Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Lähihoitajan koulutus sopii kaikille alasta kiinnostuneille: alalle aikoville, alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille. Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä. Koulutuksen aikana saatetaan opiskelijaa pyytää esittämään rikostaustaote.

Lähihoitajakoulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa (lähihoitaja) löytyy TAKKissa viisi osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala.

Jokaiseen osaamisalaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi on kaikille osaamisaloille yhteisiä:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. 

Kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa vaihtelee osaamisaloittain. Katso lisätiedot tutkinnosta, osaamisaloista sekä pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista

HUOM! Tarjolla olevat osaamisalat vaihtelevat koulutuksittain. Tarkista osaamisalavaihtoehdot haussa olevan koulutuksen tiedoista.

Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (oppisopimus) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava;Oppisopimuskoulutus 28.08.2019—18.06.2021
Kohderyhmä

Alalle hakeutuvat tai alalla jo työskentelevät henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydeltään alalle soveltuvia. Opiskelijaksi aikovalla tulee olla tiedossa tai sovittuna lähihoitajalle soveltuva työpaikka, jonka kanssa solmitaan oppisopimus. TAKKin oppisopimuspalvelut vastaa oppisopimusten solmimisesta ja opintojen suunnittelusta yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyistä ja ohjauksesta huolehtii työnantajasi.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet lähihoitajat tekevät perushuolenpitotyötä: kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtäviä. Lähihoitajat työskentelevät mm. päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vanhusten ja vammaisten palvelukeskuksissa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä.

Kesto

1,5 - 2 vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Paikka

Tampereen valtatie 15, 33100 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 03.05.2019—22.08.2019

Oppisopimus tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.
Lähetettyihin hakulomakkeisiin ja yhteydenottoihin ei vastata kesälomien johdosta ajalla  4.-31.7.2019.

 

Hakulomakkeeseen
Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Ammatillisia lähiopiskelupäiviä noin 50, lisäksi yhteisten tutkinnon osien lähipäiviä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opetus on arkisin klo 8.30–15.00. Kesä- ja jouluaikaan pidetään lähiopetuksessa taukoa. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinto suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Ensimmäiset lähipäivät ovat: 28.8.2019, 4.9.2019 ja 9.9.2019.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) uudistui 1.8.2018. Koulutus sisältää yhteisiä ja ammatillisista tutkinnon osia. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa lähihoitaja) löytyy TAKKissa viisi osaamisalaa, joista valitaan yksi:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala.

Jokaiseen osaamisalaan sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi on kaikille osaamisaloille yhteisiä:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen.

Kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa vaihtelee osaamisaloittain. Valinnaisena tutkinnon osana voit suorittaa (valitaan toinen):

 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen tai
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen 

Yhteiset tutkinnon osat: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen. Tutustu tarkemmin tutkintoon ja sisältöihin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ePerusteista.

Lisätiedot

Oppisopimusasiat Koulutustarkastaja Jani Nieminen 
puh. 044 7906 412

Koulutussuunnittelija Pirjo Tuuri-Lahtinen
puh. 044 7906 399

Koulutuspäällikkö Kati Aimonen
puh. 044 7906 379

sähköpostit: etunimi.sukunimi@takk.fi

Kouluttaudu ja työllisty lähihoitajaksi vanhustyöhön Nokialle (rekrytoiva koulutus) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava;Työvoimakoulutus 07.10.2019—15.12.2020

Tämä on Nokian kaupungin ikäihmisten palveluihin suunnattu koulutuskokonaisuus, jossa Sinulla on mahdollisuus hankkia ammatillinen koulutus ja työllistyä vanhuspalvelutyöhön lähihoitajana.
Ikääntyvät ansaitsevat hyvän hoivan ja hoidon, johon olet osaltasi vaikuttamassa tässä hankkeessa.
Koulutuksen aikana suoritat sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon, osaamisalueenasi ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen.

