Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala sopii talonrakentajaksi aikovan opinnoiksi. Tutkinto antaa hyvät perustiedot ja taidot rakennustyömailla työskentelyyn.

Rakennusalan perustutkintoon kuuluu perustus- ja runkovaiheen töiden lisäksi paljon valinnaisia tutkinnon osia, esimerkiksi sisävalmistusvaiheen työt, ulkoverhoustyöt ja kattotyöt. Voit koota niistä ammatillisen kiinnostuksesi ja työnantajien tarpeiden mukaisen kokonaisuuden. Pääset keskustelemaan valinnoistasi ja urasuunnitelmastasi kouluttajan kanssa tutkintokoulutuksen alussa. Teette yhdessä sinulle opintojasi varten henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Jos tavoitteenasi on nopea työllistyminen, niin koko tutkinnon sijasta osatutkinnon suorittaminen on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Osatutkinnolla voit opiskella esimerkiksi muurariksi tai laatoittajaksi. Jos tähtäät korjausrakentajaksi, tulet tekemään paljon erilaisia rakennustöitä ja sen vuoksi sinulta edellytetään jo moniosaamista.

Talonrakentajan koulutus painottuu käden taitojen harjoittelemiseen ja työelämässä oppimiseen. Opit käyttämään rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimimaan laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti. Työssäoppimisen lisäksi suoritat tutkinnon osien näyttöjä aidoissa työtehtävissä oikeilla rakennustyömailla. Työharjoittelu ja näytöt antavat sinulle oivallisen mahdollisuuden näyttää taitosi työnantajalle.

Kuka sopii talonrakentajaksi?

Talonrakentajan opinnot sopivat sekä rakennusalalle aikoville että henkilöille, joilla on jo jonkin verran alan työkokemusta. Koulutus sopii myös alan vaihtajille. Työkokemuksesta riippumatta talonrakentajaksi aikova tarvitsee kohtuullisen hyvän fyysisen kunnon.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja oppisopimuksella Oppisopimuskoulutus
Joustava aloitus

Oppisopimuskoulutuksessa sinun tulee olla talonrakennusalan yrityksessä töissä (tai palkallinen työpaikka on tiedossa). Kun sinulla on työpaikka tiedossa, ota yhteyttä kouluttajaan.

Myös lyhyemmän opiskelun voi suorittaa oppisopimuksella. Tavoitteena on tällöin osatutkinto.

Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkintoa yrittäjän oppisopimuksella.

 

Tavoite

Koulutuksen aikana suoritat talonrakennuksen osaamisalalta rakennusalan perustutkinnon tai sen osia ja saat valmiuksia ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttämä työsopimus. Oppisopimuksessa opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Kesto

Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Koulutuksen pituus riippuu siitä, mitä tutkinnon osia opiskelijalle valitaan ja kuinka nopeasti hän oppii sekä pystyy suorittamaan näytöt. Koko tutkinnon suorittamiseen arvioidaan n. 18-24 kuukautta.

Ajankohta

Aloitus joustavasti.

Paikka

TAKK, Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakeutuminen

Hakuaika: 24.05.2021—01.12.2021


Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla eli rakennustyömaalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietous opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.

Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.

Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Sisältö

Koulutuksen sisältö ja pituus muodostuu HOKSin mukaisesti talonrakennusalan osaamisalan ammatillisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista. Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Osatutkinto on myös mahdollista.
Tutkinnon osien näytöt opiskelija suorittaa työpaikkansa rakennustyömailla, aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.

Koulutus sisältää rakennusalan työturvallisuuskortin, tulityökortin ja ensiavun peruskurssin EA1.

Aikuiskoulutuksessa on paljon valinnaisia tutkinnon osia. Keskustele näistä työpaikkaohjaajasi ja TAKKin kouluttajan kanssa ennen sopimuksen tekoa:

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, talonrakennuksen osaamisala, 70 osp:
* Rakennustyömaalla toimiminen, 25 osp
* Perustusvaiheen työt, 15 osp
* Runkovaiheen työt, 30 osp

Valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia - koko tutkintoon valittava 3-5 osaa (75 osp):
* Ovi- ja ikkunatyöt, 15 osp
* Sisävalmistusvaiheen työt, 15 osp
* Ulkoverhoustyöt, 15 osp
* Kattotyöt, 30 osp
* Muottityöt, 15 osp
* Raudoitus ja betonointi, 15 osp
* Telinerakentaminen, 15 osp
* Korjausrakentaminen, 30 osp
* Purkutyöt, 15 osp
* Elementtiasennus, 15 osp
* Muuraus, 15 osp
* Rappaus, 15 osp
* Laatoitus, 15 osp
* Rakennustyömaan jätehuollon järjestäminen, 15 osp
* Hirsirakentaminen, 15 osp
* Rakennuselementtien valmistus, 15 osp
* Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
+ valinnaisia aiheita 

Koko rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja (180 osaamispistettä) muodostuu pakollisista ammatillisista tutkinnon osista (70 osp), valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (75 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

ePerusteet

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö
Kouluttaja Juhani Jussila, puh. 044 7906 322
Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Maiju Aro, puh. 044 7906 411
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Muuraus ja laatoitus, rakennusalan perustutkinnon osatutkinto Tutkintokoulutus
01.11.2021—16.12.2022

Tavoite

 

Suoritat rakennusalan perustutkinnosta osatutkinnon ja saat valmiuksia muurarin tai laatoittajan ammattiin.

