Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat toimivat kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtävissä erilaisissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työympäristöissä. Lähihoitajat työskentelevät mm. kotihoidossa, sairaaloissa, ikääntyneiden ja vammaisten asumispalveluissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä ja varhaiskasvatuksessa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Lähihoitajan koulutus sopii tuleville sote-alan ammattilaisille, esim. ammatinvaihtajille, sekä alalla jo työskenteleville. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu niihin täältä Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku ennen hakemuksen jättämistä. Koulutuksen aikana opiskelijaa saatetaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Katso lisätiedot lähihoitajan tutkinnosta, osaamisaloista sekä pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista.

Alkavat koulutukset

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (oppisopimus)
Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
10.9.2024—26.6.2026
Hakuaika:
19.4.2024—27.8.2024

Kohderyhmä

Alalle hakeutuvat tai alalla jo työskentelevät henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydeltään alalle soveltuvia. Opiskelijaksi aikovalla tulee olla tiedossa tai sovittuna lähihoitajalle soveltuva työpaikka, jonka kanssa solmitaan oppisopimus. TAKKin oppisopimuspalvelut vastaa oppisopimusten solmimisesta ja opintojen suunnittelusta yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyistä ja ohjauksesta huolehtii työnantajasi.

Jo valmistunut lähihoitaja voi tässä koulutuksessa suorittaa osaamisalan eriytyneet opinnot ("toisen osaamisalan").

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Kesto

n. 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Ajankohta

10.9.2024—26.6.2026

Paikka

Koulutus toteutetaan pääosin TAKKin Tampereen valtatien kampuksella.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Ammatillisia lähiopiskelupäiviä noin 50, lisäksi yhteisten tutkinnon osien lähipäiviä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opetus on arkisin klo 8.30–15.00. Kesä- ja jouluaikaan pidetään lähiopetuksessa taukoa. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Ensimmäiset lähiopetuspäivät ovat 10.-11.9.24 ja 19.9.24.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

Seuraava vastaava oppisopimuskoulutus tämän jälkeen alkaa marraskuussa 2024.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 19.4.2024—27.8.2024

Soveltuvuustestipäivät ovat 16.8.2024 ja 29.8.2024. Hakijalle yhtenä päivänä. Kutsu toimitetaan sähköpostilla (tarkistathan, että se on hakemuksellasi oikein).
Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku.

Hyväksytty soveltuvuustesti on oppisopimuksen solmimisen ehtona.

Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Jani Nieminen, puh. 044 7906 412

Koulutus
Koulutussuunnittelija Pirjo Tuuri-Lahtinen, puh. 044 7906 399
Koulutuspäällikkö Mari Kuivamäki, puh. 044 7906 385

sähköpostit: etunimi.sukunimi@takk.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (työvoimakoulutus)
Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Ajankohta:
11.11.2024—27.2.2026
Hakuaika:
7.6.2024—15.10.2024

Uusi ura mielessä? Kiinnostaako ihmisläheinen työ sosiaali- ja terveysalalla?
Hoito-alalla on tarjolla runsaasti työpaikkoja ja työ on mielenkiintoista. Lähihoitaja toimii monipuolisissa sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä mm. päiväkodeissa, vanhusten asumispalvelu- ja kuntoutumisyksiköissä sekä kotihoidossa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.

TAKKin laaja työnantajaverkosto on mukana tarjoamassa työssäoppimispaikkoja ja valmistumisen jälkeen työpaikkoja. Opintojen aikana sinulle maksetaan oman työttömyysturvasi mukaista etuutta ja kulukorvausta (työttömyyskassa tai Kela).

Tavoite

Koulutuksen ensisijainen tavoite on rekrytoinnin kautta työllistyminen. Koulutuksen aikana suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja).

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta, jotka ovat:

 1. Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 3. Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella
 4. Yhteiset tutkinnon osat
 5. Osaamisala (valitaan yksi):
  a. Ikääntyneiden hoito ja kuntoutus
  b. Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  c. Sairaanhoito
  d. Vammaistyö
 6. 1-2 valinnaista tutkinnon osaa

Lisätietoa tutkinnosta: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Alan kokemus on eduksi. Tuntuma alaan voi olla hankittu myös esimerkiksi työkokeilun tai valmennuspalveluiden kautta. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään kolmivuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille. 

