Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnossa on vaihtoehtoina kolme osaamisalaa

 • Kiinteistönhoidon osaamisalalta valmistutaan kiinteistönhoitajaksi (AT) tai tekniseksi kiinteistönhoitajaksi.
 • Kotityöpalvelun osaamisalan suorittaneet valmistuvat kodinhuoltajaksi (AT).
 • Toimitilahuollon osaamisalalta valmistutaan laitoshuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi (AT). 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa osaamisalansa mukaisissa työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Ammattitutkinnon suorittanut osaa lisäksi suunnittella ja toteuttaa puhtaus- tai kiinteistöpalveluja erilaisissa asiakastyökohteissa, mm. teollisuuslaitoksissa, sairaaloissa, oppilaitoksissa, kauppakeskuksissa ja myymälätiloissa sekä rakennuksilla.  Valinnaisilla osilla voi suunnata osaamistaan esim. avustamis- ja asiointipalveluihin, kiinteistöautomaatioon, kodin ruokapalveluihin, perussiivoukseen, työhön opastamiseen tai ulkoalueiden hoitamiseen.

Tutkinnon sisältö

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Osaamisalaopinnot 

Toimitilahuollon osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)

 • Laitoshygieniapalvelut (laitoshuoltaja)
 • Ylläpitosiivouspalvelut (toimitilahuoltaja (AT)

Kiinteistönhoidon osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi)

 • LVI-järjestelmien käyttö ja ylläpito (tekninen kiinteistönhoitaja)
 • Kiinteistön toimintakunnon ylläpito (kiinteistönhoitaja (AT)

Kotityöpalvelujen osaamisalan valinnainen tutkinnon osa

 • Kotisiivouspalvelut (kodinhuoltaja (AT)

Lisäksi suoritetaan valinnaiset tutkinnon osat 

Valinnaisten tutkinnon osien avulla voi suunnata tarkemmin ammatillista osaamista ja perehtyä työn kannalta olennaisiin aiheisiin. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 30.

Katso lisätiedot tutkinnosta ja valinnaisista osista puhdistus- ja kiinteistöpalvelualojen ammattitutkinnon ePerusteista

Alkavat koulutukset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (oppisopimus)
Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
15.12.2023—31.12.2024

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen aloitukset joustavasti kuukausittain.

 

Tavoite

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ammattitutkinnon suorittamiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka toimivat tai tulevat toimimaan puhdistusalan ammattityöntekijöinä. Hakijoilta ei edellytetä alan perustutkinnon suorittamista.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, kesto noin 1,5 vuotta.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Sisältö

Tutkinnossa on kolme eri tutkintonimikettä: Laitoshuoltaja, Toimitilahuoltaja tai Kodinhuoltaja

Pakollinen tutkinnon osa kaikille

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuotaminen (15 osp)

Laitoshuoltajan pakollinen osa

 • Laitoshygieniapalvelut (45 osp)

Toimitilahuoltajan pakollinen osa

 • Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)

Kodinhuoltajan pakollinen osa

 • Kotisiivouspalvelut (45 osp) 

 

Näiden lisäksi valitaan 90 osp valinnaisista tutkinnon osista.

Toteutus

Toteutus: Teoriaopinnot voit aloittaa yksilöllisesti ja joustavasti jokaisena kalenterikuukautena.
Teoria- eli lähipäiviä on koulutusohjelmassa 10. Lisäksi opiskelija voi valita tarpeen mukaan lisälähipäiviä tai useamman päivän kokonaisuuksia.
 
Oppisopimuksen solmimisen jälkeen opiskelijalle laaditaan työpaikan työtehtävien tarjoamien oppimismahdollisuuksien pohjalta henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään teoriapäivien määrä, sisältö ja toteutusaika. Teoriaopinnot toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena.

