Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala sopii talonrakentajaksi aikovan opinnoiksi. Tutkinto antaa hyvät perustiedot ja taidot rakennustyömailla työskentelyyn.

Rakennusalan perustutkintoon kuuluu perustus- ja runkovaiheen töiden lisäksi paljon valinnaisia tutkinnon osia, esimerkiksi sisävalmistusvaiheen työt, ulkoverhoustyöt ja kattotyöt. Voit koota niistä ammatillisen kiinnostuksesi ja työnantajien tarpeiden mukaisen kokonaisuuden. Pääset keskustelemaan valinnoistasi ja urasuunnitelmastasi kouluttajan kanssa tutkintokoulutuksen alussa. Teette yhdessä sinulle opintojasi varten henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman.

Jos tavoitteenasi on nopea työllistyminen, niin koko tutkinnon sijasta osatutkinnon suorittaminen on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Osatutkinnolla voit opiskella esimerkiksi muurariksi tai laatoittajaksi. Jos tähtäät korjausrakentajaksi, tulet tekemään paljon erilaisia rakennustöitä ja sen vuoksi sinulta edellytetään jo moniosaamista.

Talonrakentajan koulutus painottuu käden taitojen harjoittelemiseen ja työelämässä oppimiseen. Opit käyttämään rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimimaan laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti. Työssäoppimisen lisäksi suoritat tutkinnon osien näyttöjä aidoissa työtehtävissä oikeilla rakennustyömailla. Työharjoittelu ja näytöt antavat sinulle oivallisen mahdollisuuden näyttää taitosi työnantajalle.

Kuka sopii talonrakentajaksi?

Talonrakentajan opinnot sopivat sekä rakennusalalle aikoville että henkilöille, joilla on jo jonkin verran alan työkokemusta. Koulutus sopii myös alan vaihtajille. Työkokemuksesta riippumatta talonrakentajaksi aikova tarvitsee kohtuullisen hyvän fyysisen kunnon.

Alkavat koulutukset

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja (oppisopimus)
Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
1.12.2023—1.11.2024

Tavoite

Suoritat talonrakennuksen osaamisalalta rakennusalan perustutkinnon (180 osaamispistettä) tai tutkinnon osia ja saat perusvalmiuksia ammatissa toimimiseen.

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on (tai on tiedossa) tutkintoon soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttämä työsopimus. Oppisopimuksessa opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Kesto

Koulutuksen pituus riippuu siitä, mitä tutkinnon osia opiskelijalle valitaan (HOKS) ja kuinka nopeasti hän oppii sekä pystyy suorittamaan näytöt. Koko tutkinnon suorittamiseen arvioidaan n. 18-24 kuukautta.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Aikuiskoulutuksessa on paljon valinnaisia tutkinnon osia. Keskustele näistä työpaikkaohjaajasi ja TAKKin kouluttajan/koulutustarkastajan kanssa ennen sopimuksen tekoa.
Koulutuksen sisältö muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti talonrakennuksen osaamisalan ammatillisista tutkinnon osista sekä yhteisistä tutkinnon osista.
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat, talonrakennuksen osaamisala, 70 osp:
* Rakennustyömaalla toimiminen, 25 osp
* Perustusvaiheen työt, 15 osp
* Runkovaiheen työt, 30 osp
Valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia - koko tutkintoon valittava 3-5 osaa (75 osp):
* Ovi- ja ikkunatyöt, 15 osp
* Sisävalmistusvaiheen työt, 15 osp
* Ulkoverhoustyöt, 15 osp
* Kattotyöt, 30 osp
* Muottityöt, 15 osp
* Raudoitus ja betonointi, 15 osp
* Telinerakentaminen, 15 osp
* Korjausrakentaminen, 30 osp
* Purkutyöt, 15 osp
* Elementtiasennus, 15 osp
* Muuraus, 15 osp
* Rappaus, 15 osp
* Laatoitus, 15 osp
* Rakennustyömaan jätehuollon järjestäminen, 15 osp
* Hirsirakentaminen, 15 osp
* Rakennuselementtien valmistus, 15 osp
* Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
+ valinnaisia aiheita
Tutkinnon osien näytöt opiskelija suorittaa työpaikkansa rakennustyömailla, aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.
Koko rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja muodostuu pakollisista ammatillisista tutkinnon osista (70 osp), valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (75 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Myös osatutkinto on mahdollista. Tutkinnon perusteet: ePerusteet 1.8.2022.
Koulutus sisältää myös rakennusalan työturvallisuuskortin, tulityökortin ja ensiavun peruskurssin EA1.

