Asbestikartoituskoulutus antaa perusvalmiudet asbestikartoitusten tekemiseen.

Koulutus on suunniteltu henkilöille, joilla on kokemusta asbestipurkutöistä tai korjausrakentamisesta ja jotka aikovat tehdä asbestikartoituksia.

Asbestikartoittajakoulutuksen sisältö ja toteutus

  • Asbestin tyypilliset käyttökohteet eri aikakausien rakentamisessa
  • Asbestilainsäädäntö
  • Asbestin terveysvaarat
  • Asbestilaadut ja niiden tunnistaminen
  • Näytteenotto ja analysointi
  • Kartoitussuunnitelma
  • Kartoitusraportti.

Asbestikartoituskoulutus alkaa teoriapäivällä, jonka aikana perehdytään asbestin käyttöön eri aikakausina, asbestilainsäädäntöön, terveysriskeihin sekä asbestikartoituksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja raportointiin.

Aloituspäivän jälkeen on itsenäistä työskentelyä kartoitusraportin laatimisen parissa. Lopuksi on 4-tuntinen koontipäivä, jolloin käydään läpi opiskelijoiden asbestikartoitusraportit ja annetaan niistä palautetta.

Alkavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.