EME - Empowering Migrants for Employment

1.11.2018 - 31.12.2020

Rahoittaja

ELY-keskus

Toteuttajat

TSL (koordinaattori), Emancipatie Via Arbeid EVA -järjestö, Arbetarnas Bildningsförbund ABF, Piteån kunta, Helsingin aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen yliopisto sekä Silta-Valmennusyhdistys ry.

Hanke

Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella käynnistyi 1.11.2018 kansainvälinen Empowering Migrants for Employment EME -hanke, jonka aikana arvioidaan ja testataan keinoja tunnistaa maahanmuuttajien (erityisesti pitkään työttömänä olleiden naisten) taitoja, osaamista ja valmiuksia ja edistää heidän työllistymistään. Keinoihin perehdytään tutustumalla kansainvälisten kumppaniorganisaatioiden toimintaan Ruotsissa ja Belgiassa. Yksi tutustumis- ja arviointimatka suuntautuu Suomeen, jossa kansainväliset hankekumppanimme tutustuvat TSL:n Ote työhön -hankkeen toimintaan Helsingissä ja Tampereella. Parhaat käytännöt arvioidaan ja dokumentoidaan toimenpidesuositukset sisältäväksi menetelmäoppaaksi, jonka toimintamalleja pilotoidaan Ote työhön -hankkeen käynnistämässä vertaisohjauksessa ja työpajatoiminnassa. Menetelmäoppaan ja toimenpidesuositusten levittämisellä vaikutetaan kotoutumislainsäädäntöön, kotouttamisrakenteisiin ja päättäjiin.
 
TSL toimii hankkeen hallinnoijana ja kansainvälisen yhteistyön koordinoijana. Kansainväliset kumppanit ovat Emancipatie Via Arbeid EVA -järjestö Belgiassa, Arbetarnas Bildningsförbund ABF Ruotsissa sekä Piteån kunta Ruotsissa. Kansalliset osatoteuttajat ovat Helsingin aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen yliopisto sekä Silta-Valmennusyhdistys ry.

Lue ja katso lisää

Tutustu EME Methods -verkko-oppaaseen

  • 20 hyvää käytäntöä: koulutuksia, menetelmiä ja työkaluja
  • 6 toimenpidesuositusta maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen edistämiseksi
  • 8 tapaa edistää yhteistä oppimista kansainvälisissä projekteissa

Käytännöt ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja sovellettavissa. Suomenkielinen versio verkko-oppaasta julkaistaan myöhemmin.

Yhteyshenkilö

Hankepäällikkö Lilli Rasilainen, 040 4570 736, lilli.rasilainen@tsl.fi

Yhteyshenkilö TAKKissa

Liljeroos Tarja
kouluttaja
Puh. +358447906457
Maahanmuuttajakoulutus
Lähetä viesti