Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat toimivat kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtävissä erilaisissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työympäristöissä. Lähihoitajat työskentelevät mm. kotihoidossa, sairaaloissa, ikääntyneiden ja vammaisten asumispalveluissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä ja varhaiskasvatuksessa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Lähihoitajan koulutus sopii tuleville sote-alan ammattilaisille, esim. ammatinvaihtajille, sekä alalla jo työskenteleville. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu niihin täältä Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku ennen hakemuksen jättämistä. Koulutuksen aikana opiskelijaa saatetaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Katso lisätiedot lähihoitajan tutkinnosta, osaamisaloista sekä pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista.

Alkavat koulutukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (työvoimakoulutus)
Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Ajankohta:
4.4.2024—10.7.2025
Hakuaika:
11.12.2023—11.3.2024

Uusi ura mielessä? Kiinnostaako ihmisläheinen työ sosiaali- ja terveysalalla?
Hoito-alalla on tarjolla runsaasti työpaikkoja ja työ on mielenkiintoista. Lähihoitaja toimii monipuolisissa sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä mm. päiväkodeissa, vanhusten asumispalvelu- ja kuntoutumisyksiköissä sekä kotihoidossa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.

TAKKin laaja työnantajaverkosto on mukana tarjoamassa työssäoppimispaikkoja ja valmistumisen jälkeen työpaikkoja. Opintojen aikana sinulle maksetaan oman työttömyysturvasi mukaista etuutta ja kulukorvausta (työttömyyskassa tai Kela).

Koulutusinfo, jossa saat lisää tietoa koulutuksesta, järjestetään tiistaina 13.2.2024 kello 16.30 - 17.15 TEAMS yhteydellä. Tule linjoille kuulemaan lisää tämän linkin kautta Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta, jotka ovat:

 1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 3. Yhteiset tutkinnon osat
 4. Osaamisala (valitaan yksi):
  1. Ikääntyvien hoito ja kuntoutus (tähän osaamisalaan eniten opiskelijapaikkoja)
  2. Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  3. Mielenterveys- ja päihdetyö
  4. Sairaanhoito ja huolenpito
  5. Vammaistyö
 5. Valinnainen tutkinnon osa

Lisätietoa tutkinnosta: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille. 

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Ajankohta

4.4.2024—10.7.2025

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Toteutus

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Osa opetuksista pidetään TEAMS-etäyhteydellä, johon opiskelijat perehdytetään opintojen alussa.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin klo 8.30–15.00 TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15). Joitakin lähiopetuksia voi olla lauantaisin.
 • Koulutus jaksottuu seuraavasti:
  • 1. jakso 4.4. - 7.7.2024, 2. jakso 5.8.2024 - 10.7.2025
  • koulutukseen sisältyvä loma-aika: 23.12.2024 - 2.1.2025
 • TAKKilla on laaja työnantajaverkosto, joka tarjoaa työssäoppimispaikkoja opiskelijoille.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 11.12.2023—11.3.2024
 • Soveltuvuustesti pidetään 19.3. tai 20.3.2024
  • hakijalle yhtenä päivänä, jota ei voi valita
  • kutsu tekstiviestinä/sähköpostitse, varmista että sähköpostiosoitteesi on oikein hakemuksella
 • Haastattelupäivä ilmoitetaan myöhemmin. Paikka Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere (kutsu tekstiviestillä, päivää ei voi valita)
 • Koulutus alkaa 4.4.2024. Huomioi, että pystyt aloittamaan opiskelut em. päivänä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä koulutuksen hakemuslomakkeella, joka avautuu syyskuun aikana. Koulutusnumero on 718261.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

LISÄTIEDOT
Tietoa työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-puhelinpalvelusta 0295 020 702.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Sihteeri Tiina Eeva, puh. 044 790 6401
Koulutuspäällikkö Mari Kuivamäki, puh. 044 790 6385

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija, Osaamisen kehittämispalvelut, Riitta Viljakainen, puh. 0295 045 538, riitta.viljakainen@te-toimisto.fi

Lähihoitajakoulutus vieraskielisille (työvoimakoulutus)
Maahanmuuttaneiden koulutus
Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Ajankohta:
6.5.2024—11.11.2025
Hakuaika:
20.12.2023—9.4.2024

