Uutiset

Uhkatilanteet hallintaan ikäihmisten palveluissa Nokialla

Uutiset
TAKK toteutti Nokian Vihnuskodin henkilöstölle uhkatilanteiden hallinta -koulutuksen. Koulutuksen aikana kehitettiin monella tapaa hoitotyön turvallisuutta

Koulutuksessa työntekijät saivat perusvalmiudet varautua ja toimia turvallisesti erilaisissa uhkatilanteissa työpaikalla ja asiakaskohteissa. Tavoitteena oli parantaa henkilöstön turvallisuuden tunnetta työssä ja sen myötä työhyvinvointia.

Sosiaali- ja terveysalalla kohdataan väkivallan uhkaa keskimääräistä enemmän. Uhkatilanteiden tunnistaminen, ennakointi, rajoittaminen ja seuranta sekä oikeanlainen reagointi uhkatilanteen sattuessa ovat tärkeitä taitoja. Koulutuksella kasvatettiin henkilöstön itsevarmuutta ja toimintakykyä erilaisissa uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä luotiin toimintamallit niiden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Koulutus toteutettiin oppisopimuksella Nokian kaupungin, TAKKin ja Saskyn yhteistyönä. Koulutukseen osallistui 17 Vihnuskodin työntekijää. Kaikki suorittivat koulutuksen aikana osatutkinnon turvallisuusalan perustutkinnosta.

Koulutuksen päätösjuhlassa Nokian kaupungin vs. vanhustyön johtaja Hanna Haavisto kiitteli koulutuksen ajankohtaista teemaa ja kertoi olevansa tyytyväinen, miten osallistujat ovat koulutuksen aikana kehittäneet hoitotyön turvallisuutta monella tapaa.