Oma Polku

21.5.2014 - 31.12.2015

Rahoittaja: Opetushallitus

Toteuttajat: TAKK, Salpaus (koordinaattori), Kiipula, Luksia, Sampo

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää systemaattinen ohjauksen ja erityisen tuen sekä varhaisen välittämisen malli. Yhtenä tukimuotona kehitetään opintopsykologitoimintaa. Samalla lisätään opiskelijapalveluiden tunnettuutta ja käyttöä.

Hankkeessa etsitään ja pilotoidaan valmistavassa koulutuksessa ja tutkinnon suorittamisen vaiheessa käyttöön soveltuvia erilaiset oppijat huomiovia verkko- ja mobiiliohjauksen malleja. Tässä otetaan mukaan myös työelämänäkökulma ja työssä tarvittavan tietoteknisen sisältö- ja laiteosaamisen kehittäminen.

Työelämäyhteistyötä tehdään hankkeessa sekä valmistavan koulutuksen että tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistamisen varmistamiseksi ja opiskelijoiden työelämätaitojen sekä rekrytoimisen tehostamiseksi.

Kaiken toiminnan lähtökohtana on opiskelijan koulutuksen läpäisyn ja tutkinnon suorittamisen varmistaminen sekä työllistymisen tukeminen.