Entä Jos - Erityisestä tuesta toimintaan

3.11.2021 - 30.6.2023

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttajat

Oulun Ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajakorkeakoulu (koordinaattori), TAKK ja Autismiliitto.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa vahvistetaan osallistujien tietoutta ja osaamista erilaisista oppijoista opetus- ja ohjaustyössä, painopisteenä verkkoympäristö sekä neuropsykiatriset oireyhtymät. Tarjotaan uusia menetelmiä ja valmiuksia toimia työyhteisön erityisen tuen osaajana sekä konsultoijana eri verkostoissa. Tuetaan opiskelijoiden yhdenvertaisuuden toteutumista nivelvaiheista työllistymiseen asti.

Hankkeessa toteutetaan neljä koulutusosiota. Tavoitteena on kehittää osallistujien omaa ja työyhteisön osaamista ja kohtaamista erilaisten oppijoiden, kuten neuropsykiatrisia oireita omaavien, oppimisen ja arjen tukemiseksi sekä työelämässä selviytymiseksi.

Koulutusten kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen henkilöstö.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan OAMK:n nettisivuilla.

Yhteyshenkilö

Oksanen Tuuli
kehittämiskoordinaattori
Puh. +358447906373
TAKK kehittäminen
Lähetä viesti