Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa on vaihtoehtoina kolme osaamisalaa

 • Kiinteistönhoidon osaamisalalta valmistutaan kiinteistönhoitajaksi (AT) tai tekniseksi kiinteistönhoitajaksi.
 • Kotityöpalvelun osaamisalan suorittaneet valmistuvat kodinhuoltajaksi (AT).
 • Toimitilahuollon osaamisalalta valmistutaan laitoshuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi (AT). 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa osaamisalansa mukaisissa työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Ammattitutkinnon suorittanut osaa lisäksi suunnittella ja toteuttaa puhtaus- tai kiinteistöpalveluja erilaisissa asiakastyökohteissa, mm. teollisuuslaitoksissa, sairaaloissa, oppilaitoksissa, kauppakeskuksissa ja myymälätiloissa sekä rakennuksilla.  Valinnaisilla osilla voi suunnata osaamistaan esim. avustamis- ja asiointipalveluihin, kiinteistöautomaatioon, kodin ruokapalveluihin, perussiivoukseen, työhön opastamiseen tai ulkoalueiden hoitamiseen.

Tutkinnon sisältö

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Osaamisalaopinnot 

Toimitilahuollon osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)

 • Laitoshygieniapalvelut (laitoshuoltaja)
 • Ylläpitosiivouspalvelut (toimitilahuoltaja (AT)

Kiinteistönhoidon osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)

 • LVI-järjestelmien käyttö ja ylläpito (tekninen kiinteistönhoitaja)
 • Kiinteistön toimintakunnon ylläpito (kiinteistönhoitaja (AT)

Kotityöpalvelujen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa

 • Kotisiivouspalvelut (kodinhuoltaja (AT)

Lisäksi suoritetaan valinnaiset tutkinnon osat 

Valinnaisten tutkinnon osien avulla voi suunnata tarkemmin ammatillista osaamista ja perehtyä työn kannalta olennaisiin aiheisiin. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 30.

Katso lisätiedot tutkinnosta ja valinnaisista osista puhdistus- ja kiinteistöpalvelualojen ammattitutkinnon ePerusteista

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, sivutoiminen iltakoulutus Omaehtoinen koulutus
Tutkintokoulutus
Joustava aloitus

Tavoite

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkinnon suorittamiseen.

Kohderyhmä

Koulutus on sivutoiminen iltakoulutus ja soveltuu parhaiten henkilöille, joilla on jo alan työpaikka tai entuudestaan kokemusta alalta. Koulutus soveltuu myös alan vaihtajille, mutta henkilöllä on oltava valmius työssä oppimiseen puhdistusalalla niin, että pystyy harjaannuttamaan taitojaan ja antamaan näytöt.

Kesto

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, riippuen henkilön aiemmasta osaamisesta. Maksimikesto noin 1,5 vuotta.

Ajankohta

Nonstop -koulutus, jatkuva haku.

Paikka

TAKK Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Ammattitutkintokoulutuksen hinta on 200 euroa, arvonlisäveroton koulutus.

Laskutetaan koulutuksen alkamisen jälkeen.

Koulutusmaksuja ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa.

Hakeutuminen

Hakuaika: 20.12.2021—31.12.2022

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta on keskimäärin yhtenä päivänä/iltana kuukaudessa. 

Koulutus on sivutoimista eikä siihen voi saada opintoetuuksia, esim. Kelan opintotukea.

Sisältö

Ammattitutkinto 150 osaamispistettä

Ammattitutkinnossa on neljä eri tutkintonimikettä: Laitoshuoltaja, Toimitilahuoltaja, Kodinhuoltaja tai Henkilökohtainen avustaja

Pakollinen tutkinnon osa kaikille

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuotaminen (15 osp)

Laitoshuoltajan pakollinen osa

 • Laitoshygieniapalvelut (45 osp)

Toimitilahuoltajan pakollinen osa

 • Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)

Kodinhuoltajan pakollinen osa

 • Kotisiivouspalvelut (45 osp)

Henkilökohtaisen avustajan pakollinen osa

 • Henkilökohtaisena avustajana toimiminen (45 osp)

Näiden lisäksi valitaan 90 osp valinnaisista tutkinnon osista.

 

 

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!


Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti,
puh. 044 7906 305, eija.jarvilahti@takk.fi
Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231, reija.touhunen@takk.fi

TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
PL 15, TAMPERE
www.takk.fi

Uusia yrittäjiä kotityöpalveluun Tutkintokoulutus
Omaehtoinen koulutus
Joustava aloitus

Ryhdy yrittäjäksi ja kouluttaudu kotityöpalvelualalle.

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen aloitukset joustavasti kuukausittain.

Kotoa on siivous- ja asiakaspalvelun vahva ammattilainen, jonka toimintakonseptin ydin on asiakaslähtöinen palvelu. Asiakkaita palvellaan yksilöllisesti, ihmisläheisesti ja ennen kaikkea vastuullisesti. Kotoa etsii toimintaansa uusia kotityöpalveluyrittäjiä.

Koulutus toteutetaan omaehtoisena koulutuksena. Jos työskentelet jo päätoimisena yrittäjänä, sinulle voidaan tehdä yrittäjän oppisopimus.

 

Tavoite

Koulutuksen avulla varmistetaan Kotoa-yrityksen kautta tapahtuvan palvelun laatu sekä annetaan riittävät valmiudet yrittäjänä toimimiselle. Koulutuksen aikana pääset tutustumaan tarkemmin Kotoa-yritykseen ja sen asiakkaisiin.

Kohderyhmä

Koulutukseen voi hakeutua yrittäjäksi aikova tai jo yrittäjänä toimiva. Työllistyminen tapahtuu Kotoa-yrityksen kautta. Yrityksen asiakkaita ovat kotitaloudet ja työtä tehdään asiakkaiden kodeissa. Työhön tarvitset oman auton ja B-ajokortin.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, kesto 3 kuukautta – 1 vuosi.

Ajankohta

01.01.2022—31.12.2023

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Lisätietoa omaehtoisen koulutuksen aikaisista etuuksista saat sähköpostilla opintoneuvonta@takk.fi tai puh. 044 7906 400.

Lisätietoa yrittäjän oppisopimuksesta saat TAKKin oppisopimuspalveluista: takk.fi/oppisopimus.

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.01.2022—31.12.2023

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Lähiopetus TAKKin Nirvan kampuksella (Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere) ja verkossa. Työssäoppiminen tapahtuu Kotoa yrityksen kautta eri asiakaskohteissa.

Sisältö

Koulutuksen aikana suoritetaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kodinhuoltaja tai osia siitä. Koulutuksen tarkempi sisältö räätälöidään opiskelijan ja yrityksen tarpeiden mukaan. 

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa valinnaisena tutkinnon osan, jossa laaditaan liiketoimintasuunnitelma.  Se on edellytys starttirahan hakemiselle. 

Saat Kotoa-yrityksen tuen yritystoimintasi aloittamiselle, sillä Kotoa sparraa kumppaniyrittäjiä ja tarjoaa heille valmiita asiakkuuksia.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Piritta Nevala yrittäjä

Kotoa

040 9601 799

info@kotoa.fi

www.kotoa.fi

Annika Peltomaa

Yrityspalvelupäällikkö

044 7906 310

annika.peltomaa@takk.fi

Eija Järvilahti

Koulutuspäällikkö

044 7906 305

eija.jarvilahti@takk.fi

Maarit Kivikari

Koulutussuunnittelija

044 7906 308

maarit.kivikari@takk.fi

 

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
Joustava aloitus

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen aloitukset joustavasti kuukausittain.

 

Tavoite

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ammattitutkinnon suorittamiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka toimivat tai tulevat toimimaan puhdistusalan ammattityöntekijöinä. Hakijoilta ei edellytetä alan perustutkinnon suorittamista.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, kesto noin 1,5 vuotta.

Ajankohta

03.01.2022—31.12.2023

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.11.2021—31.12.2022

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Toteutus: Teoriaopinnot voit aloittaa yksilöllisesti ja joustavasti jokaisena kalenterikuukautena.
Teoria- eli lähipäiviä on koulutusohjelmassa 10. Lisäksi opiskelija voi valita tarpeen mukaan lisälähipäiviä tai useamman päivän kokonaisuuksia.
 