Toteutus

Toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, mikä edellyttää tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa.
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla eli rakennustyömaalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustietous opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnon osat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.
Yrittäjä - tutustu mahdollisuuteen suorittaa tutkinto yrittäjän oppisopimuksella.
Lisätietoa oppisopimuksesta

Hakeutuminen

Hakuaika: 1.12.2023—1.11.2024

Koulutukseen on joustava haku, aloitus sopimuksen mukaan. Valitse hakulomakkeelta kohdasta työnantajatiedot "Hakeudun oppisopimuskoulutukseen",  jolloin pakolliset työpaikan tiedot pääsee täyttämään (tähän koulutukseen ei voi hakeutua ilman tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa).

Hakeutumisohjeet oppisopimuskoulutukseen

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö
Kouluttaja Juhani Jussila, puh. 044 7906 322
Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Maiju Aro, puh. 044 7906 411
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Muuraus ja laatoitus - Rakennusalan perustutkinto, osatutkinto
Omaehtoinen koulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
2.4.2024—13.12.2024
Hakuaika:
15.1.2024—1.11.2024

Tavoite

Suoritat rakennusalan perustutkinnosta osatutkinnon ja saat perusvalmiuksia muurarin tai laatoittajan ammattiin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat työskennellä muurarina tai laatoittajana.
Aikaisempaa rakennusalan kokemusta ei tarvitse olla. Koulutus soveltuu esimerkiksi alanvaihtajille. Työsuoritukset rakennustyömailla edellyttävät kuitenkin hyvää fyysistä kuntoa. Psyykkinen kestävyys paranee taitojen myötä.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, 3-12 kk.
Hakeutumisvaiheessa koulutuksen tarkkaa pituutta ei voi vielä tietää. Koulutuksen pituus riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitaan ja kuinka nopeasti opiskelija oppii sekä pystyy suorittamaan näytöt.

Ajankohta

2.4.2024—13.12.2024

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista ammatilisista tutkinnon osista:
* Muuraus, 15 osp
* Rappaus, 15 osp
* Laatoitus, 15 osp
Laatoituksen voi suorittaa, kun tekee ensin näytöt muurauksesta ja rappauksesta.
Ammatilliset näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Tutkintotilaisuudessa käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.
HUOM! Ei sisälly yhteisiä tutkinnon osia eikä näiden osa-alueita.
Tutkinnon perusteet: ePerusteet

Toteutus

Koulutus on päätoimista opiskelua – ei sivutoimista opiskelua muun työn ohessa. Opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), missä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet, aikaisempi osaaminen sekä täsmennetään opiskelijalle sopivat tutkinnon osat.
Koulutus alkaa orientoinnilla ( 8 viikkoa), jonka aikana opiskelija perehdytetään mm. rakennusalan työturvallisuuteen, rakennusalan työssäoppimiseen, opiskelun digitaitoihin, tutkintojärjestelmään ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun. Koulutus voidaan myös päättää orientointijaksoon, jos todetaan, ettei rakennusala sovellu opiskelijalle
Koulutuksessa harjoittelet päätoimisesti käytännön työtä, jotta käden taidot kehittyvät. Ammatin perustietous opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä luokassa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ateriat ovat maksuttomia niinä päivinä, kun opiskelu tapahtuu koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Koulutuksen viikon kestävät lomajaksot ovat kesäkuussa ja joulukuussa (1 lomaviikko/6kk koulutusjakso).

