Uutiset

Uusi kotoutumiskoulutuksen malli nopeutti kotoutujien reittejä työelämään

Uutiset
KIITO-hankkeessa rakennettiin uusi kotoutumiskoulutuksen malli, jonka avulla maahanmuuttajat työllistyvät nopeammin ja samalla tuetaan kotoutumista. Työssä kotoutumisen koulutusmallia esiteltiin hankkeen päätösseminaarissa, joka summasi hankkeen onnistumiset ja vastaan tulleet haasteet.

Mallin ytimessä on työssä kotoutumisen koulutus ja kohderyhmänä kotoutujat, joilla on ammatillista osaamista kotimaastaan. KIITO-kartoitusjaksolla selvitettiin henkilön olemassa oleva osaaminen ammatillisen kouluttajan ja suomi toisena kielenä S2-opettajan yhteistyönä. Kartoituksen pohjalta osa lähti työskentelemään ja kotoutumaan työpaikoille ja osa siirtyi kotouttavaan valmennukseen Silta-Valmennuksen työpajoille.  

- Työpaikoilla tapahtuvaan, työssä kotoutumisen koulutukseen osallistuneista 45 prosenttia työllistyi KIITO-koulutuksen jälkeen. Työpajapolulta puolestaan siirryttiin jatkamaan työssä kotoutumisen koulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen, yksi maahanmuuttaja pääsi suoraan palkkatyöhön, kuvasi hankkeen tuloksia projektipäällikkö Ene Härkönen.

Ammatillista osaamista kartoitettiin 15 toimialalla. Eniten kartoitettavia oli ravintola- ja catering alalla sekä rakennusalalla. Työpaikalle kotoutumaan siirryttiin kahdeksalla toimialalla ja mukana oli 44 työnantajaa. Maarakennus T. Haavisto Oy on yksi hankkeessa mukana olleista yrityksistä. Työnantajan näkökulmasta tilanne on selkeä: työnantaja haluaa osaavan työntekijän, jolla on työtehtävään riittävä kielitaito.

Maarakennus T. Haavistolla on työskennellyt maahanmuuttajia lähes 20 vuoden ajan. Toimitusjohtaja Jussi Haaviston mukaan ahkera ja huolellinen pärjää aina, mutta joku yhteinen kieli on ensiarvoisen tärkeä. Pelkkä työhaastattelu ei aina kerro koko totuutta henkilön ammattitaidosta vaan työ näyttää aidon osaamisen.

- Maahanmuuttajien ja muidenkin vaikeasti työllistyvien kanssa toimimisessa taustalla on mahdollisuus siihen, että jonain päivänä työn tekeminen alkaa tuottamaan yritykselle voittoa – aivan kuten työhyvinvointipanostuksemmekin, kertoi Haavisto rekrytoinnin periaatteista. 

Joidenkin kohdalla työ on paras kotouttaja, osan kohdalla joku muu reitti on parempi, seminaarissa todettiin useampaan kertaan. ELY-keskuksen näkökulmasta KIITO-hanke on ollut tärkeä ja ajan hermolla. Työ on useimmilla maahanmuuttajilla ensisijainen tavoite maahantulovaiheessa.

- Kotoutumisprosessi pitäisi linkittää enemmän työelämään, ja se tulee olemaan painotuksena tulevissa kotoutumiskoulutuksissa, kertoo maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen Pirkanmaan ELYkeskuksesta.

- Toivottavasti jatkossa nähdään muiden kotoutumiskoulutusten rinnalla työssä kotoutumisen koulutus pysyvämpänä elementtinä.

KIITO-hanke

KIITO – Kiinni työhön ja osaamiseen -hankkeessa kehitettiin uusi työssä kotouttavan koulutuksen malli, jonka avulla maahanmuuttajat pääsevät nopeammin työelämään. Hanke on saanut ESR-rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskuksesta, lisäksi rahoittajina ovat olleet Tampereen ja Mänttä-Vilppulan kaupungit.

TAKK koordinoi hanketta ja muina toteuttajina ovat olleet Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK ja Silta-Valmennusyhdistys ry. Tiivistä yhteistyötä on tehty Pirkanmaan TE-toimiston, Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden ja ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoa KIITO-hankkeesta

KIITO-hanke on toteutettu TAKKin, TAMK:n ja Silta-Valmennuksen yhteistyönä.

KIITO-hanke on toteutettu TAKKin, TAMK:n ja Silta-Valmennuksen yhteistyönä.