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Ajankohta

11.11.2024—27.2.2026

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Toteutus

 • Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. Osa opetuksista pidetään TEAMS-etäyhteydellä, johon opiskelijat perehdytetään opintojen alussa.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin klo 8.30–15.00 TAKKissa Tampereella (Tampereen valtatie 15). Joitakin lähiopetuksia voi olla lauantaisin.
 • Koulutus jaksottuu seuraavasti:
  • 1. jakso 11.11.2024 - 6.7.2025, 2. jakso 2.8.2025 - 27.2.2026
  • koulutukseen sisältyvä loma-ajat: 23.12.2024 - 2.1.2025 ja 22.12. - 31.12.2025
 • TAKKilla on laaja työnantajaverkosto, joka tarjoaa työssäoppimispaikkoja opiskelijoille.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 7.6.2024—15.10.2024
 • Soveltuvuustesti pidetään 23.10. tai 24.10.2024
  • hakijalle yhtenä päivänä, jota ei voi valita
  • kutsu tekstiviestinä/sähköpostitse, varmista että sähköpostiosoitteesi on oikein hakemuksella
 • Haastattelupäivä ilmoitetaan myöhemmin. Paikka Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere (kutsu tekstiviestillä, päivää ei voi valita)
 • Koulutus alkaa 11.11.2024. Huomioi, että pystyt varmasti aloittamaan opiskelut em. päivänä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www. te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä koulutuksen hakemuslomakkeella, joka avautuu syyskuun aikana. Koulutusnumero on 721307.

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

LISÄTIEDOT
Tietoa työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-puhelinpalvelusta 0295 020 702.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Sihteeri Tiina Eeva, puh. 044 790 6401, tiina.eeva@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija, Osaamisen kehittämispalvelut, Riitta Viljakainen, puh. 0295 045 538, riitta.viljakainen@te-toimisto.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (omaehtoinen)
Tutkintokoulutus
Omaehtoinen koulutus
Ajankohta:
11.11.2024—27.2.2026
Hakuaika:
11.6.2024—22.9.2024

Kiinnostaako ihmisläheinen työ sosiaali- ja terveysalalla?

Lähihoitajat työskentelevät eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja toimii monipuolisissa sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä mm. päiväkodeissa, vanhusten asumispalvelu- ja kuntoutumisyksiköissä sekä kotihoidossa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 1. Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 3. Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella
 4. Yhteiset tutkinnon osat
 5. Osaamisala (valitaan yksi):
  • Ikääntyneiden hoito ja kuntoutus
  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Sairaanhoito
  • Vammaistyö
 6. 1-2 valinnaista tutkinnon osaa

Lisätietoa tutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8531450/tiedot

 Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille hakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä (päivä-, ilta- ja viikonloppu).

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku.

 Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 19 vuoden ikä hakuajan päättymiseen mennessä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso tai YKI 3)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan valitsevia pyydetään esittämään rikostaustaote.

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Kyky suoriutua itsenäisestä/verkko-opiskelusta
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
 • Koulutustarve ja urasuunnittelu
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille. 

Ajankohta

11.11.2024—27.2.2026

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Toteutus

 • Päätoimista monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua. 
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin n. klo 8.30–15.00. Lähiopetusta voi olla myös iltaisin n. klo 16.00-20.00 ja lauantaisin klo 8.30-15.00. Osa opetuksesta pidetään Teams-yhteydellä.
 • Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • Koulutus on päätoimista. Päätoiminen opiskelu edellyttää useimmiten opintovapaata/irrottautumista työstä. Opintoihin on mahdollista hakea esim. opintotukea tai työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 23.12.2024 - 2.1.2025, 7.7. – 1.8.2025 ja 23.12. - 31.12.2025.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 180 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 11.6.2024—22.9.2024

Valinta-aikataulu

 • Valintakoe 8.10.2024 klo 16.00-20.30
  • kutsu tekstiviestinä/sähköpostitse
 • Lopullinen opiskelijavalinta tehdään viikolla 43
 • Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 28.10.2024
 • Koulutus alkaa 11.11.2024. Huomioi, että pystyt varmasti aloittamaan opiskelut em. päivänä.

Huomioithan hakulomaketta täyttäessäsi, että

 • Hakemuksen tietoja käytetään opiskelijavalinnan perusteena, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti. Opiskelupaikkoja on rajoitettu määrä.
 • Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.
 • Varmista, että sähköpostiosoitteesi on oikein. Mahdollinen haastattelukutsu ja tieto valinnasta toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä.

HAKULOMAKKEELLE PÄÄSET TÄSTÄ

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Seuraava vastaava suunniteltu koulutusaloitus on tammi-helmikuussa 2025.

Koulutusasiat
Sihteeri Tiina Eeva, puh. 044 7906 401
Koulutussuunnittelija Tiina Jutila, puh. 044 7906 647
Koulutuspäällikkö Mari Kuivamäki, puh.  044 7906 385

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Opintotukiasiat
Opintoneuvoja, puh. 044 7906 400, opintoneuvonta@takk.fi