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat työskennellä muurarina tai laatoittajana.

Aikaisempaa rakennusalan kokemusta ei tarvitse olla. Koulutus soveltuu esimerkiksi alanvaihtajille. Työsuoritukset rakennustyömailla edellyttävät kuitenkin hyvää fyysistä kuntoa. Psyykkinen kestävyys paranee taitojen myötä.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, 6-12 kk.

Hakeutumisvaiheessa koulutuksen tarkkaa pituutta ei voi vielä tietää. Koulutuksen pituus riippuu siitä, kuinka nopeasti opiskelija oppii sekä pystyy suorittamaan näytöt

Ajankohta

Aloitus sopimuksen mukaisesti, aloituspäivät: 6.9., 1.11. (paikkatilanteen salliessa)

Paikka

TAKK Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Koulutuksen laajuus 15-45 osp, HOKSin mukaan.
Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm.
KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija: Selvitä itsellesi sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.
Opintotuki
Aikuiskoulutustuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

TAKK, opintoetuudet
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400

 

Hakeutuminen

Hakuaika: 17.05.2021—15.10.2021

 


Täytä hakemus huolellisesti - vastaa myös tarkentaviin kysymyksiin. Hakemuksen perusteella sinut kutsutaan haastatteluun, minkä jälkeen tehdään lopullinen valintapäätös.
HUOM! Käytämmen viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia. Varmista, että antamasi sähköpostiosoite on aktiivisessa käytössä ja kirjoitat sen oikein. Muista tarkistaa myös roskapostikansio, viestit saattavat päätyä myös sinne.
Valintaperusteet koulutukseen:
- Koulutustarve
- Alalle soveltuva terveydentila
- Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
- Valmiudet alalla työskentelyyn
Alakohtaiset valintaperusteet:
- Kiinnostus kädentaitoihin
- Asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen asenne ja vastuullisuus
- Kyky työskennellä sekä Itsenäisesti että ryhmässä
- Työn kuormitukseen riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki-ja liikuntaelinsairaudet.
- Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B1 -taso (äidinkielenä muu kuin suomi, todistus esitettävä).

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus on päätoimista opiskelua – ei sivutoimista opiskelua muun työn ohessa. Opiskelija harjoittelee päätoimisesti käytännön työtä, jotta käden taidot kehittyvät. Ammatin perustietous opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä luokassa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.

Tutkintokoulutus alkaa 8 viikon orientointijaksolla, jonka aikana opiskelija perehdytetään mm. rakennusalan työturvallisuuteen, rakennusalan työssäoppimiseen, opiskelun digitaitoihin, tutkintojärjestelmään ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun. Orientointijakson lopussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet, aikaisempi osaaminen sekä täsmennetään opiskelijalle sopivat tutkinnon osat. Orientointijakson lopussa opiskelija voi keskeyttää koulutuksen, jos todetaan, ettei ala sovellu opiskelijalle.

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ateriat ovat maksuttomia niinä päivinä, kun opiskelu tapahtuu koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Koulutuksen viikon kestävät lomajaksot ovat kesäkuussa ja joulukuussa.

Osatutkinto voidaan suorittaa myös sivutoimisena opiskeluna työn ohella. Tämä edellyttää, että opiskelijalla on muuraus- tai laatoitusalan työpaikka, missä hän voi suorittaa ammatilliset näytöt työmaallaan.

Sisältö

Koulutus muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti näistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista:
* Muuraus, 15 osp
* Rappaus, 15 osp
* Laatoitus, 15osp
Laatoituksen voi suorittaa, kun tekee ensin näytöt muurauksesta ja rappauksesta.
Ammatilliset näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Tutkintotilaisuudessa käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.
Tutkinnon perusteet 1.8.2021 ePerusteet

Lisätiedot

Kouluttaja
Rauno Ung puh. 044 7906 335
sähköposti on muotota etunimi.sukunimi@takk.fi
*******************************************
HUOM! Huolehdi välittömästi koulutuksen alettua, että veronumerosi on aktivoituna. Veronumero on pakollinen jokaisella, joka työskentelee rakennus- tai asennustyömaalla - myös opiskelijat. Veronumeroa ei merkitä automaattisesti veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Lisäohjeita sivulta vero.fi

Muuraus ja laatoitus, rakennusalan perustutkinnon osatutkinto Omaehtoinen koulutus
Tutkintokoulutus
03.01.2022—15.12.2023

Tavoite

 

Suoritat rakennusalan perustutkinnosta osatutkinnon ja saat valmiuksia muurarin tai laatoittajan ammattiin.

