Uutiset

TAKK Tamperetta rakentamassa – Osaajia tulevaisuuden töihin

Uutiset
TAKKin uusi strategia vuosille 2019-2021 rakennettiin henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien yhteistyöllä. Strategian työstäminen käynnistettiin tammikuussa 2018, ja se hyväksyttiin ennen vuoden vaihdetta.

Henkilöstöltä, opiskelijoilta ja sidosryhmiltä kysyttiin näkemyksiä TAKKin tulevaisuuteen strategiaprosessin eri vaiheissa. Näkökulmia haettiin TAKKin toimintaympäristön muutoksiin strategiakaudella ja koko tulevalla 20-luvulla. Työvälineenä oli sähköinen kyselytyökalu, jossa vastaajat pääsivät näkemään ja kommentoimaan myös toistensa vastauksia. Strategiaa rakennettiin myös työpajoissa, joissa oli osallistujina opiskelijoita, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöä. Säätiön hallitus osallistui myös aktiivisesti strategian laadintaan.  

- Strategia ja siihen kirjattu tahtotila tulevaisuuden TAKKista on nyt olemassa, mutta ollaan vasta alkutaipaleella. Todeksi strategia tulee vasta arjen toiminnan ja tekemisen kautta, muistuttaa rehtori Teppo Tapani.

Strategian etenemistä toiminnaksi pysähdytään arvioimaan säännöllisin väliajoin ja korjausliikkeitä tehdään toimintaympäristön muutosten mukaan.

- Haluamme kehittää edelleen vahvasti kilpailuetuamme markkinoilla teemalla ”Nopein reagointi”.

TAKKin visiona on ratkaista tehokkaasti työelämän ja opiskelijan osaamistarpeet. Visiota kohti kannattelee toiminta-ajatus, jonka mukaisesti TAKKissa tehdään osaajia tulevaisuuden töihin. TAKKin arvomaailman perustana ovat luotettava kumppanuus ja rohkea edelläkävijyys.