Oppisopimuksen solmimisen jälkeen opiskelijalle laaditaan työpaikan työtehtävien tarjoamien oppimismahdollisuuksien pohjalta henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään teoriapäivien määrä, sisältö ja toteutusaika. Teoriaopinnot toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena.

Sisältö

Tutkinnossa on neljä eri tutkintonimikettä: Laitoshuoltaja, Toimitilahuoltaja, Kodinhuoltaja tai Henkilökohtainen avustaja

Pakollinen tutkinnon osa kaikille

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuotaminen (15 osp)

Laitoshuoltajan pakollinen osa

 • Laitoshygieniapalvelut (45 osp)

Toimitilahuoltajan pakollinen osa

 • Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)

Kodinhuoltajan pakollinen osa

 • Kotisiivouspalvelut (45 osp)

Henkilökohtaisen avustajan pakollinen osa

 • Henkilökohtaisena avustajana toimiminen (45 osp) 

Näiden lisäksi valitaan 90 osp valinnaisista tutkinnon osista.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
puh. 044 7906 305
eija.jarvilahti@takk.fi


Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231
reija.touhunen@takk.fi

Koulutustarkastaja Maiju Aro
puh. 044 7906 411
maiju.aro@takk.fi


TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
PL 15, TAMPERE
www.takk.fi

Uusia yrittäjiä kotityöpalveluun Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Joustava aloitus

Ryhdy yrittäjäksi ja kouluttaudu kotityöpalvelualalle.

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen aloitukset joustavasti kuukausittain.

Kotoa on siivous- ja asiakaspalvelun vahva ammattilainen, jonka toimintakonseptin ydin on asiakaslähtöinen palvelu. Asiakkaita palvellaan yksilöllisesti, ihmisläheisesti ja ennen kaikkea vastuullisesti. Kotoa etsii toimintaansa uusia kotityöpalveluyrittäjiä.

Jos työskentelet jo päätoimisena yrittäjänä, sinulle voidaan tehdä yrittäjän oppisopimus.

 

Tavoite

Koulutuksen avulla varmistetaan Kotoa-yrityksen kautta tapahtuvan palvelun laatu sekä annetaan riittävät valmiudet yrittäjänä toimimiselle. Koulutuksen aikana pääset tutustumaan tarkemmin Kotoa-yritykseen ja sen asiakkaisiin.

Kohderyhmä

Koulutukseen voi hakeutua yrittäjäksi aikova tai jo yrittäjänä toimiva. Työllistyminen tapahtuu Kotoa-yrityksen kautta. Yrityksen asiakkaita ovat kotitaloudet ja työtä tehdään asiakkaiden kodeissa. Työhön tarvitset oman auton ja B-ajokortin.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, kesto 3 kuukautta – 1 vuosi.

Ajankohta

03.01.2022—31.12.2023

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Lisätietoa yrittäjän oppisopimuksesta saat TAKKin oppisopimuspalveluista: takk.fi/oppisopimus.

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.12.2021—31.12.2022

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Lähiopetus TAKKin Nirvan kampuksella (Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere) ja verkossa. Työssäoppiminen tapahtuu Kotoa yrityksen kautta eri asiakaskohteissa.

Sisältö

Koulutuksen aikana suoritetaan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kodinhuoltaja tai osia siitä. Koulutuksen tarkempi sisältö räätälöidään opiskelijan ja yrityksen tarpeiden mukaan. 

Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa valinnaisena tutkinnon osan, jossa laaditaan liiketoimintasuunnitelma.  Se on edellytys starttirahan hakemiselle. 

Saat Kotoa-yrityksen tuen yritystoimintasi aloittamiselle, sillä Kotoa sparraa kumppaniyrittäjiä ja tarjoaa heille valmiita asiakkuuksia.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Piritta Nevala yrittäjä

Kotoa

040 9601 799

info@kotoa.fi

www.kotoa.fi

Annika Peltomaa

Yrityspalvelupäällikkö

044 7906 310

annika.peltomaa@takk.fi

Eija Järvilahti

Koulutuspäällikkö

044 7906 305

eija.jarvilahti@takk.fi

Maarit Kivikari

Koulutussuunnittelija

044 7906 308

maarit.kivikari@takk.fi