Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan suorittanut yhdistelmäajoneuvonkuljettaja on tavaraliikenteen ammattilainen.

Yhdistelmäajoneuvon kuljettajana hallitset ajoneuvosi lastaamisen ja kuljettamisen kaikissa olosuhteissa säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Tunnet ajoneuvon lisäksi myös kuormankäsittelylaitteiden toiminnan ja rakenteen ja pystyt tekemään niiden tavallisimmat huoltotoimenpiteet. Teknisten tietojen ja taitojen lisäksi asiakaspalveluosaaminen on tärkeä osa kuljettajan ammattitaitoa.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajat työskentelevät useimmiten kuljetusliikkeiden, kaupan, teollisuuden, rakennusalan, kuntien tai valtion palveluksessa.

Opiskelun osana suoritetaan CE-luokan ajokortti. Tämä niin sanottu ”rekkakortti” oikeuttaa raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutuksen kohderyhmä

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi soveltuvat oma-aloitteiset, täsmälliset ja luotettavat henkilöt. Heille tyypillisiä piirteitä ovat joustavuus vaihtelevissa tilanteissa, halu oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa.

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, opiskelijan on täytettävä seuraavat vaatimukset

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • vähintään B-luokan ajokortti
 • ajokorttiasetuksen mukainen terveys: CE-kortissa on vaatimuksia esimerkiksi näkö- ja kuuloaisteille

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja: koulutuksen toteutus ja sisältö

Teoriaopiskelun lisäksi opintoihin kuuluu ajokoulutusta sekä päivä- että ilta-aikaan. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Pakollisia ammatillisia tutkinnon osia suoritetaan 60 osp / 3 tutkinnon osaa

 • Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
 • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana työskentely, 35 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp

Valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia suoritetaan vähintään 85 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, joista pakko suorittaa vähintään 35 osp / 1 tutkinnon osa (voi suorittaa myös 70 osp / 2tutkinnon osaa)

 • Kappaletavaran kuljettaminen yhdistelmäajoneuvolla, 35 osp
 • Lämpösäädeltyjen elintarvikkeiden kuljettaminen, 35 osp
 • Maatalouden tuotteiden kuljettaminen yhdistelmäajoneuvolla, 35 osp
 • Raaka-aineiden kuljettaminen, 35 osp
 • Raakapuun kuljettaminen, 35 osp
 • Rakennuselemettien kuljettaminen, 35 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, joita suoritetaan niin, että ammatillisista tutkinnon osista kertyy yhteensä 145 osp.

 • Ajoneuvon huoltaminen, 25 osp
 • Dronen ohjaaminen, 5 osp
 • Erikoispitkän yhdistelmäajoneuvon kytkentä ja käyttäminen, 5 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus, 15 osp
 • Kappaletavaranosturin käyttäminen, 5 osp
 • Kuormakorin vaihtaminen, 5 osp
 • Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely, 25 osp
 • Työkoneen kuljettajana työskentely, 25 osp
 • Työkoneen siirtokuljetuksen suorittaminen, 25 osp
 • Yhdyskuntajätteiden kuljettaminen, 25 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Yhteisiä tutkinnon osia suoritetaan lisäksi 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Alkavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.