Rakennusalan perustutkinnon suorittaneella talonrakentajalla on valmiudet työskennellä rakennusalan työmaatehtävissä. Talonrakentajan opinnot sopivat rakennusalalle aikoville tai henkilöille, joilla on jonkin verran alan työkokemusta. Koulutus sopii myös ammatinvaihtajille.

Talonrakentajan koulutukseen kuuluu lähiopintoja oppilaitoksessa ja työssäoppimista työmailla ja työsalissa. Koulutuksen alussa opiskelija ja kouluttaja tekevät opiskelijalle henkilökohtaisen opiskelu- ja näyttösuunnitelman, jossa huomioidaan opiskelijan tavoitteet sekä aikaisempi koulutus ja työkokemus.

Käytännönläheinen opiskelu ja työharjoittelu työmailla antavat oivallisen mahdollisuuden näyttää omat taidot työnantajalle. Rakennusalan perustutkinto (talonrakentaja) suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä työpaikalla.

Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisalan sisältö

Talonrakentajan tutkintoon kuuluu 2 pakollista ja 4 valinnaista tutkinnonosaa.

Pakolliset tutkinnonosat

  • Perustustyöt
  • Runkovaiheen työt.

Valinnaiset tutkinnonosat, joista suoritetaan vähintään neljä

  • Sisävalmistusvaiheen työt
  • Ulkoverhous- ja kattotyöt
  • Raudoitus ja betonointi
  • Muottityöt
  • Hirsirakentaminen
  • Korjausrakentaminen
  • Telinerakentaminen
  • Ikkunatyöt.

Tutustu tutkintoon tarkemmin rakennusalan perustutkinnon ePerusteissa.

Lue lisää
Nimi Ala Tyyppi Ajankohta
Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja, oppisopimus Rakentaminen Tutkintoon valmistava;Oppisopimuskoulutus 15.01.2018—31.12.2020

Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut henkilö osaa tehdä suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä, ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen. Hän osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Tavoite

 

Koulutuksen aikana suoritetaan rakennusalan perustutkinto (talonrakennuksen osaamisala) tai osia siitä ja samalla saat valmiuksia rakennusalalla työskentelemiseksi.

Perustutkinnon suorittaminen antaa hakukelpoisuuden oman alan ammattikorkeakouluopintoihin. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

 

Kohderyhmä

Henkilöt, joilla on näihin töihin soveltuva työpaikka ja oppisopimuksen edellyttävä työsopimus.

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta http://www.takk.fi/opiskelijalle/oppisopimus.html

Toteutus

 

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatin perustieto opiskellaan luentotyyppisinä teemapäivinä TAKKissa tai soveltuvin osin etäopiskeluna esimerkiksi verkossa.

Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Suunnitelmassa määritellään tutkinnonosat, koulutuksen sisältö ja toteutusaika sekä nimetään työpaikalta työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin.

 

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista tutkinnon osista:

 

- Perustustyöt, 25 osp

- Runkovaiheen työt, 50 osp

- Sisävalmistusvaiheen työt, 15 osp

- Ulkoverhous- ja kattotyöt, 15 osp

- Muuraus, 15 osp

- Laatoitus, 15 osp

- Raudoitus ja betonointi, 15 osp

- Rappaus, 15 osp

- Muottityöt, 15 osp

- Korjausrakentaminen, 15 osp

- Telinerakentaminen, 15 osp

- Ikkunatyöt, 15 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

Tutkintoon kuuuluvat näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.

Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.

Aloitus joustavasti sopimuksen mukaan.

Kesto

Kesto  henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koko tutkinto n. 20-24 kuukautta.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 01.08.2018—15.12.2018

 

Hakeutuminen verkkolomakkeella

 

Mikäli koulutuksen hakulomake ei ole auki, voit hakeutua yleisellä lomakkeella

Oops, an error occurred! Code: 201811152005111a6216c3

 

Hakulomakkeeseen
Lisätiedot

Tuomo Roppola p. 044 7906 338, sp. tuomo.roppola@takk.fi

Lisätiedot oppisopimusopiskelusta
Koulutustarkastaja Marianna Arvola, puh. 044 7906 411
marianna.arvola@takk.fi

Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja Rakentaminen Tutkintoon valmistava 05.11.2018—31.12.2020

Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut henkilö osaa tehdä suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä, ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen. Hän osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Tavoite

 

Koulutuksen aikana suoritetaan rakennusalan perustutkinto (talonrakentaja) tai osia siitä ja samalla saat valmiuksia rakennusalalla työskentelemiseksi.