Lähihoitaja tekee hoitotyötä sosiaali- ja terveysalalla. Hän kohtaa työssään erilaisia asiakkaita ja työskentelee eri sukupuolta olevien asiakkaiden kanssa. Tämä ammatillinen työvoimakoulutus on nopea ja tiivistahtinen tapa aikuiselle opiskella ammatti ja työllistyä joko ikäihmisten tai lasten hoitotyöhön. Koulutus on suunnattu TE-palveluasiakkaille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Hoito-alalla on tarjolla runsaasti työpaikkoja ja työ on mielenkiintoista. Lähihoitajat työskentelevät eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. TAKKin laaja työnantajaverkosto on mukana tarjoamassa työssäoppimispaikkoja ja valmistumisen jälkeen työpaikkoja. Opintojen aikana sinulle maksetaan oman työttömyysturvasi mukaista etuutta ja kulukorvausta (työttömyyskassa tai Kela).

Koulutusinfo, jossa saat lisää tietoa koulutuksesta, järjestetään tiistaina 13.2.2024 kello 16.30 - 17.15 TEAMS yhteydellä. Tule linjoille kuulemaan lisää tämän linkin kautta Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta, jotka ovat:

 1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 3. Osaamisala (valitaan toinen):
  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus TAI
  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 4. Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen):
  • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen TAI
  • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 5. Yhteiset tutkinnon osat

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä hakuajan päättymiseen mennessä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (A2.2-taso), jota arvioidaan sekä soveltuvuuskokeessa että haastattelussa
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote..

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille. 

Ajankohta

6.5.2024—11.11.2025

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Toteutus

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etä-, verkko- ja lähiopiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin klo 8.30–15.00 TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15).
 • Suomen kielen opintoja sisältyy integroituna koko koulutusajalle
 • Koulutus ei edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Koulutus on jaksotettu seuraavasti (väliin jäävinä aikoina ei ole opetusta):
  • 1. jakso 6.5.2024 - 5.7.2024
  • 2. jakso 5.8.2024 - 11.11.2025
   • sisältää lomat ajalla 23.12.2024 – 2.1.2025 ja 7.7. - 1.8.2025
 • TAKKilla on laaja työnantajaverkosto, joka tarjoaa työssäoppimispaikkoja opiskelijoille.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 20.12.2023—9.4.2024

Valinta-aikataulu

 • Valintakoepäivät 17.-18.4.2024 Pirkanmaan TE-toimistossa. 
  • kutsu tulee tekstiviestinä ja tieto kutsutuille merkitään myös Oma asiointi -palveluun
  • testi yhtenä päivänä, jota ei voi valita
 • Valintakokeen perusteella kutsutaan kouluttajan haastatteluun
  • kutsu tulee tekstiviestinä ja tieto kutsutuille merkitään myös Oma asiointi -palveluun
 • Koulutus alkaa 6.5.2024. Huomioi, että pystyt aloittamaan opiskelut em. päivänä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella suoraan kyseisen koulutustiedon yhteydestä. Koulutusnumero 718455.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA:
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

LISÄTIEDOT
Tietoa työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-puhelinpalvelusta 0295 020 702. Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Sihteeri Tiina Eeva, puh. 044 7906 401
Koulutuspäällikkö Mari Kuivamäki, puh. 044 7906 385

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Pirkanmaan TE-toimisto
Asiantuntija, koulutus Riitta Viljakainen
puh. 0295 045 538, riitta.viljakainen@te-toimisto.fi 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (oppisopimus)
Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
14.5.2024—29.4.2026
Hakuaika:
16.1.2024—30.4.2024

Kohderyhmä

Alalle hakeutuvat tai alalla jo työskentelevät henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydeltään alalle soveltuvia. Opiskelijaksi aikovalla tulee olla tiedossa tai sovittuna lähihoitajalle soveltuva työpaikka, jonka kanssa solmitaan oppisopimus. TAKKin oppisopimuspalvelut vastaa oppisopimusten solmimisesta ja opintojen suunnittelusta yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyistä ja ohjauksesta huolehtii työnantajasi.

Jo valmistunut lähihoitaja voi tässä koulutuksessa suorittaa osaamisalan eriytyneet opinnot ("toisen osaamisalan").

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Kesto

n. 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Ajankohta

14.5.2024—29.4.2026

Paikka

Koulutus toteutetaan pääosin TAKKin Tampereen valtatien kampuksella.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Koulutus sisältää yhteisiä ja ammatillisista tutkinnon osia. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja) löytyy TAKKissa viisi osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala.