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Koulutuksen laajuus 15-45 osp, HOKSin mukaan.
Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm.
KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija: Selvitä itsellesi sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa. Omaehtoisessa koulutuksessa hakija selvittää itse koulutusaikaisen etuutensa ennen opintojen aloittamista
Opintotuki
Aikuiskoulutustuki (päättymässä 1.8.24)
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Rahoitusneuvonta:
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400
TAKK, opintoetuudet

 

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.1.2024—1.11.2024

 

Hakemuksen tietoja käytetään opiskelijavalinnan perusteena, joten täytäthän hakemuksesi huolellisest - vastaa myös tarkentaviin kysymyksiin. Hakemuksen perusteella sinut kutsutaan haastatteluun, minkä jälkeen tehdään lopullinen valintapäätös.
HUOM! Käytämmen viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia. Varmista, että antamasi sähköpostiosoite on aktiivisessa käytössä ja kirjoitat sen oikein. Muista tarkistaa viestien varalta myös roskapostikansio.

Valintaperusteet koulutukseen:
- Koulutustarve
- Alalle soveltuva terveydentila
- Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
- Valmiudet alalla työskentelyyn
Alakohtaiset valintaperusteet:
- Kiinnostus kädentaitoihin
- Asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen asenne ja vastuullisuus
- Kyky työskennellä sekä Itsenäisesti että ryhmässä
- Työn kuormitukseen riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki-ja liikuntaelinsairaudet.
- Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B1 -taso (äidinkielenä muu kuin suomi, todistus esitettävä).
Mikäli olet kuntakokeilun tai te-toimiston asiakas ja sinulla on työnhaku voimassa, hakeudu ensisijaisesti vastaavaan työvoimakoulutukseen te-palvuelujen sivuilta Haussa oleva työvoimakoulutus (Rakennusalan non-stop tutkintokoulutus; talonrakentaja, muurari, laatoittaja)

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Rauno Ung, kouluttaja
puh. 044 7906 335
rauno.ung@takk.fi

Tule tutustumaan!
Osallistu rakennusalan tutustumiskierrokselle. Pääset kurkkaamaan harjoitustiloihin ja tutustumaan kouluttajiin sekä alan opiskelu- ja työmahdollisuuksiin. Tutustumiskierrokset kestävät noin 1,5 tuntia ja niitä on tulossa seuraavasti:
ma 18.3.24
ma 15.4.24
Paikka: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere. Kokoontuminen Infossa, aloitus klo 10. Lämpimästi tervetuloa - ei ennakkoilmoittautumisia.

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
Omaehtoinen koulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
29.4.2024—31.10.2025
Hakuaika:
6.2.2024—29.3.2024

Tavoite

Suoritat talonrakennuksen osaamisalalta rakennusalan koko perustutkinnon (180 osaamispistettä) tai osatutkinnon suunnitelmasi mukaan. Saat perusvalmiuksia toimia rakennustyöntekijänä erityyppisillä työmailla valintasi ja harjoittelusi mukaan.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat työskennellä talonrakennusalalla. Aikaisempaa rakennusalan kokemusta ei tarvitse olla. Koulutus soveltuu esimerkiksi alanvaihtajille. Työsuoritukset rakennustyömailla edellyttävät kuitenkin hyvää fyysistä kuntoa. Psyykkinen kestävyys paranee taitojen myötä.

Kesto

Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, koko tutkinto n. 18-24 kuukautta.
Hakeutumisvaiheessa koulutuksen tarkkaa pituutta ei voi vielä tietää. Koulutuksen kesto riippuu siitä, mitä tutkinnon osia opiskelija valitsee ja kuinka nopeasti hän oppii sekä pystyy suorittamaan näytöt.

Ajankohta

29.4.2024—31.10.2025

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opiskelijalle maksuton.

