IWS-koulutuksen suorittaminen pätevöittää kansainväliseksi hitsausneuvojaksi ja hitsauskoordinoijan tehtäviin. Hitsauskoordinoija vastaa hitsauksen laadusta ja sen kehittämisestä, mm. ylläpitää hitsausohjeita, valvoo menetelmäkokeita ja valmistusta sekä toimii yrityksen hitsausasiantuntijana.

Teräsrakenteiden CE-merkintävaatimus edellyttää, että hitsaustoimintojen koordinointi on järjestetty asiaankuuluvalla tavalla yrityksissä. Myös tähän tehtävään IWS-koulutus antaa peruspätevyyden.

Kansainvälisen hitsausneuvojan koulutukseen on pääsyvaatimuksena vähintään toisen asteen ammatillinen koulutus tekniseltä alalta ja kolme vuotta työkokemusta joko hitsauksesta tai hitsauksen suunnittelusta, työnjohdosta tai tarkastuksesta. Vaihtoehtoisesti taustalla voi olla toisen asteen koulutus esim. kaupalliselta alalta ja lisäksi vähintään neljä vuotta työkokemusta kone- ja metallialalta.

IWS-koulutuksen sisältö

  • hitsausprosessit ja laitteet, 53 t
  • materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa, 56 t
  • hitsausliitoksen suunnittelu ja mitoitus, 24 t
  • hitsaustuotanto ja sovellusesimerkit, 56 t
  • käytännön hitaussovellukset, 60 t.

Alkavat koulutukset

Nimi Tyyppi Ajankohta
Ei alkavia koulutuksia.