Koulutus kokonaisuudessaan toteutetaan Nokialla hyvin työpaikkalähtöisesti

KOULUTUKSEN INFOTILAISUUDET

 • tiistai 27.8.2019 klo 13 Vihnuskodilla, Vihnuskatu 5, NOKIA ja
 • tiistai 3.9.2019 klo 13 Toriaseman Kristallisalissa, Nokian valtatie 25, NOKIA

TERVETULOA!

Tavoite

Nokian kaupungilla ikääntyneiden hoito ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti. Toiminnassa korostetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta sekä hänen yksilöllisten voimavarojensa tukemista ja ylläpitämistä. Palvelut perustuvat ikääntyneen henkilön elämäntilanteen näkemiseen kokonaisuutena, hyvinvoinnin ja kuntoutumisen edistämiseen sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen.
Nokian kaupungin ikäihmisten palveluiden ydintavoitteena on, että nokialaiset asuvat viihtyisässä, turvallisessa ja aktiivisuutta tukevassa kaupungissa, jossa jokaiselle ikääntyneelle tarjotaan juuri hänelle sopivia palveluita sekä mahdollisuus kodinomaiseen elämään.

NOKIAN KAUPUNKI työnantajana https://www.nokiankaupunki.fi/

Kohderyhmä

Kyseessä on uudenlainen koulutusmalli, joka toteutetaan yhdessä Nokian kaupungin kanssa. Koulutus on suunnattu alueen työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille, jotka ovat motivoituneita kouluttautumaan ja työllistymään hoivatyöhön. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osaavaa työvoimaa Nokian kaupungin palvelukseen sekä antaa valmiuksia toimia tarjolla olevissa työtehtävissä. Aiempaa alan työkokemusta ei hakeutuvilta edellytetä.

Olet etsimämme henkilö, jos 
• sinulla on hyvät sosiaaliset taidot
• työkuntosi on hyvä
• omaat iloisen asenteen ja reippaan työotteen
• olet joustava ja oma-aloitteinen
• haluat kehittyä ja oppia uutta
• hallitset riittävästi suomen kielen (B.1.1. taso)
• olet valmis vuorotyöhön

Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin https://www.oph.fi/download/190862_Tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_OPH-.pdf

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Koulutus on osallistujille maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 13.06.2019—15.09.2019

Valinta-aikataulu

 • Haku päättyy 15.9.2019
 • Valintakoe 19.9.2019 kutsutuille (tekstiviestinä)
 • Valintahaastattelut 25.9. tai 26.9.2019 (tekstiviestinä)
 • Valintatieto Oma asiointipalvelussa 27.9.2019
  • Kutsun saadessasi ja esteen ilmaantuessa, varaudu sairaustapauksissa lääkärintodistuksella.
 • Koulutus alkaa orientointijaksolla 7.10.2019

Koulutuksen numero on 685672 ja hakemukselle pääset tästä.
Seuraa hakemuksesi tilannetta verkossa www.te-palvelut.fi - oma asiointi- työvoimakoulutus -hakemukseni tilanne.

Toteutus

Työvoimakoulutus on päätoimista opiskelua , lähiopetuksesta ja ohjatusta työssäoppimisesta koostuvaa, taloudellisesti tuettua. Opintojen aikainen etuus koostuu omasta työttömyysturvasta korotuksin.

Sisältö

Koulutus jakaantuu orientaatiojaksoon ja ammatilliseen osaan.
Orientaatiojaksolla suoritetaan alan keskeisiä osaamisia ja varmistetaan työpaikalle soveltuvuus tutustumalla työnantajaan, työympäristöön ja tietysti koulutusalaan. Opiskelijat tulevat valituksi ensin vain orientaatioon, jonka aikana jatkopäätökset tehdään osapuolia kuullen.

Ohjatun työpaikalla tapahtuvan työssäoppimisen kautta tutustutaan tehtäviin ja työhön, myöhemmin ammatillisella jaksolla syvennetään osaamista monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin Nokian kaupungin Vihnuskodin sekä Kotihoidon työkohteissa nimetyn työpaikkaohjaajan toimesta.