Perustutkinnon suorittaminen antaa hakukelpoisuuden oman alan ammattikorkeakouluopintoihin. Alalla on myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

 

Kohderyhmä

Rakennusalan perustutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka  aikovat työskennellä rakennusalalla.

Valintaperusteet koulutukseen:
- Koulutustarve
- Alalle soveltuva terveydentila
- Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
- Valmiudet alalla työskentelyyn

Alakohtaiset valintaperusteet:
- Kiinnostus kädentaitoihin
- Asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen asenne ja vastuullisuus
- Kyky työskennellä sekä Itsenäisesti että ryhmässä
- Työn kuormitukseen riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Soveltuvuuden esteenä voi olla esim. pölyallergia tai tuki-ja liikuntaelinsairaudet.

Toteutus

Koulutus on päätoimsta päivä-/monimuoto-opiskelua, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua etä- ja verkko-opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Pääosa koulutuksesta toteutetaan käytännön työtehtävissä. Voidaan toteuttaa myös sivutoimisena työn ohella tapahtuvaksi; edellyttää työskentelyä alalla.

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunitelma (HOKS), missä huomioidaan tavoitteet ja aikaisempi osaaminen. Lähiopetuspäivien määrä koostuu opiskelijan valinnan ja tarpeen mukaan. Koulutuksen edetessä käytännön harjoitusten osuus kasvaa, samalla painopiste siirtyy ohjatusta opiskelusta kohti itsenäistä työskentelyä.

Päätoimisissa opinnoissa lomajaksot (5 pv) kesäkuussa ja joulukuussa.

Sisältö

Koulutuksen sisältö muodostuu HOKSin mukaisesti seuraavista ammatillisen perustutkinnon osista:

- Perustustyöt, 25 osp

- Runkovaiheen työt, 50 osp

- Sisävalmistusvaiheen työt, 15 osp

- Ulkoverhous- ja kattotyöt, 15 osp

- Muuraus, 15 osp

- Laatoitus, 15 osp

- Raudoitus ja betonointi, 15 osp

- Rappaus, 15 osp

- Muottityöt, 15 osp

- Korjausrakentaminen, 15 osp

- Telinerakentaminen, 15 osp

- Ikkunatyöt, 15 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen


Tutkintoon kuuuluvat näytöt suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä. Näytössä käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa.

Aloitus joustavasti sopimuksen mukaan.

Kesto

Kesto  henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Koko tutkinto n. 20-24 kuukautta.

Paikka

Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, 33820 Tampere

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakeutuminen
Hakuaika: 15.09.2018—14.12.2018

 

Hakeutuminen verkkolomakkeella.

 

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Käytämme viestinnässä ensisijaisesti sähköpostia, tarkistathan, että se on oikein kirjoitettu.

 

Hakulomakkeeseen
Lisätiedot

Kouluttaja
Tuomo Roppola, puh. 044 7906 338

Kouluttaja
Kari Majuri, puh. 044 7906 380

etunimi.sukunimi@takk.fi

Opintojen laajuus ja rahoitus

 

Koulutuksen laajuus HOKSin mukaan, koko tutkinto 180 osp. Koulutus on päätoimista ja siihen voidaan hakea opintoetuutta. Opintoetuuksia ovat mm. KELAn opintotuki, Koulutusrahaston aikuiskoulutustuki sekä työttömyysetuus. Hakijan kannattaa selvittää itselleen sopiva opintoetuus hakeutumisvaiheessa.

Lisätietoja opintoetuuksista:

www.kela.fi/opiskelijat

www.koulutusrahasto.fi

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/index.html

Opintoetuuksista saa neuvoa myös TAKKin Opiskelijapalveluista:

http://www.takk.fi/opiskelijalle/hakeutuminen/opintoetuudet.html

opintoneuvonta@takk.fi

puh. 044 790 6400