Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittanut ammattilainen pystyy toimimaan kiinteistönhoidossa, kotityöpalveluissa ja puhtausalalla esimiehenä: hän hallitsee henkilöstön osaamisen kehittämisen, toiminnan suunnittelun, henkilöstötarpeen ennakoinnin ja rekrytoinnin. Esimiehenä hän vastaa asiakaskohteessa palvelun laadusta ja toiminnan kannattavuudesta.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon opiskelija vahvistaa osaamistaan ja kehittää organisaatiota valinnaisilla tutkinnon osilla: ekotehokkuuden johtaminen, kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointi, monipalvelujen johtaminen, puhtaus ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittaminen ja myynti.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto opiskellaan TAKKissa oppisopimuksella.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoon kuuluu kaksi pakollista tutkinnon osaa

 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen suunnitteleminen ja johtaminen
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilöstön ja osaamisen johtaminen.

Lisäksi suoritetaan osaamisalan mukaan yksi valinnainen tutkinnon osa

 • Ekotehokkuuden johtaminen
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen
 • Kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointi
 • Monipalvelujen johtaminen
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittaminen ja myynti.
 • Yksi tutkinnon osa jostakin ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöstä puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden erikoisammattitutkinnon ePerusteista.

Alkavat koulutukset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto (oppisopimus)
Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
15.12.2023—31.12.2024

Tavoite

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on syventää omaa ammatillista osaamistasi tai hankkia uutta ammatillista osaamista.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja johtaa vastuualueensa palvelutuotantoa sekä toimia esimiehenä kehittäen omaa ja työyhteisönsä osaamista puhtaus-, kiinteistö- tai kotityöpalvelualalla.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu puhtaus-, kiinteistö- tai kotityöpalvelualan työkokemusta ja/tai koulutusta omaaville henkilöille, jotka työskentelevät valmistavan koulutuksen ja näyttöjen aikana alan esimiestehtävissä sekä palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Koulutus sopii hyvin myös puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan yrittäjille.

Kesto

Koulutuksen kesto on yksilöllinen, noin 1,5 - 2 vuotta.

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Voit halutessasi suunnata ammatillista osaamistasi ekotehokkuuden johtamiseen, kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointiin, monipalvelujen johtamiseen, puhtaus ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittamiseen ja myyntiin.

Opinnot muodostuvat seuraavista puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon osista:

Pakolliset osat (valitaan molemmat)

 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen suunnitteleminen ja johtaminen,
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilöstön ja osaamisen johtaminen

Valinnaiset osat (valitaan yksi osa)

 • Ekotehokkuuden johtaminen
 • Kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointi
 • Monipalvelujen johtaminen
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittaminen ja myynti
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtehtävissä työpaikalla. Tutkintotilaisuudessa käytetään monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä, kuten havainnointia, haastattelua sekä arvioidaan jo osoitettua ammattitaitoa. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnon suorittamissuunnitelma, joissa huomioidaan hänen aiempi osaaminen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna joustavasti työn ohessa. Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, joka tapahtuu verkon välityksellä Moodle oppimisalustalla sekä työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Kaikki etätehtävät kytketään mahdollisimman läheisesti todellisiin työtehtäviisi.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tavoitteet sekä aikaisemmin hankittu koulutus ja työkokemus. Koulutus sisältää lähiopetusta noin 10 - 14 päivää, joka jakautuu suorittamissuuunnitelmasta riippuen noin kahden vuoden opintoajalle.

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.12.2023—31.12.2024

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen aloitukset joustavasti kuukausittain.

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti
puh. 044 790 6305, eija.jarvilahti@takk.fi
Kouluttaja Maarit Kivikari,
puh. 044 7906 308, maarit.kivikari@takk.fi
Sihteeri Reija Touhunen,
puh. 044 7906 231, reija.touhunen@takk.f

TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
www.takk.fi