Sisältö

Aikuiskoulutuksessa on paljon valinnaisia tutkinnon osia, myös osatutkinto on mahdollista. Tutkinnon osista voit keskustella tarkemmin kouluttajan kanssa haastatteluvaiheessa sekä koulutuksen alussa. 
Koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista tutkinnon osista:
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
* Rakennustyömaalla toimiminen, 25 osp
* Perustusvaiheen työt, 15 osp
* Runkovaiheen työt, 30 osp
Valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia esimerkiksi
* Ovi- ja ikkunatyöt, 15 osp
* Sisävalmistusvaiheen työt, 15 osp
* Ulkoverhoustyöt, 15 osp
* Kattotyöt, 30 osp
* Muottityöt, 15 osp
* Raudoitus ja betonointi, 15 osp
* Telinerakentaminen, 15 osp
* Korjausrakentaminen, 30 osp
Yhteiset tutkinnon osat, yhteensä 35 osp:
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Koko rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja (180 osaamispistettä) muodostuu pakollisista ammatillisista tutkinnon osista (70 osp), valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista (75 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).
Koulutuksen aikana suoritetaan rakennusalan työturvallisuuskortti, tulityökortti ja ensiavun peruskurssi EA1.
Tutkinnon perusteet  ePerusteet

Toteutus

Koulutus on päätoimista opiskelua – ei sivutoimista opiskelua muun työn ohessa. Opiskelija harjoittelee päätoimisesti käytännön työtä, jotta käden taidot kehittyvät. Koulutuksessa painotetaan työelämässä oppimista eli harjoittelua yritysten rakennustyömailla. Siellä oppii käyttämään monipuolisesti materiaaleja ja erilaisia työkaluja – oppii myös yhteistyötaitoja. Opiskelija suorittaa tutkinnon osien näyttöjä aidoissa työtehtävissä rakennustyömailla. Ammatin perustietous opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä luokassa tai soveltuvin osin verkko-opintoina.
Tutkintokoulutus alkaa 8 viikon orientointijaksolla, jonka aikana opiskelija perehdytetään mm. rakennusalan työturvallisuuteen, rakennusalan työssäoppimiseen, opiskelun digitaitoihin, tutkintojärjestelmään ja työpainotteiseen aikuisopiskeluun. Orientointijakson lopussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Siinä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet, aikaisempi osaaminen sekä täsmennetään opiskelijalle sopivat tutkinnon osat. Koulutus voidaan myös päättää orientointijaksoon, jos todetaan, ettei rakennusala sovellu opiskelijalle
Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa ateriat ovat maksuttomia niinä päivinä, kun opiskelu tapahtuu koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Koulutuksen viikon kestävät lomajaksot ovat kesäkuussa ja joulukuussa.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koulutuksen laajuus HOKSin mukaan, koko tutkinto 180 osp.
Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm.
KELAn opintotuki, työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus.
Hakija: Selvitä itsellesi sopiva opintoetuus jo hakeutumisvaiheessa. Omaehtoisessa koulutuksessa hakija selvittää itse koulutusaikaisen etuutensa ennen opintojen aloittamista.
Opintotuki
Aikuiskoulutustuki (päättymässä 1.8.24)
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Rahoitusneuvonta:
opintoneuvonta@takk.fi
Puh. 044 7906 400
TAKK, opintoetuudet

Hakeutuminen

Hakuaika: 6.2.2024—29.3.2024

 
Hakemuksen tietoja käytetään opiskelijavalinnan perusteena, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti - vastaa myös tarkentaviin kysymyksiin. Hakemuksen perusteella sinut kutsutaan haastatteluun, minkä jälkeen tehdään lopullinen valintapäätös.
HUOM! Käytämmen viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia. Varmista, että antamasi sähköpostiosoite on aktiivisessa käytössä ja oikein kirjoitettu.Tarkista viestien varalta tarvittaessa myös roskapostikansio.
Valintaperusteet koulutukseen:
- Koulutustarve
- Alalle soveltuva terveydentila
- Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
- Valmiudet alalla työskentelyyn
Alakohtaiset valintaperusteet:
- Kiinnostus kädentaitoihin
- Asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen asenne ja vastuullisuus
- Kyky työskennellä sekä Itsenäisesti että ryhmässä
- Työn kuormitukseen riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki-ja liikuntaelinsairaudet.
- Suomen kielessä kielitaitovaatimuksena vähintään B1 -taso (äidinkielenä muu kuin suomi, todistus esitettävä).
Mikäli olet kuntakokeilun tai te-toimiston asiakas ja sinulla on työnhaku voimassa, hakeudu ensisijaisesti vastaavaan työvoimakoulutukseen te-palvuelujen sivuilta Haussa oleva työvoimakoulutus (Rakennusalan non-stop tutkintokoulutus; talonrakentaja, muurari, laatoittaja)

