Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittanut henkilö pystyy tekemään rakennusalan vaativia töitä itsenäisesti ammattilaisilta edellytettävällä tahdilla.

Hän osaa toimia rakennustyömaalla laadukkaasti huomioiden asiakkaiden vaatimukset ja työmarkkinoiden pelisäännöt. Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittanut hoitaa ammattialansa tehtävät itsenäisesti muuttuvissakin toimintaympäristöissä.

Tutkinnon suorittanut voi toimia ammattityöntekijänä valitsemiensa tutkinnon osien mukaisissa työtehtävissä esimerkiksi betoni-, puu- tai muurattujen rakenteiden asennus- ja korjausrakennustöissä. Tutkinnon suorittaja voi erikoistua myös teline- tai asbestitöihin.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintomahdollisuuden ammattikorkeakouluopintoihin ja yliopistoihin.

Talonrakennusalan ammattitutkinnon opiskelu ja kohderyhmä

Talonrakennusalan ammattitutkinnon opiskelu sopii rakennusalalla työssä oleville, jotka haluavat syventää tai laajentaa ammattitaitoansa.

Opiskelijalla on hyvä olla rakennusalan perustutkinto ja riittävästi alan työkokemusta tai vastaavat tiedot ja taidot työkokemuksen ansiosta. Myös päätoiminen yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Koulutuksen aikana voi suorittaa osatutkinnon tai koko tutkinnon. Tutkinnon osat suoritetaan näyttöinä käytännön työtehtävissä opiskelijan omalla työpaikalla.

Koulutuksen sisältö, opiskelu ja näytöt suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.

Talonrakennusalan ammattitutkinnon sisältö

Pakollinen tutkinnon osa

 • Talouden, työn ja työympäristön hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat

Tutkintoon kuuluu kolme valinnaista tutkinnon osaa. Niiden suorittamismahdollisuuksista keskustellaan ja sovitaan opiskelijan sekä työpaikan kanssa.

 • Muottityöt kappaletavarasta
 • Muottityöt järjestelmämuotein
 • Betoniraudoitus (vastaa kahta tutkinnon osaa)
 • Betonointi
 • Pintabetonointi
 • Betonikorjaus
 • Betonielementtien asennus
 • Puurunkotyöt
 • Julkisivuverhoukset
 • Hirsirakennustyöt
 • Ovi- ja ikkuna-asennus
 • Väliseinätyöt
 • Sisäpuutyöt
 • Vesikattotyöt
 • Harkko- ja pienelementtien muuraus
 • Puhdasmuuraus
 • Tulisijamuuraus
 • Hormimuuraus
 • Rappaus
 • Laatoitus
 • Märkätilojen vedeneristykset
 • Lämmöneristykset
 • Korjausrakentaminen
 • Purkutyöt
 • Perustusvaiheen maarakennustyöt
 • Telinetyöt
 • Vuosi- ja takuukorjaukset
 • Valmistelevat työt
 • Työmaapalvelut
 • Rakennussiivous
 • Asbestityöt
 • Ammatinohjaus
 • Tutkinnon osa määritellyistä ammattitutkinnoista

Lisää tutkinnosta ePerusteista.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Talonrakennusalan ammattitutkinto, oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus
Joustava aloitus

Tavoite

Suoritat talonrakennusalan ammattitutkinnon tai sen osia ja vahvistat ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on olemassa (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus. Oppisopimuksessa opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Kesto

Koulutuksen pituus riippuu siitä, mitä tutkinnon osia opiskelijalle valitaan (HOKS) ja kuinka nopeasti pystyy suorittamaan näytöt.  Koko tutkinnon suorittamiseen arvioidaan n. 12 -18 kuukautta.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisista tutkinnon osista. Keskustele näistä työpaikkaohjaajasi ja TAKKin kouluttajan/koulutustarkastajan kanssa ennen sopimuksen tekoa. Koko tutkinnon laajuus on 150 osp.
ePerusteet

Toteutus

Toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, mikä edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa.
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.
Tietoa oppisopimuskoulutuksesta
Tutkintoon kuuluvat näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.

Hakeutuminen

Hakuaika: 03.01.2022—30.11.2022

Koulutukseen on joustava haku, aloitus sopimuksen mukaan.

Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

Koulutukseen voi hakea päiväaikaan klo 6.45 alkaen
Hakulomakkeeseen

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö
Kouluttaja Juhani Jussila, puh. 044 7906 322
Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Maiju Aro, puh 044 7906 411
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi