Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon opinnoista valmistuu toimitilahuoltajia ja kodinhuoltajia.

 • Toimitilahuollon osaamisalasta valmistutaan toimitilahuoltajaksi.
 • Kotityöpalvelujen osaamisalasta valmistutaan kodinhuoltajaksi.

Toimitilahuoltajat työskentelevät esim. asuinkiinteistö- ja toimistosiivoojina, teollisuus- ja rakennussiivoojina, liikennevälineiden-, kauppa- ja myymäläsiivoojina sekä koulusiivoojina. Toimitilahuoltajien tehtäviin voi kuulua myös kiinteistön huoltoon, yleiseen valvontaan ja hoitoon liittyviä perustehtäviä. Toimitilahuoltajien tyypillisiä työnantajia ovat kiinteistönhoito-, puhdistus- ja siivous- sekä toimitilapalveluita tarjoavat yritykset.

Kodinhuoltajan koulutus antaa valmiudet toimia kodinhuoltajana joko kodinomaisissa laitoksissa, erilaisissa hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai kotitalouksissa. Kodinhuoltajan työt voivat olla ruoka-, puhtaanapito-, tekstiilienhoito- tai hoivapalvelutehtäviä.

Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon sisältö: Toimitilahuoltaja / Kodinhuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tutkintoon kuuluu pakollinen tutkinnon osa, osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat sekä valinnaisia tutkinnon osia. Lisäksi suoritetaan yhteisiä tutkinnon osia.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat

Osaamisalan valinnaisia tutkinnon osia on kaksi. Ne valitaan osaamisalan mukaan:

 • Kodinhuoltaja
  • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen (30 osp)
  • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen  (30 osp)
    
 • Toimitilahuoltaja
  • Perussiivouspalvelut  (30 osp)
  • Ylläpitosiivous  (30 osp)

Valinnaiset tutkinnot osat

Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan 70 osaamispisteen verran.
Katso valinnaiset tutkinnonosat ja lisätiedot puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinnon ePerusteista.

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen  (9 osp)

Alkavat koulutukset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (oppisopimus)
Oppisopimuskoulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
Joustava aloitus
Hakuaika:
15.12.2023—31.12.2024

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen aloitukset joustavasti kuukausittain.

Tavoite

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan oppisopimuskoulutuksessa voi opiskella toimitilahuoltajan tai kodinhuoltajan osaamisalaa ja suorittaa alan perustutkinnon.

Kohderyhmä

Sinulla on jo alan työpaikka ja työskentelet toimitilahuoltajan tai kodinhuoltajan tehtävissä. Toimintaympäristösi on esim. koulu, päiväkoti, vanhainkoti, hotelli, kiinteistöpalvelu tai yksityinen koti, kodinhoidon toimintaympäristö tai päivätoimintakeskus.

Kesto

Noin 1,5 vuotta / opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan

Ajankohta

Joustava aloitus

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Toteutus

Oppisopimuksen solmimisen yhteydessä opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään teoriapäivien määrä, sisältö ja toteutusaika. Työpaikalla nimetään työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin. Teoriaopinnot toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena.

Teoriaopinnot voi aloittaa joustavasti kuukausittain.

Hakeutuminen

Hakuaika: 15.12.2023—31.12.2024

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti

puh. 044 7906 305
eija.jarvilahti@takk.fi
Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231
reija.touhunen@takk.fi

Koulutustarkastaja Maiju Aro
puh. 044 7906 411
maiju.aro@takk.fi

 


TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
PL 15, TAMPERE
www.takk.fi

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (omaehtoinen)
Omaehtoinen koulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
1.1.2024—31.12.2025
Hakuaika:
20.12.2023—31.12.2024

Koulutuksen aloitukset 2024: 12.2., 8.4., 19.8. ja 28.10. Opintojen kesto ja sisältö määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan

Tavoite

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualaa voi opiskella toimitilahuoltajan tai kodinhuoltajan osaamisalana ja suorittaa alan perustutkinnon.

Kohderyhmä

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualasta kiinnostuneille henkilöille.

Kesto

Noin 1,5 vuotta / opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan

Ajankohta

1.1.2024—31.12.2025

Paikka

TAKK Nirvan kampus, Kurssikeskuksenkatu 11, Tampere

Hinta

Koulutus on maksutonta.

Toteutus

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään teoriapäivien määrä, sisältö ja toteutusaika. Työpaikalla nimetään työpaikkakouluttaja, joka vastaa työssä opiskelijan oppimisen ohjauksesta ja kouluttamisesta sovittuihin työtehtäviin. Teoriaopinnot toteutetaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena.

Teoriaopinnot voi aloittaa joustavasti kuukausittain.

Hakeutuminen

Hakuaika: 20.12.2023—31.12.2024

 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Eija Järvilahti

puh. 044 7906 305
eija.jarvilahti@takk.fi


Sihteeri Reija Touhunen
puh. 044 7906 231
reija.touhunen@takk.fi

Puhtauspalvelualan tutkintotavoitteinen koulutus, perustutkinto
Työvoimakoulutus
Tutkintokoulutus
Ajankohta:
19.8.2024—15.8.2025
Hakuaika:
5.6.2024—2.8.2024

Koulutus on suunnattu puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille ja henkilöille, joiden tavoitteena on työllistyä ammattialalle.
Koulutus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työllistyä erilaisiin kuntien-, kaupunkien- ja yksityisten työnantajien asiakaskohteisiin mm. koulut, päiväkodit, sosiaali- ja terveydenhuoltolaitokset, hotellit, kylpylät, kauppakeskukset ja kotityöpalveluihin. Koulutuksen ensisijainen tavoite on ammatillisen tutkinnon suorittaminen ja työllistyminen.


