Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan suorittanut yhdistelmäajoneuvonkuljettaja on tavaraliikenteen ammattilainen.

Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja hallitsee ajoneuvonsa lastaamisen ja kuljettamisen kaikissa olosuhteissa säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän tuntee ajoneuvon lisäksi myös kuormankäsittelylaitteiden toiminnan ja rakenteen ja pystyy tekemään niiden tavallisimmat huoltotoimenpiteet. Teknisten tietojen ja taitojen lisäksi asiakaspalveluosaaminen on tärkeä osa kuljettajan ammattitaitoa.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajat työskentelevät useimmiten kuljetusliikkeiden, kaupan, teollisuuden, rakennusalan, kuntien tai valtion palveluksessa.

Opiskelun osana suoritetaan CE-luokan ajokortti. Tämä niin sanottu ”rekkakortti” oikeuttaa raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutuksen kohderyhmä

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi soveltuvat oma-aloitteiset, täsmälliset ja luotettavat henkilöt. Heille tyypillisiä piirteitä ovat joustavuus vaihtelevissa tilanteissa, halu oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa.

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, opiskelijan on täytettävä seuraavat vaatimukset

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • vähintään B-luokan ajokortti
 • ajokorttiasetuksen mukainen terveys: CE-kortissa on vaatimuksia esimerkiksi näkö- ja kuuloaisteille

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja: koulutuksen toteutus ja sisältö

Teoriaopiskelun lisäksi opintoihin kuuluu ajokoulutusta sekä päivä- että ilta-aikaan. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.

Logistiikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Pakollisia ammatillisia tutkinnon osia suoritetaan 60 osp / 3 tutkinnon osaa

 • Logistiikka-alan työympäristössä toimiminen, 15 osp
 • Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana työskentely, 35 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp

Valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia suoritetaan vähintään 85 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, joista pakko suorittaa vähintään 35 osp / 1 tutkinnon osa (voi suorittaa myös 70 osp / 2tutkinnon osaa)

 • Kappaletavaran kuljettaminen yhdistelmäajoneuvolla, 35 osp
 • Lämpösäädeltyjen elintarvikkeiden kuljettaminen, 35 osp
 • Maatalouden tuotteiden kuljettaminen yhdistelmäajoneuvolla, 35 osp
 • Raaka-aineiden kuljettaminen, 35 osp
 • Raakapuun kuljettaminen, 35 osp
 • Rakennuselemettien kuljettaminen, 35 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, joita suoritetaan niin, että ammatillisista tutkinnon osista kertyy yhteensä 145 osp.

 • Ajoneuvon huoltaminen, 25 osp
 • Dronen ohjaaminen, 5 osp
 • Erikoispitkän yhdistelmäajoneuvon kytkentä ja käyttäminen, 5 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus, 15 osp
 • Kappaletavaranosturin käyttäminen, 5 osp
 • Kuormakorin vaihtaminen, 5 osp
 • Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja trukinkuljettajana työskentely, 25 osp
 • Työkoneen kuljettajana työskentely, 25 osp
 • Työkoneen siirtokuljetuksen suorittaminen, 25 osp
 • Yhdyskuntajätteiden kuljettaminen, 25 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp

Yhteisiä tutkinnon osia suoritetaan lisäksi 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutus/ Logistiikan perustutkinto Omaehtoinen koulutus
Tutkintokoulutus
02.01.2023—08.09.2023

Logistiikan perustutkinnon suorittaneen ammattitaitoon kuuluvat oma-aloitteisuus, täsmällisyys, luotettavuus, joustavuus ja kyky oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa. Tutkinnon suorittaneen tulee osata toimia laaja-alaisen logistisen osaamisensa turvin erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävistä ja työllistyy kuljetusalalle. Hän osaa toimia työtehtävissään huolellisesti, vastuullisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän hallitsee kuljettajalta vaadittavat asiakaspalvelua, markkinointia, kuormia ja kuormankäsittelylaitteita sekä ajoneuvon käyttöä, toimintaa, rakennetta, huoltoa ja korjausta koskevat tiedot ja taidot. Tavoitteena on suorittaa perustason ammattipätevyys tavaraliikenteen puolelle sekä logistiikan perustutkinnon / kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja kokotutkinto tai tutkinnon osia.

Kohderyhmä

Vähintään 18 vuoden ikä, B- tai C-luokan ajo-oikeus, ajokorttiasetuksen mukainen terveysvaatimus.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Lue lisää: Sora-tiedote

Kesto

noin 8 kk

Ajankohta

02.01.2023—08.09.2023

Paikka

TAKK, Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.
Opiskelijalle tulee itse maksettavaksi ajokortin ja muihin korteihin liittyviä maksuja (passikuvat, ajokorttihakemukset poliisille, lääkärintodistus, tutkintomaksut yms. viranomaismaksut).

Toteutus

Teoriakoulutus tapahtuu pääsääntöisesti päiväkoulutuksena. Ajokoulutus tapahtuu sekä päivä- että ilta-aikaan. Työelämässä oppimisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.

