Uutiset

OPVA-hankkeessa rakentui käyttökelpoinen työkalupakki kouluttajille

Uutiset
TAKK oli mukana valtakunnallisessa OPVA haltuun -hankkeessa, jossa kehitettiin opiskeluvalmiuksia tukevia opiskelumateriaaleja sekä toimintamalleja. Hankeverkostoon kuului 63 ammatillista oppilaitosta ympäri Suomen, joten verkosto tarjosi myös hyvän alustan jakaa parhaita käytäntöjä ja kehittää oppilaitoshenkilöstön osaamista. Lopputuloksena on rakentunut OPVA-kampus, jota kouluttajat ja opettajat voivat hyödyntää.

OPVA tarkoittaa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. OPVA-opinnoissa vahvistetaan opiskelutaitoja. Aiheena voivat olla esimerkiksi matematiikka, digitaidot, opiskeluvalmiudet, työelämätaidot, hyvinvointitaidot tai kielitaito.

TAKKissa toteutettiin hankkeen aikana kolme pilottia, joissa keskityttiin erityisesti maahanmuuttaneiden opiskelijoiden suomen kielen, matematiikan sekä opiskelu- ja digitaitojen tukemiseen. Pilottitoteutuksissa oli mukana opiskelijoita rakennus- ja puhtauspalvelualoilta.

- Opiskelijoilta saatiin hyvää palautetta, kertoo hankkeesta TAKKissa vastannut kouluttaja Tarja Liljeroos.

- Piloteissa saatiin todennettua, miten tärkeää on, että maahanmuuttaneille on tarjolla tukea kielitaitoon, opiskelu- ja digitaitoihin sekä elämänhallintaan.

Piloteista saatujen kokemusten pohjalta on rakennettu TAKKin oma OPVA-malli sekä uusia valinnaisia yhteisiin tutkinnon osiin (YTO). YTO-tarjottimelle on hankkeen kokemusten pohjalta tuotu yleiskieleen keskittyvä Suomi toisena kielenä -kokonaisuus sekä Perusdigitaidot haltuun ja Perusmatematiikka haltuun -kokonaisuudet.

Ota OPVA-kampus käyttöön

Hankkeen aikana tehty materiaali on koottu OPVA-kampukselle, Avointen oppimateriaalien kirjastoon. Kampus on monipuolinen työkalupakki opettajien ja ohjaajien avuksi. Sieltä löytyy perustietoa OPVA-opinnoista sekä laajasti materiaalia opetukseen, toteutusten suunnitteluun ja oman osaamisen vahvistamiseen.

- Kannattaa ottaa kampus aktiiviseen käyttöön. Valmiita materiaaleja löytyy muun muassa matematiikan, fysiikan ja kemian osaamisen sekä kielitaidon ja digitaitojen kartoittamiseen. Myös vaikkapa kestävän kehityksen opetukseen löytyy paljon hyvää materiaalia, Liljeroos vinkkaa.


Tutustu hankkeen nettisivuilla opiskelijan kokemuksiin.

Lue lisää OPVA-hankkeesta.