossa osallistujat esittelivät palvelupolun timantit ja uudet avaukset. Kehittämisen hedelmät päästiin jakamaan koko ryhmän kesken.

Päätösjuhlassa palkittiin parhaat kehittämisprojektit. Valinnan tekivät koulutuksen ohjausryhmä ja osallistujat yhdessä. Palkinnon saivat hoivakotien johtajat Tiina Siltakoski, Mia Granlund, Mikko Pohjola, Mari Räsänen ja Miia Seistelä-Kyle yhteisestä kehittämistehtävästään: Attendot tutuksi Päijät-Hämeessä, Johanna Hukkanen: Laatua Villa Aaltoon ja Marjo Lento: Attendon paras hoivakoti.

Valmennuksessa panostettiin myös oman johtamisosaamisen kehittämiseen sekä hyvän työilmapiirin luomiseen. Teemana oli Attendon arvojen mukaisesti Esimiehenä vahvistamassa henkilöstöä. Teemaan liittyen valmennuksen päätteeksi palkittiin Attendo Vaahteran hoivakodin johtaja Ulla Uusitalo vuoden 2018 Vahvistamassa henkilöstöä -esimiehenä. Valinnan tekivät valmennukseen osallistujat.

Attendon esimiehille ja hoivakotien johtajille räätälöitiin oma asiakaskokemuksen ja myyntiosaamisen kehittäminen -valmennus.

Attendon esimiehille ja hoivakotien johtajille räätälöitiin oma asiakaskokemuksen ja myyntiosaamisen kehittäminen -valmennus.

Ateendon aluejohtaja Tiina Talonen kiitteli TAKKilaisia hyvästä yhteistyöstä.

Ateendon aluejohtaja Tiina Talonen kiitteli osallistujia hienosta kehittämistyöstä ja TAKKilaisia hyvästä yhteistyöstä.

Attendon palvelupäällikkö Katri Vuorensyrjä palkitsi hoivakodin johtaja Marjo Lenton kehittämisprojektin, Attendon paras hoivakoti, yhtenä parhaista.

Attendon palvelupäällikkö Katri Vuorensyrjä palkitsi hoivakodin johtaja Marjo Lenton kehittämisprojektin, Attendon paras hoivakoti, yhtenä parhaista.

Hoivakodin johtaja Johanna Hukkasen Laatua Villa Aaltoon palkittiin yhtenä parhaista kehittämisprojekteista.

Hoivakodin johtaja Johanna Hukkasen Laatua Villa Aaltoon palkittiin yhtenä parhaista kehittämisprojekteista.

Päijät-Hämeen hoivakotien johtajat yhdistivät voimansa ja tekivät palkitun kehittämisprojektin, Attendo tutuksi Päijät-Hämeessä.

Päijät-Hämeen hoivakotien johtajat yhdistivät voimansa ja tekivät palkitun kehittämisprojektin, Attendo tutuksi Päijät-Hämeessä.

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, asiantuntijavalmentaja Tea Nikkilä ja yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen kiittelivät attendolaisten esimiesten kehittämisintoa, joka näkyi mm. kehittämisprojektien tuloksissa.

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, asiantuntijavalmentaja Tea Nikkilä ja yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen kiittelivät attendolaisten esimiesten kehittämisintoa, joka näkyi mm. kehittämisprojektien tuloksissa.