Tämä työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille, vähintään 20 vuotiaille henkilöille, joiden työnhaku voimassa TE-palveluissa.

Kohderyhmä

Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa siivousalan osaamista tai työkokemusta, mutta toivomme, että haluat opiskella alan ammattilaiseksi ja työllistyä alalle. Työajat ovat vaihtelevia ja joissakin kohteissa vaaditaan valmiutta kaksivuorotyöhön.
Koulutukseen hakeutuvalta odotetaan hyvää perusterveyttä ja valmiutta asiakaspalvelutyöhön. Sinulla tulee olla riittävä suomen kielen taito koulutuksesta suoriutumiseen. Riittävä kielitaito vastaa kielitaitovaatimusta B1.1.
Koulutus on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- tai ammattitutkintoon johtavaa koulutusta. Hakijalla on mahdollisuus valita joko kodinhuoltajan- tai toimitilahuoltajan osaamisala. Hakija siirtyy ammatilliselle jaksolle hyväksytysti suoritetun orientaatiojakson jälkeen.

Ajankohta

19.8.2024—15.8.2025

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9.00-16.15, puhelimitse 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi . Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista osoitteella www.facebook.com/koulutusneuvonta .

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/haku_ja_valinta/ . Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Toteutus

Opiskelijat hyväksytään aluksi orientointijaksolle, jonka pituus on 8 viikkoa. Orientointijaksolla laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jossa sovitaan yhden perustutkinnon osan suorittaminen aiempi osaaminen huomioiden.

Henkilökohtaisen osaamisen suunnitelman teko sisältää myös opiskelijan henkilökohtaisen- ja ryhmäohjauksen, osaamistarvekartoituksen suhteessa ammattialan vaatimuksiin, oppimisvaikeuksien tunnistamisen sekä työssäoppimispaikkojen suunnittelun opiskelijan osaamisen ja työllistymisen edistämiseksi.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus osallistua HOKS:n mukaisiin korttikoulutuksiin, joita tutkinnon osa vaatii. Korttikoulutuksiin kuuluvat työturvallisuus-, hygieniaosaamiskoulutus, sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaajakurssi ja hätä/EA1 -koulutus.
Työnhakuvalmennus ja aktiivinen työnhaku kouluttajan ohjauksessa sisältyy jokaiseen koulutuksen lähiopetuspäivään. Koulutuksen aikana osallistutaan myös työllisyyttä edistäviin tapatumiin ja maahanmuuttajaopiskelijat saavat suomen kielellä alan ammattisanaston koulutusta. Koulutuksesta annetaan myös palaute.

Opiskelijat ohjataan HOKS:n mukaan valittuun tutkintotason mukaiseen tutkintokoulutukseen.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinenperustutkinto/6749300/tiedot
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto - ePerusteet (opintopolku.fi)

Hakeutuminen

Hakuaika: 5.6.2024—2.8.2024

Työvoimakoulutukseen haetaan www.te-palvelut.fi sivujen kautta omilla pankkitunnuksilla. 

Koulutuksen numero on 720964, hakemukselle pääset tästä

Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, pitää sinun vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Valintahaastatteluun kutsutaan koulutushakemuksen perusteella, joten täytä hakemus huolella. Kerro hakemuksesi tarkemmissa perusteluissa kiinnostuksestasi puhdistuspalvelualan koulutukseen ja työhön sekä alalle soveltumisestasi. Jos olet hakeutunut myös muihin työvoimakoulutuksiin, merkitse hakemasi koulutukset tärkeysjärjestykseen. Tampereen seudun ulkopuolelta hakevien tulee lisäksi selvittää, kuinka koulutuksen aikainen majoitus järjestyy. Kouluttajalla ei ole asuntolaa.

Koulutuksen aikataulu:

Haku päättyy 2.8.2024
Haastattelut 12.8.2024
Koulutuksen kokonaiskesto 19.8.2024 - 15.8.2025/ HOKS
Koulutus alkaa 8 viikon orientointijaksolla 19.8.2024 - 11.10.2024
Koulutuksen aikaiset lomajaksot: 27.12.2024-3.1.2025 ja viikko 26/2024

 

Seuraa hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa valintatietosi www.tyomarkkinatori.fi / Kirjaudu sisään / Pankin verkkotunnuksilla sisään omiin tietoihin.

 

Välinehuolto- ja puhtauspalvelualan

Infotilaisuudet TAKKssa

Kurssikeskuksenkatu 11

Tilana Karamelli 1085

 

17.6.2024

Esittelyssä välinehuolto- ja puhtauspalvelualan syksyn alkavat koulutukset

Klo 11.30-13.00

 

12.8.2024

Esittelyssä välinehuoltoalan syksyn alkavat koulutukset

Klo 13.00-15.00

 

Esittelyjen ohjelma

 • Alan alkavat koulutukset
 • Mitä välinehuoltaja tekee?
 • Mitä puhtauspalvelualan työ on?
 • Mitä asioita on hyvä laittaa koulutushakemukseen?
 • Opiskeluympäristön esittely mm. välinehuoltoluokka

 

Vapaata keskustelua

Mukana TE asiantuntija ja opintoneuvontaa

 

Tilaisuudessa kahvitarjoilu

Tervetuloa!

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

 • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutuspäällkkö Eija Järvilahti, puh. 044 790 6305, eija.jarvilahti@takk.fi
 • Pirkanmaan TE-toimisto, asiantuntija Pirkko Levonen, pirkko.levonen@takk.fi