Koulutus ei sisällä lomia.
Tähän koulutukseen sisältyy opiskelijalounas oppilaitoksen ravintolassa.
Oppilaitoksella ei ole majoitusmahdollisuutta.

Koulutus on omaehtoinen päätoiminen monimuotokoulutus ja siihen on mahdollista hakea opintoetuutta.
Päätoiminen opiskelu voidaan rahoittaa mm. kelan opintotuella tai jos olet työtön ja yli 25-vuotias, voit kysyä TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella työttömyysetuudella. Huomioi, että opiskelun tukemisesta on aina sovittava TE-toimistossa työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista.

Opintoetuuksista saat neuvoa TAKKin Opiskelijapalveluista: opintoneuvonta@takk.fi puh. 044 790 6400

Hakeutuminen

Hakuaika: 31.10.2022—06.12.2022

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella.

Opiskelijavalinnat tehdään hakuajan päätyttyä.
Haastatteluun pääsevät valitaan hakemusten pohjalta.

Haastatteluun valituille tulee 7.12. sähköpostilla kutsulinkki haastatteluajan valintaan.
Haastattelupäivät ovat 12.12. ja 13.12.2022

Koulutukseen voi hakea päiväaikaan klo 6.45 alkaen
Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Tero Suutarinen p. 044 7906249

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@takk.fi

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutus Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
13.02.2023—08.09.2023

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajat työskentelevät kuljetusliikkeiden, kaupan, teollisuuden, rakennusalan tai julkisen sektorin palveluksessa.
Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan suorittanut yhdistelmäajoneuvonkuljettaja on tavaraliikenteen ammattilainen.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja hallitsee ajoneuvonsa lastaamisen ja kuljettamisen kaikissa olosuhteissa säännösten mukaisesti, turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti. Hän tuntee ajoneuvon lisäksi myös kuormankäsittelylaitteiden toiminnan ja rakenteen ja pystyy tekemään niiden tavallisimmat huoltotoimenpiteet. Teknisten tietojen ja taitojen lisäksi asiakaspalveluosaaminen on tärkeä osa kuljettajan ammattitaitoa.

Kohderyhmä

Työttömät ja työttömyysuhan alaiset 18 vuotta täyttäneet työnhakijat, joilla on vähintään B-luokan ajokortti ja sen jatko-opetus suoritettuna, CE-ajokortin edellyttämä terveydentila, vuorotyövalmius ja koulutustarve.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi soveltuvat oma-aloitteiset, täsmälliset ja luotettavat henkilöt.
Heille tyypillisiä piirteitä ovat joustavuus vaihtelevissa tilanteissa, halu oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa.
Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Lue lisää: Sora-tiedote

Kesto

7 kk

Ajankohta

13.02.2023—08.09.2023

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta, mutta opiskelijalle tulee itse maksettavia kustannuksia erilaisista henkilökohtaisista luvista ja korteista yhteensä noin 150 euroa.

Toteutus

Koulutuksessa käytetään opetusmenetelminä lähi-, etä- ja verkko-opetusta sekä ryhmätöitä, käytännön harjoituksia ja ohjattua työelämässä oppimista. Opetus on suomen kielellä.

Opiskelija suorittaa koulutuksen aikana logistiikan perustutkintoon, kuljetuspalvelujen osaamisalaan liittyviä tutkinnonosia.
Koulutuksen suoritettuaan opiskelija selviytyy itsenäisesti ammattialan perustehtävistä ja ohjatusti keskeisistä ammattitöistä sekä suorittaa hyväksyttävästi kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja kokeen.
Kokotutkinnon suorittaminen on mahdollista koulutuksen jälkeen oppisopimuksella yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työtehtävissä.

Teoriakoulutus tapahtuu pääsääntöisesti päiväkoulutuksena. Ajokoulutus tapahtuu sekä päivä- että ilta-aikaan. Työelämässä oppisen aikana noudatetaan työnantajan työaikoja.
Opiskelun aikana suoritetaan CE-luokan ajokortti, joka oikeuttaa raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettamiseen. 

Hakeutuminen

Hakuaika: 11.11.2022—17.01.2023

Koulutukseen hakeudutaan sähköisesti Te-palveluiden kautta. Pääset Te-toimiston sivulle tästä: Hae tähän koulutukseen

Haastatteluvaiheeseen jatkaville hakijoille lähetetään haastattelukutsut tekstiviestillä hakuajan päätyttyä.
Koulutukseen valitaan koulutushakemuksen, valintahaastattelun ja ajonäytteen perusteella.

Oppilaitoksella ei ole hakemuksen tietoja.
Seuraa hakemuksesi tilannetta tai tarkista valintatietosi www.tyomarkkinatori.fi

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta puhelimitse 0295 020 702 ma-pe klo 9.00-16.15. Voit ottaa yhteyttä myös chatissa, yhteydenottolomakkeella tai Facebookissa. Katso lisätietoja: https://tyomarkkinatori.fi/info/valtakunnalliset-neuvontapalvelut/henkiloasiakkaan-neuvontapalvelut/koulutusneuvonta

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Tero Suutarinen, p. 044 7906249

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@takk.fi