TUKES SF6-kaasupätevyyskoulutus on tarkoitettuhenkilöille, jotka käsittelevät SF6-kaasua sähköisissä kytkinlaitteissa.

Asetus (EU) N:o 517/2014 sisältää velvoitteet, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden pätevöintiä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien sähköisten kytkinlaitteistojen osalta. Talteenoton lisäksi pätevöinti kattaa asennuksen, kunnossapidon, huollon, korjaamisen ja käytöstä poistamisen. Asetus (EU) N:o 517/2014 sisältää myös vaatimukset pätevyysohjelmien sisällöstä, johon kuuluu tietoa kyseisistä tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä.

SF6-kaasupätevyyskoulutuksen toteutus ja sisältö           

SF6-kaasupätevyyskoulutus on kaksipäiväinen. Molempina päivinä on teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua TAKKin sähkökentällä 110 kV SF6-kaasukatkaisijoilla. Toisena päivänä on teoriakoe. Käytännön harjoitusten tekeminen opastettuna ja teoriakokeen suorittaminen hyväksytysti ovat todistuksen myöntämisen edellytyksiä.  

Ensimmäinen päivä

 • SF6-laitteistoja ja ympäristökysymykset
 • Fluoratut kasvihuonekaasut ja niiden säätely EU:ssa
 • Suomen lainsäädäntö ja käytäntö fluorattujen kasvihuonekaasujen osalta
 • TAKK SF6-katkaisijat
 • Perehdytys käytännön harjoituksiin ja riskien arviointi
 • Käytännön harjoitukset TAKK sähkökentällä

Toinen päivä

 • Fluorattujen kaasujen varastointi, kuljetus, uudelleen käyttö ja kierrätys
 • Kaasuanalysaattorin mittaukset
 • Perehdytys käytännön harjoituksiin ja riskien arviointi
 • Käytännön harjoitukset TAKK sähkökentällä
 • Teoriakoe ja kokeen oikeat vastaukset
 • Todistuksien jakaminen ja palautteen kerääminen

Alkavat koulutukset

TUKES SF6 pätevyyskoulutus
Lähiopetus
Ajankohta:
1.10.2024—2.10.2024
Hakuaika:
1.2.2024—24.9.2024

Kesto

2 päivää

Ajankohta

1.10.2024 08:00 - 15:30
2.10.2024 08:00 - 15:30

Paikka

Nirvan kampus, Sähkökenttä, Kurssikeskuksenkatu 13, 33820 Tampere

Hinta

1400€ (hintaan sisältyy alv 24 %). Hinta sisältää koulutuksen, kokeen sekä ateriapaketit.

Hakeutuminen

Hakuaika: 1.2.2024—24.9.2024

Ilmoittautuminen verkkohakulomakkeella. 

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruuttaminen tulee tehdä 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuspäivänä, veloitamme koko hinnan. Mikäli koulutus peruuntuu tai keskeytyy oppilaitoksesta aiheutuvasta syystä, palautetaan kaikki maksut täysimääräisinä. Oppilaitos ei vastaa peruutuksista mahdollisesti aiheutuvista muista osallistujan lisäkuluista. Koulutuksen peruuntumisesta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.