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat työskennellä muurarina tai laatoittajana.

Aikaisempaa rakennusalan kokemusta ei tarvitse olla. Koulutus soveltuu esimerkiksi alanvaihtajille. Työsuoritukset rakennustyömailla edellyttävät kuitenkin hyvää fyysistä kuntoa. Psyykkinen kestävyys paranee taitojen myötä.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, 6-12 kk.

Hakeutumisvaiheessa koulutuksen tarkkaa pituutta ei voi vielä tietää. Koulutuksen pituus riippuu siitä, kuinka nopeasti opiskelija oppii sekä pystyy suorittamaan näytöt

Ajankohta

Aloitus sopimuksen mukaisesti, aloituspäivät: 3.1., 7.3. ,2.5., 1.8., 5.9., 7.11 (paikkatilanteen salliessa)

Paikka

TAKK Nirvan kampus
Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Koulutuksen laajuus 15-45 osp, HOKSin mukaan.
Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm.
KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija: Selvitä itsellesi sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa. Omaehtoisessa koulutuksessa hakija selvittää itse koulutusaikaisen etuutensa ennen opintojen aloittamista
Opintotuki
Aikuiskoulutustuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

TAKK, opintoetuudet
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400

 

Hakeutuminen

Hakuaika: 01.11.2021—14.10.2022

 


Täytä hakemus huolellisesti - vastaa myös tarkentaviin kysymyksiin. Hakemuksen perusteella sinut kutsutaan haastatteluun, minkä jälkeen tehdään lopullinen valintapäätös.
HUOM! Käytämmen viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia. Varmista, että antamasi sähköpostiosoite on aktiivisessa käytössä ja kirjoitat sen oikein. Muista tarkistaa viestien varalta myös roskapostikansio.
Valintaperusteet koulutukseen:
- Koulutustarve
- Alalle soveltuva terveydentila
- Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
- Valmiudet alalla työskentelyyn
Alakohtaiset valintaperusteet:
- Kiinnostus kädentaitoihin
- Asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen asenne ja vastuullisuus
- Kyky työskennellä sekä Itsenäisesti että ryhmässä
- Työn kuormitukseen riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki-ja liikuntaelinsairaudet.
- Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B1 -taso (äidinkielenä muu kuin suomi, todistus esitettävä).

 

Hakulomakkeeseen

Toteutus

Koulutus on päätoimista opiskelua – ei sivutoimista opiskelua muun työn ohessa. Opiskelija harjoittelee päätoimisesti käytännön työtä, jotta käden taidot kehittyvät. Ammatin perustietous opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä luokassa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.

Tutkintokoulutus alkaa 8 viikon orientointijaksolla, jonka aikana opiskelija perehdytetään mm. rakennusalan työturvallisuuteen, rakennusalan työssäoppimiseen, opiskelun digitaitoihin, tutkintojärjestelmään ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun. Orientointijakson lopussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet, aikaisempi osaaminen sekä täsmennetään opiskelijalle sopivat tutkinnon osat. Orientointijakson lopussa opiskelija voi keskeyttää koulutuksen, jos todetaan, ettei ala sovellu opiskelijalle.

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ateriat ovat maksuttomia niinä päivinä, kun opiskelu tapahtuu koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Koulutuksen viikon kestävät lomajaksot ovat kesäkuussa ja joulukuussa.

Sisältö

Koulutus muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti näistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista:
* Muuraus, 15 osp
* Rappaus, 15 osp
* Laatoitus, 15osp
Laatoituksen voi suorittaa, kun tekee ensin näytöt muurauksesta ja rappauksesta.
Ammatilliset näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Tutkintotilaisuudessa käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.
Tutkinnon perusteet 1.8.2021 ePerusteet

Lisätiedot

Kouluttaja
Rauno Ung puh. 044 7906 335
sähköposti on muotota etunimi.sukunimi@takk.fi
*******************************************
HUOM! Huolehdi välittömästi koulutuksen alettua, että veronumerosi on aktivoituna. Veronumero on pakollinen jokaisella, joka työskentelee rakennus- tai asennustyömaalla - myös opiskelijat. Veronumeroa ei merkitä automaattisesti veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Lisäohjeita sivulta vero.fi