Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä, vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa tai päiväkodeissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Lähihoitajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille: alalle aikoville, alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Katso lisätiedot lähihoitajan tutkinnosta, osaamisaloista sekä pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Akaan kaupungille (rekrytoiva koulutus) Sosiaali- ja terveysala Työvoimakoulutus;Tutkintoon valmistava 23.01.2020—18.05.2021

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen hoitotyöhön Akaan kaupungille ja Urjalaan.

Akaan kaupunki muodostaa Urjalan kunnan kanssa perusterveydenhuollon sekä vanhus- ja vammaispalvelujen yhteistoiminta-alueen. Palveluiden tuottamisesta vastaa Akaan kaupunki. Etsimme Sinua, joka haluat tehdä ihmisläheistä työtä vanhus- ja/tai vammaispalveluissa. Akaassa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi ja sen kehittämiseen. Akaassa pääset mukaan koulutuksiin ja työstä maksetaan kilpailukykyinen palkka.

Tutustu tarkemmin Akaaseen: https://www.akaa.fi/terveys-ja-perusturva/

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen Akaan kaupungille. Koulutus alkaa orientointijaksolla, jonka aikana valitaan ammatilliseen koulutukseen siirtyvät opiskelijat. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:
1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
3. Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
4. Valinnainen tutkinnon osa: Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
5. Yhteiset tutkinnon osat

Lisätietoa tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4604960

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Koulutuksen infotilaisuus keskiviikkona 11.12.2020 klo 13 Akaan kaupungintalon valtuustosalissa (3. kerros), Myllytie 3, 37801 Akaa. Tervetuloa kuulemaan lisää!

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen
Hakuaika: 25.11.2019—07.01.2020

Soveltuvuustesti 13.1.2020 TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere (kutsu tekstiviestinä)
Valintahaastattelu 16.1. tai 17.1.2020, Pirkanmaan TE-toimisto, Pellavatehtaankatu 25, Tampere (kutsu tekstiviestinä)

Koulutus alkaa 23.1.2020 orientointijaksolla.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä Osaajaksi vanhustyöhön -koulutuksen hakemuslomakkeella. Koulutusnumero 689086

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA:
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne


LISÄTIEDOT
Tietoa työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-puhelinpalvelusta 0295 020 702.

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin orientointijaksolle 23.1. – 5.2.2020, jossa soveltuvuutta kartoitetaan tarkemmin. Orientointijaksolta valitaan opiskelijat, jotka jatkavat lähihoitajakoulutukseen 6.2.2020 – 18.5.2021. Orientointijakso ei ole karsiva eli orientointijaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutus, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Akaan ja Urjalan eri toimipisteissä
  - Akaan Toijalassa: Havulinna, Torkonkartano
  - Akaan Viialassa: Koivula-koti, Mäntymäki
  - Kylmäkoskella: Tarpiakoti
  - Akaan ja Urjalan kotihoidossa
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 TAKKissa Tampereella.
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 6.7. - 31.7.2020 ja 23.12 - 31.12.2020.
Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

koulutuspäällikkö Kati Aimonen 044 790 6379
sihteeri Tiina Partanen 044 790 6401

sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

Akaan kaupunki
Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Eveliina Kiiski 040 335 3434, eveliina.kiiski@akaa.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Riitta Alajuuma 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Ikifit Oy:lle (rekrytoiva koulutus) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava;Työvoimakoulutus 28.01.2020—04.05.2021

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen hoitotyöhön Ikifitille.

Ikifit Oy on pirkanmaalainen asumis-, lääkäri-, kotihoito- ja kuntoutuspalveluita tuottava yritys. Ikifit tuo ikääntyvälle turvaa, iloa ja terveyttä. Monipuoliset palvelu auttavat ylläpitämään asiakkaan omannäköistä arkea ja parantavat elämänlaatua. Ikifitille tärkeitä arvoja ovat turvallisuus, kiireettömyys sekä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden kuuleminen. Ikifit konserniin kuuluu Domelux ateria- ja ravintola palvelut sekä siivouspalvelut.

Ikifit hakee uusiin Hyvinvointikoteihin ikäihmisten hyvinvoinnista, hoidosta ja kuntoutuksesta kiinnostuneita henkilöitä. Olet kiinnostunut kouluttautumaan alalle tämän projektin kautta ja saamaan mahdollisesti työpaikan valmistuttuasi.

Koulutukseen sisältyvä työssäoppiminen tapahtuu Hyvinvointikeskus Tampellanrannassa ja/tai Hyvinvointikeskus Niemenrannassa.

Ikifitin Hyvinvointikeskus Tampellanranta käsittää kolme Hyvinvointikotia Aallottaren, Mainingin ja Ulapan. Asumispalvelut käynnistyvät aivan uudessa rakennuksessa Verstaankatu 17, Tampere. Hyvinvointikodeissa on yhteensä 58 paikkaa kolmessa eri kerroksessa. Lisäksi neljännessä kerroksessa sijaitsee viisi tukiasuntoa ja koko talon yhteiset juhlatilat sekä kattoterassi Näsijärvi näkymin. Hyvinvointikodeilla on lisäksi upeat isot terassit ympärivuoden mahdollistavaan käyttöön.
Palvelut ovat lähellä, ympärillä kauniit maisemat ja hyvät ulkoilureitit ulkoilua varten. Hyvät kulkuyhteydet julkisilla kulkuvälineillä.

