TAKKCareerBooster - Opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus

1.6.2017 - 31.5.2019

Rahoittaja: Erasmus+

Toteuttajat: TAKK

TAKKin henkilöstön ja opiskelijoiden sekä Tampereen Kauppakamarin jäsenyritysten henkilöstön liikkuvuus- ja työssäoppimisjaksot Eurooppaan.

TAKKille on myönnetty liikkuvuusjaksojen järjestämiseen Erasmus+ -rahoitusta kahdeksi vuodeksi 1.6.2017-31.5.2019. Rahoituksella kustannetaan osallistujille apuraha niin, että se kattaa matkat, majoituksen, paikallisliikenteen käytön ja ruokailut. Jaksoille voi lähteä joustavasti nonstoppina TAKKCareerBoosterin hankeaikana.

Opiskelijoiden jaksojen pituudet voivat vaihdella 2-5 viikon välillä. Liikkuvuusjaksot on tarkoitettu omaehtoisessa ja oppisopimuskoulutuksessa opiskeleville useimmissa TAKKin koulutuksissa. Jakson aikana opiskelijat tekevät yhden työssäoppimisjaksoistaan Euroopassa.

Opiskelijat saavat jaksoilta kansainvälistä kokemusta, kehittävät kielitaitoaan ja tutustuvat erilaisiin tapoihin työskennellä.

Henkilöstölle liikkuvuusjaksot tarjoavat mahdollisuuksia tutustua ja hakea hyviä käytäntöjä omaan tekemiseen eurooppalaisista kumppanioppilaitoksista sekä kasvattaa kansainvälistä osaamista sekä kielitaitoa.

Uudelle liikkuvuuskaudelle on tuotu työelämä tiiviisti mukaan Tampereen Kauppakamarin välityksellä. Kauppakamarin jäsenyritysten henkilöstö voi hakea liikkuvuusjaksoille TAKKilaisten tapaan. Jaksolle voivat lähteä TAKKilainen ja yritysedustaja myös yhdessä. Kauppakamarin jäsenyrityksille järjestetään infoja, kuinka jaksoille haetaan.

TAKKCareerBooster-kohdekaupungit

•    Tukholma, Ruotsi
•    Granada, Espanja
•    Augsburg, Saksa
•    Wien, Itävalta
•    Arezzo (Toscana), Italia
•    Pohjoiskalotti, Norja, Ruotsi.

Tutustu liikkuvuusjaksoille osallistuneiden kokemuksiin TAKKin blogissa

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa.

Yhteyshenkilö:
Anni Niva, puh. 044 7906 458