Orientointijakso 7.10. – 22.11.2019, mm.
• Osaamiskartoitus, HOKS
• Tutustuminen Attendon työympäristöön
• Ammattietiikka
• Palveluasenne ja asiakaslähtöisyys
• Hygieniaosaaminen (hygieniatesti)
• Aseptiikka
• Ergonomia
• Perushoitotyö
• Ravitsemus
• Ohjattu työssäoppiminen

Ammatillinen osuus 23.11.2019 – 15.12.2020
• Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – tutkinnon osa
• Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
• Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen
• Yhteiset tutkinnon osat

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Oppilaitos: TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379

Työnantaja: Nokian kaupunki
Vihnuskoti Marjo Levo, puh. 050 395 6290
Kotihoito Riitta Sernola, puh. 040 133 4704

TE-palvelut:
Koulutusasiantuntija Riitta Alajuuma, puh. 0295 045 538
Yleistä tietoa työvoimakoulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelusta ma-pe klo 9-16.15, puh. 0295 020 702.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (omaehtoinen) Sosiaali- ja terveysala Tutkintoon valmistava 18.11.2019—09.02.2021

Kiinnostaako ihmisläheinen työ sosiaali- ja terveysalalla?

Huom! Haku lähihoitajakoulutukseen avautuu elokuun lopussa.

Lähihoitajat työskentelevät eri-ikäisten ja erilaisissa elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja toimii monipuolisissa sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä mm. päiväkodeissa, vanhusten asumispalvelu- ja kuntoutumisyksiköissä sekä kotihoidossa.  Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.

 

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajakoulutus

Tutkinto muodostuu viidestä tutkinnon osasta, jotka ovat:

 1. Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 2. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
 3. Yhteiset tutkinnon osat
 4. Osaamisala (valitaan toinen): Ikääntyvien hoito ja kuntoutus TAI Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 5. Valinnainen tutkinnon osa

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille hakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan - lähihoitajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Jo koulutuksen aikana hakijan elämäntilanteen on oltava sellainen, että hän pystyy tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä hakuajan päättymiseen mennessä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot (hakijalla ei voi olla perusopetus mukautettu)
 • Riittävä suomen kielen taito (B1.1-taso tai YKI 3)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Valintakriteerit

Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve ja urasuunnittelu
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Koulutukseen valitaan ensisijaisesti hakijoita, joilla on suoritettuna toisen asteen tutkinto (ylioppilas- tai ammatillinen tutkinto).

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Hakeutuminen
Hakuaika: 02.08.2019—22.09.2019


Valinta-aikataulu

• Haku päättyy 22.9.2019
• Valintakoe 30.9., 1.10. tai 2.10.2019 (yhtenä päivänä, kutsu tekstiviestinä/sähköpostitse, päivää ei voi valita)
• Lopullinen opiskelijavalinta tehdään viikolla 40
• Opiskelija vahvistaa opiskelupaikan vastaanottamisen 17.10.2019 mennessä.
• Koulutus alkaa 18.11.2019. Huomioithan, että pystyt aloittamaan opiskelut em. päivänä.

Huomioithan hakulomaketta täyttäessäsi, että

 • Hakemuksen tietoja käytetään opiskelijavalinnan perusteena, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti.
 • Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.
 • Varmista, että sähköpostiosoitteesi on oikein. Mahdollinen haastattelukutsu ja tieto valinnasta toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä.

HUOM! Hakulomake aukeaa tähän elokuun aikana.

Toteutus
 • Päivä-monimuotokoulutus, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan arkisin pääsääntöisesti klo 8.30–15.00.
 • Koulutus on päätoimista. Päätoiminen opiskelu edellyttää useimmiten opintovapaata/irrottautumista työstä. Opintoihin on mahdollista hakea esim. opintotukea, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu).
 • Koulutukseen sisältyvät loma-ajat: 23.12.2019 - 2.1.2020, 6.7. - 31.7.2020 ja 23.12 - 31.12.2020.
Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
TAKK Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Koulutuspäällikkö Kati Aimonen, puh. 044 7906 379
Kouluttaja Pirjo Tuuri-Lahtinen, puh. 044 7906 399
Sihteeri Tiina Partanen, puh. 044 7906 401

Opintotukiasiat:
Opintoneuvoja, puh. 044 7906 400