Jokaiseen osaamisalaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi on kaikille osaamisaloille yhteisiä:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.

Kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa vaihtelee osaamisaloittain. Valinnaisena tutkinnon osana voit suorittaa (valitaan yksi):

 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen 
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

Yhteiset tutkinnon osat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen. Tutustu tarkemmin tutkintoon ja sisältöihin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Ammatillisia lähiopiskelupäiviä noin 50, lisäksi yhteisten tutkinnon osien lähipäiviä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opetus on arkisin klo 8.30–15.00. Kesä- ja jouluaikaan pidetään lähiopetuksessa taukoa. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Ensimmäiset lähiopetuspäivät ovat 14.-15.5.2024, 20.5.2024 ja 22.5.2024

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

Seuraava vastaava oppisopimuskoulutus tämän jälkeen alkaa syyskuussa 2024.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 16.1.2024—30.4.2024

Soveltuvuustestipäivät ovat 25.3.2024 ja 3.5.2024. Hakijalle yhtenä päivänä. Kutsu toimitetaan sähköpostilla (tarkistathan, että se on hakemuksellasi oikein).
Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku.

Hyväksytty soveltuvuustesti on oppisopimuksen solmimisen ehtona.

Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Jani Nieminen, puh. 044 7906 412

Koulutus
Koulutussuunnittelija Pirjo Tuuri-Lahtinen, puh. 044 7906 399
Koulutuspäällikkö Mari Kuivamäki, puh. 044 7906 385

sähköpostit: etunimi.sukunimi@takk.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, vieraskielisille (omaehtoinen)
Tutkintokoulutus
Omaehtoinen koulutus
Maahanmuuttaneiden koulutus
Ajankohta:
14.5.2024—11.11.2025
Hakuaika:
14.12.2023—17.3.2024

Kiinnostaako ihmisläheinen työ sosiaali- ja terveysalalla?

Hoito-alalla on tarjolla runsaasti työpaikkoja ja työ on mielenkiintoista. Lähihoitajat työskentelevät eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. TAKKin laaja työnantajaverkosto on mukana tarjoamassa työssäoppimispaikkoja ja valmistumisen jälkeen työpaikkoja.

Koulutusinfo, jossa saat lisää tietoa koulutuksesta, järjestetään tiistaina 13.2.2024 kello 16.30 - 17.15 TEAMS yhteydellä. Tule linjoille kuulemaan lisää tämän linkin kautta Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta, jotka ovat:

 1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 3. Osaamisala (valitaan toinen):
  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus  TAI
  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 4. Valinnainen tutkinnon osa (valitaan toinen):
  • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen TAI
  • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 5. Yhteiset tutkinnon osat

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä hakuajan päättymiseen mennessä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (A2.2-taso), jota arvioidaan sekä soveltuvuuskokeessa että haastattelussa
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve ja urasuunnittelu
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille. 

Ajankohta

14.5.2024—11.11.2025

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Toteutus

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Osa opetuksista pidesään TEAMS-etäyhteydellä, johon opiskelijat perehdytetään opintojen alussa.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin klo 8.30–15.00 TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15). Joitakin lähiopetuksia voi olla lauantaisin.
 • Koulutus on päätoimista. Päätoiminen opiskelu edellyttää useimmiten opintovapaata/irrottautumista työstä. Opintoihin on mahdollista hakea esim. opintotukea, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 8.7. - 2.8.2024, 23.12.2024 - 2.1.2025 ja 7.7. - 1.8.2025.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 14.12.2023—17.3.2024

Valinta-aikataulu

 • Valintakoepäivä 2.4.2024
  • kutsu tekstiviestinä/sähköpostitse
 • Lopullinen opiskelijavalinta tehdään viikolla 15
 • Koulutus alkaa 14.5.2024. Huomioi, että pystyt aloittamaan opiskelut em. päivänä.

Huomioithan hakulomaketta täyttäessäsi, että

 • Hakemuksen tietoja käytetään opiskelijavalinnan perusteena, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti.
 • Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.
 • Varmista, että sähköpostiosoitteesi on oikein. Mahdollinen haastattelukutsu ja tieto valinnasta toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä.

HAKULOMAKKEELLE PÄÄSET TÄSTÄ

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Koulutus
Sihteeri Tiina Eeva, puh. 044 7906 401, tiina.eeva@takk.fi

Opintotukiasiat:
Opintoneuvoja, puh. 044 7906 400, opintoneuvonta@takk.fi