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Veli Salakari, kouluttaja
puh. 044 7906 327
veli.salakari@takk.fi

Tule tutustumaan!
Osallistu rakennusalan tutustumiskierrokselle. Pääset kurkkaamaan harjoitustiloihin ja tutustumaan kouluttajiin sekä alan opiskelu- ja työmahdollisuuksiin. Tutustumiskierrokset kestävät noin 1,5 tuntia ja niitä on tulossa seuraavasti:
ma 18.3.24
ma 15.4.24
Paikka: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere. Kokoontuminen Infossa, aloitus klo 10. Lämpimästi tervetuloa - ei ennakkoilmoittautumisia.

Rakennusalan tutkintokoulutus; talonrakentaja, muurari, laatoittaja - Rakennusalan perustutkinto tai osatutkinto (työvoimakoulutus)
Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Ajankohta:
29.4.2024—31.10.2025
Hakuaika:
6.2.2024—29.3.2024

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on työllistää opiskelijat koulutuksen aikana tai sen jälkeen talonrakennusalan työntekijäksi esimerkiksi talonrakentajaksi, muurariksi tai laatoittajaksi. Rakennusalalla osatutkinnolla voit työllistyä nopeasti.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työnhakijoille, joilla on aiempaa työskentely- tai koulutustaustaa alalta ja jotka haluavat laajentaa osaamistaan työllistyäkseen rakennusalan tehtäviin. Opiskelijalla tulee olla riittävät fyysiset ja psyykkiset valmiudet rakennusalalla työskentelyyn, koska opiskelu ja ammattityö painottuvat käytännön käden taitojen harjoitteluun sekä työssäoppimiseen. Koulutuksen valinnoissa painotetaan rakennusalan työkokemusta. Aikaisemmat rakennusalalle ohjaavat koulutukset sekä suoritetut rakennusalan opinnot ovat eduksi.

Kesto

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, koko tutkinto kesimäärin 18-24 kk.

Ajankohta

29.4.2024—31.10.2025

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Sisältö

Talonrakentajan tutkintokoulutus koostuu lähiopiskelusta oppilaitoksessa ja työssäoppimisesta rakennustyömailla. Kuhunkin tutkinnon osaan liittyvä ammatin perustieto opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä tai soveltuvin osin etäopiskeluna. Ammattityötä opiskelija harjoittelee oppilaitoksen työsaleissa ja mahdollisimman paljon todellisilla rakennustyömailla. Rakennusalan perustutkinnon näytöt tehdään pääsääntöisesti aidoissa työtehtävissä rakennustyömailla. Käytännönläheisessä, työssäoppimiseen painottuvassa opiskelussa opiskelijalla on oiva mahdollisuus näyttää motivaationsa ja taitonsa työnantajalle sekä sijoittua työelämään.
Sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista tutkinnon talonrakennuksen osaamisalan osista:
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
* Rakennustyömaalla toimiminen 25 osp
* Perustusvaiheen työt 15 osp
* Runkovaiheen työt  30 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
* Ovi- ja ikkunatyöt, 15 osp
* Sisävalmistusvaiheen työt 15 osp
* Ulkoverhoustyöt 15 osp
* Kattotyöt 30 osp
* Muottityöt 15 osp
* Raudoitus ja betonointi 15 osp
* Korjausrakentaminen 30 osp
* Telinerakentaminen 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, yhteensä 35 osp:
* Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
* Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
* Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Rakennusalan perustutkinto (180 osp) muodostuu ammatiillisista tutkinnon osista eli pakollisista osista (70 osp) ja valinnaisisa osista (75 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).
Koulutuksen tavoitteena on ensisijaisesti osatutkinnon suorittaminen. Kun olet suorittanut ammatillisten tutkinnon osien näyttöjä, niin keskustele kouluttajan kanssa, jos haluat suorittaa koko rakennusalan perustutkinnon. Saat lisätietoutta ja ohjausta henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi eli HOKS:iin.
Muurari, laatoittaja /osia rakennusalan perustutkinnosta:
Osatutkinto muodostuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti seuraavista valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista
* Muuraus  15 osp
* Rappaus 15 osp
* Laatoitus 15 osp
Laatoituksen voi suorittaa, kun tekee ensin näytöt muurauksesta ja rappauksesta.
Koulutuksen aikana suoritetaan rakennusalan työturvallisuuskortti, tulityökortti ja ensiavun peruskurssi EA1.
Tutkinnon perusteet: ePerusteet