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.12.2023—31.12.2024

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
puh. 044 7906 305
eija.jarvilahti@takk.fi


Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231
reija.touhunen@takk.fi

Koulutustarkastaja Maiju Aro
puh. 044 7906 411
maiju.aro@takk.fi


TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
PL 15, TAMPERE
www.takk.fi

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto - kiinteistönhoito (oppisopimus)
Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
1.12.2023—30.11.2024

Tavoite

Suoritat kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon kiinteistönhoitajan (AT) tai teknisen kiinteistönhoitajan osaamisalalata. Myös tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista.
Tutkinto antaa valmiudet suoriutua itsenäisesti kiinteistöpalveluihin liittyvistä työtehtäviä, joilla ylläpidetään kiinteistön yleistä käyttökuntoa ja varmistetaan kiinteistöjen LVI-teknisten järjestelmien toiminta.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on olemassa (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus. Oppisopimuksessa opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti tutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnon osista. Koko tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.
Tutkinnon perusteet: ePerusteet

Toteutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietoa opiskellaan tarvittaessa luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin etäopiskeluna esimerkiksi verkossa.
Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa. Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Koulutuksen sisältö ja opiskelu suunnitellaan opiskelijan aiemman osaamisen, koulutuksen, kokemuksen, työtehtävien ja valittavien tutkinnon osien mukaan.
Yrittäjän oppisopimuksessa nimetään mentori, joka on toinen, yleensä kokeneempi yrittäjä. Mentori tukee mm. tavoitteiden asettamisessa ja yrityksen kehittämisessä. Mentori voi löytyä omasta verkostostasi tai voit kysyä apua mentorin etsintään TAKKin oppisopimuspalveluista.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Hakeutuminen

Hakuaika: 1.12.2023—30.11.2024

Koulutukseen on joustava haku. Huomoi, ettei tähän koulutukseen voi hakeutua ilman tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa (työsopimus).

Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö:
Juri Mynttinen, kouluttaja, puh. 044 7906 695
Heikki Mahlamäki, koulutussuunnittelija, puh. 044 7906 299
Oppisopimusasiat:
Oppisopimuspäällkkö Harri Huhdanpää, puh. 044 7906 473
s-posti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (omaehtoinen)
Omaehtoinen koulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
19.2.2024—31.12.2025
Hakuaika:
19.12.2023—31.12.2024

Tavoite

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittamiseen. 

Koulutuksen aloitukset 2024: 12.2., 8.4., 19.8. ja 28.10. Opintojen kesto ja sisältö määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

 

Kohderyhmä

Koulutus on omaehtoista koulutusta ja soveltuu parhaiten henkilöille, joilla on jo alan työpaikka tai entuudestaan kokemusta alalta. Koulutus soveltuu myös alan vaihtajille, mutta henkilöllä on oltava valmius työssä oppimiseen puhtauspalvelualalla niin, että pystyy harjaannuttamaan taitojaan ja antamaan näytöt.

Kesto

Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, riippuen henkilön aiemmasta osaamisesta. Maksimikesto noin 1,5 vuotta.

Ajankohta

19.2.2024—31.12.2025

Paikka

TAKK Nirvan toimipiste, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

 Koulutus on tällä hetkellä maksuton.

Sisältö

Ammattitutkinto 150 osaamispistettä

Ammattitutkinnossa on kolme eri tutkintonimikettä: Laitoshuoltaja, Toimitilahuoltaja, Kodinhuoltaja.

Pakollinen tutkinnon osa kaikille

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuotaminen (15 osp)

Laitoshuoltajan pakollinen osa

 • Laitoshygieniapalvelut (45 osp)

Toimitilahuoltajan pakollinen osa

 • Ylläpitosiivouspalvelut (45 osp)

Kodinhuoltajan pakollinen osa

 • Kotisiivouspalvelut (45 osp)

Näiden lisäksi valitaan 90 osp valinnaisista tutkinnon osista.

 

 

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta on keskimäärin yhtenä päivänä/iltana kuukaudessa. 

Koulutus on sivutoimista eikä siihen voi saada opintoetuuksia, esim. Kelan opintotukea.

Hakeutuminen

Hakuaika: 19.12.2023—31.12.2024

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!


Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti,
puh. 044 7906 305, eija.jarvilahti@takk.fi
Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231, reija.touhunen@takk.fi

TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
PL 15, TAMPERE
www.takk.fi