Uutiset

Etäopetussuositus jatkuu TAKKissa maaliskuun loppuun

Uutiset
Pirkanmaalla ollaan edelleen keskellä pandemiaa, ja TAKKissa on päätetty jatkaa etäopetuksessa ja etätyössä soveltuvin osin 31.3.2022 asti. Tavoitteena on taata terveysturvallinen lähiopetus niissä koulutuksissa ja opetustilanteissa, joissa etäopetus ei ole mahdollista, mm. kädentaitojen opiskelu.

Tämä TAKKin ohje on voimassa 31.3.2022 asti.

  1. Työnantaja velvoittaa henkilöstöä maskin käyttöön työpaikalla sisätiloissa ja ajoneuvoissa.
  2. TAKKin opiskelijoille ja muille asiakkaille on voimassa vahva maskisuositus. Maskeja on tarjolla kampusten infoissa ja luokissa.
  3. TAKKissa jatketaan etäopetuksessa ja -työssä soveltuvin osin 31.3.2022 saakka.
  4. Opetuksessa ja ohjauksessa, joka toteutetaan lähiopetuksena, tulee edelleen huolehtia opiskelijoiden sekä henkilöstön turvallisuudesta.
  5. Jos ilmenee hengitystieinfektio-oireita, on jäätävä kotiin. Oireisena ei saa tulla TAKKiin eikä mennä työssäoppimispaikoille. Näissä tilanteissa on otettava heti yhteyttä omaan vastuukouluttajaan ja työssäoppimisen aikana myös työpaikalle.
  6. Opetuksessa ja muissa välttämättömissä kohtaamisissa on huolehdittava hyvästä hygieniasta. Kädet pitää pestä huolellisesti saippualla ja vedellä sekä kuivata hyvin.
  7. TAKKin henkilökunnalle ja asiakkaille annetaan maskit, ja käsidesit ovat käytössä. Turvaväleistä on huolehdittava. Siivouksessa tehostetaan pintojen puhdistusta.
  8. TAKKin johtoryhmä seuraa koronatilannetta aktiivisesti ja tiedottaa mahdollisista muutoksista.

Uutinen päivitetty etäopetuksen ja -työn jatkon osalta 24.1.2022. Etäopetusta ja -työtä on jatkettu 31.3.2022 asti.