Ikifitin Hyvinvointikeskus Niemenranta käsittää kaksi Hyvinvointikotia Fannin ja Arvidin, aivan uudessa taloyhtiössä osoitteessa Meesakatu 5, Tampere. Hyvinvointikodeissa on yhteensä 56 tehostetun asumispalvelun paikkaa kahdessa eri kerroksessa. Lisäksi pohjakerroksessa sijaitsee seitsemän tukiasuntoa ja koko talon yhteiset tilat, jotka mahdollistavat yhteisöllisen olemisen ja tekemisen asukkaiden kanssa.

Molemmilla Hyvinvointikodeilla on lisäksi upeat isot terassit ympärivuoden mahdollistavaan käyttöön.

Meesakadun taloyhtiöiden sisäpiha on suojaisa ja kaunis istutuksineen. Sisäpihalla on grillikatos ja ikääntyneille suunnattuja kuntoilulaitteita. Piha on esteetön. Tukiasuntojen pohjakerroksen asunnoissa on lisäksi jokaisella oma terassi. Lähellä kulkee luonnon läheinen kävelytie, jota voi hyödyntää ulkoiluun.

Lielahden palvelut ovat lähellä ja bussiyhteydet kulkemiseen loistavat. Bussipysäkki sijaitsee aivan Meesakadun ja Federleynkadun kulmassa. Fannin ja Arvidin etuovelle on bussipysäkiltä noin 50 m.
Tutustu tarkemmin Ikifitiin: https://www.ikifit.fi

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen Ikifitille. Koulutus alkaa orientointijaksolla, jonka aikana valitaan ammatilliseen koulutukseen siirtyvät opiskelijat. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:
1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
3. Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
4. Valinnainen tutkinnon osa: Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
5. Yhteiset tutkinnon osat

Lisätietoa tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4604960

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.
Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen
Hakuaika: 19.11.2019—07.01.2020

Soveltuvuustesti 13.1.2020 TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere (kutsu tekstiviestinä)
Valintahaastattelu 16.1. tai 17.1.2020, Pirkanmaan TE-toimisto, Pellavatehtaankatu 25, Tampere (kutsu tekstiviestinä)

Koulutus alkaa 28.1.2020 orientointijaksolla.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä Osaajaksi vanhustyöhön -koulutuksen hakemuslomakkeella. Koulutusnumero 689086.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA:
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne


LISÄTIEDOT
Tietoa työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-puhelinpalvelusta 0295 020 702.

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin orientointijaksolle 28.1. – 13.3.2020, jossa soveltuvuutta kartoitetaan tarkemmin. Orientointijaksolta valitaan opiskelijat, jotka jatkavat lähihoitajakoulutukseen 16.3.2020 – 4.5.2021. Orientointijakso ei ole karsiva eli orientointijaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen. 

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Ikifitin toimipisteissä Tampereella Hyvinvointikodeissa Tampellanranta ja Niemenranta. Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 6.7. - 31.7.2020 ja 23.12 - 31.12.2020.
Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

koulutuspäällikkö Kati Aimonen 044 790 6379
sihteeri Tiina Partanen 044 790 6401

sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

Ikifit Oy
Palvelupäällikkö Heli Seppälä 040 592 7277, heli.seppala@ikifit.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Riitta Alajuuma 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (oppisopimus) Sosiaali- ja terveysala Oppisopimuskoulutus;Tutkintoon valmistava 05.02.2020—31.12.2021
Kohderyhmä

Alalle hakeutuvat tai alalla jo työskentelevät henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydeltään alalle soveltuvia. Opiskelijaksi aikovalla tulee olla tiedossa tai sovittuna lähihoitajalle soveltuva työpaikka, jonka kanssa solmitaan oppisopimus. TAKKin oppisopimuspalvelut vastaa oppisopimusten solmimisesta ja opintojen suunnittelusta yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyistä ja ohjauksesta huolehtii työnantajasi.

Jo valmistunut lähihoitaja voi tässä koulutuksessa suorittaa toisen osaamisalan, jos hänellä on lähihoitajan osaaminen ajantasalla (uudehko tutkinto / työkokemusta lähihoitajan työstä lähivuosilta).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Kesto

1,5 - 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen
Hakuaika: 11.11.2019—23.01.2020

Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Ammatillisia lähiopiskelupäiviä noin 50, lisäksi yhteisten tutkinnon osien lähipäiviä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opetus on arkisin klo 8.30–15.00. Kesä- ja jouluaikaan pidetään lähiopetuksessa taukoa. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Ensimmäiset lähipäivät ovat: 5.2.2020, 6.2.2020 ja 11.2.2020.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

 Huom! Seuraava oppisopimuskoulutus alkaa huhtikuussa 2020.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) uudistui 1.8.2018. Koulutus sisältää yhteisiä ja ammatillisista tutkinnon osia. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa lähihoitaja) löytyy TAKKissa viisi osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala.