Toteutus

Tutkintokoulutus on päätoimista opiskelua alkaen 8 viikon orientointijaksolla, jonka aikana opiskelija perehdytetään rakennusalaan ja hän pääsee kokeilemaan työssäoppimista yrityksen rakennustyömaalla.
Orientointijakson sisältö:
- työturvallisuuskortti rakennusalalle, perehdytystä työkalujen, koneiden ja nostimen käyttöön
- rakennusalalla tarvittavan hahmotuskyvyn kartoittaminen
- digitaitoja opiskelua ja työelämää varten, oman osaamisen markkinointitaidon vahvistamista- työssäoppiminen eli kokeilujakso todellisella yrityksen rakennustyömaalla
- rakennusalan ammatteihin ja erilaisiin uramahdollisuuksiin tutustuminen
- rakennusalan työhyvinvointi ja fyysinen jaksaminen
- henkilökohtainen keskustelu kehittymisestä ja ammatin valinnasta, HOKS
Orientointijakson lopussa opiskelija ja kouluttaja tekevät yhdessä opiskelijalle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin. Siinä huomioidaan opiskelijan uratavoitteet ja aikaisempi osaaminen sekä valitaan opiskelijalle sopivat tutkinnon osat. Koulutukseen sisältyy 1 viikon lomajakso/6 kk opinnot kesäkuussa ja joulukuussa. Muita lomia ei työvoimakoulutuksessa voida myöntää.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
Rahoitus- ja koulutusneuvonta:
Työmarkkinatori tyomarkkinatori.fi
Facebook
TAKKin opiskelijapalvelut, puh. 044 7906 400, opintoneuvonta@takk.fi
www.takk.fi/koulutusmuodot ja opintoetuudet

Hakeutuminen

Hakuaika: 6.2.2024—29.3.2024

Aikataulu ja sähköinen hakulomake löytyy te-palveluiden sivuilta koulutuksen tiedoista: Rakennusalan non-stop-tutkintokoulutus: talonrakentaja, muurari, laatoittaja (nro 716938)

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Veli Salakari, kouluttaja puh. 044 7906 327, veli.salakari@takk.fi  (talonrakennus)
Rauno Ung, kouluttaja, puh. 044 7906 335, rauno.ung@takk.fi  (muuraus, laatoitus)
s-posti:etunimi.sukunimi@takk.fi
Työvoimakoulutuksessa opiskelevalle
****************************
Tule tutustumaan!
Osallistu rakennusalan tutustumiskierrokselle. Pääset kurkkaamaan harjoitustiloihin ja tutustumaan kouluttajiin sekä alan opiskelu- ja työmahdollisuuksiin. Tutustumiskierrokset kestävät noin 1,5 tuntia ja niitä on tulossa seuraavasti:
ma 18.3.24
ma 15.4.24
Paikka: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere. Kokoontuminen Infossa, aloitus klo 10. Lämpimästi tervetuloa - ei ennakkoilmoittautumisia.