Jokaiseen osaamisalaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi on kaikille osaamisaloille yhteisiä:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.

Kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa vaihtelee osaamisaloittain. Valinnaisena tutkinnon osana voit suorittaa (valitaan toinen):

 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen 

Yhteiset tutkinnon osat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen. Tutustu tarkemmin tutkintoon ja sisältöihin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista.

Lisätiedot

Oppisopimusasiat Koulutustarkastaja Jani Nieminen 
puh. 044 7906 412

Koulutussuunnittelija Pirjo Tuuri-Lahtinen
puh. 044 7906 399

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen
puh. 044 7906 379

sähköpostit: etunimi.sukunimi@takk.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi Hoiva Mehiläiselle (rekrytoiva koulutus) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava;Työvoimakoulutus 09.03.2020—08.06.2021

Tässä rekrytoivassa työvoimakoulutuksessa on tavoitteena suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) ja työllistyä valmistumisen jälkeen hoitotyöhön Hoiva Mehiläiselle.

Hoiva Mehiläinen

Etsimme lähihoitaja-opiskelijoiksi henkilöitä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita vanhustyöstä ja haluavat tehdä työtä asiakaslähtöisesti. Meille on tärkeää kohdata asukkaat arvostavasti ja antaa laadukasta palvelua joka hetki. Avaamme syyskuussa 2020 uuden hoivakodin Tesomalle. Tarjoamme mahdollisuuden olla mukana kehittämässä uuden hoivakodin toimintaa ja tehdä merkityksellistä työtä.

Mehiläinen tarjoaa työntekijöilleen ison työnantajan henkilöstöedut, kuten liikuntasaldon, työterveyshuollon ja mahdollisuuden osallistua säännöllisesti täydennyskoulutuksiin. Tervetuloa joukkoomme!

Tutustu tarkemmin Hoiva Mehiläiseen: https://www.hoivamehilainen.fi/

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen Hoiva Mehiläiselle. Koulutus alkaa orientointijaksolla, jonka aikana valitaan ammatilliseen koulutukseen siirtyvät opiskelijat. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä osasta, jotka tässä koulutuksessa ovat:
1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
3. Osaamisala: Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
4. Valinnainen tutkinnon osa: Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
5. Yhteiset tutkinnon osat

Lisätietoa tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/4604960

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä:
SORA-tiedote. (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf).

Koulutuksen aikana opiskelijaa pyydetään esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.


Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Koulutuksen infotilaisuus tiistaina 14.1.2020 klo 14 Tesoman hyvinvointikeskuksessa, kokoustila Into, Tesomankatu 4 A. Tervetuloa kuulemaan lisää!

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen
Hakuaika: 25.11.2019—12.02.2020

Soveltuvuustesti 18.2.2020 TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere (kutsu tekstiviestinä)
Valintahaastattelu 25.2.2020 Pirkanmaan TE-toimisto, Pellavatehtaankatu 25, Tampere tai 26.2.2020, TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere (kutsu tekstiviestinä)

Koulutus alkaa 9.3.2020 orientointijaksolla.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä Osaajaksi vanhustyöhön -koulutuksen hakemuslomakkeella. Koulutusnumero 689086

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA:
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne


LISÄTIEDOT
Tietoa työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-puhelinpalvelusta 0295 020 702.

Toteutus

Opiskelijat valitaan ensin orientointijaksolle 9.3. – 30.4.2020, jossa soveltuvuutta kartoitetaan tarkemmin. Orientointijaksolta valitaan opiskelijat, jotka jatkavat lähihoitajakoulutukseen 4.5.2020 – 8.6.2021. Orientointijakso ei ole karsiva eli orientointijaksolta kaikki soveltuvat opiskelijat voivat jatkaa tutkintokoulutukseen.

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Työssäoppiminen tapahtuu Hoiva Mehiläisen toimipisteissä
  - Tampereella: Tesoman uusi yksikkö (marraskuusta 2020 alkaen)
  - Tampereella: Mainiokoti Pellava (marraskuuhun 2020 asti)
  - Nokialla: Mainiokoti Nokia ja Mainiokoti Arwola Nokia (marraskuuhun 2020 asti)
 • Opiskelijoille nimetään työpaikkaohjaajat, jotka valmennetaan ohjaamiseen ja perehdyttämiseen.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00 TAKKissa Tampereella.
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 6.7. - 31.7.2020 ja 23.12 - 31.12.2020.
Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

koulutuspäällikkö Kati Aimonen 044 790 6379
sihteeri Tiina Partanen 044 790 6401

sähköposti etunimi.sukunimi@takk.fi

Hoiva Mehiläinen
Yksikön johtaja Minna Hietanen 050 591 5993, minna.h.hietanen@mehilainen.fi

TE-palvelut
Asiantuntija Riitta Alajuuma 0295 045 538, riitta.alajuuma@te-toimisto.fi