TAKKin saavutettavuusseloste

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

TAKKin verkkosivuja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu  EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.takk.fi-palvelua, ja se on laadittu 18.09.2020. Selostetta on viimeksi päivitetty 25.1.2021.

Verkkosivusto uudistettiin vuoden 2020 aikana keväällä toteutetun saavutettavuusauditoinnin pohjalta. Auditoinnin teki ulkopuolinen saavutettavuusasiantuntija. Uudistuksen jälkeen sivuston saavutettavuus on arvioitu TAKKissa.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain (WCAG-kriteeristö 2.1, A- ja AA-taso).

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia  

 • Kaikilla visuaalisilla sisällöillä ei ole tekstivastinetta, joka kertoo, mitä kuva tai graafinen elementti esittää. (WCAG 1.1.1)
 • Otsikkotasot eivät etene kaikilla sivuilla järjestyksessä. (WCAG 1.3.1)
 • Uutiskirjeiden tilaussivuilla olevia valintaruutuja ei pysty käyttämään näppäimistöllä. (WCAG 1.3.1)
 • Joidenkin linkkien nimet eivät ole tarpeeksi kuvaavia ja joiltakin kuvalinkeiltä puuttuu tekstivastine. (WCAG 1.1.1 ja 2.4.4)
 • Sivustolla on joitakin upotettuja elementtejä (esim. videoita), joista puuttuu selite. (WCAG 4.1.2)

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkosivuillamme on

 • videoita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020. Näistä videoista puuttuu tekstitys. Videoita on myös TAKKin Youtube-kanavalla. Saavutettavuusvaatimukset eivät koske ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita.
 • suoria videolähetyksiä, joista puuttuu tekstitys ja kuvailutulkkaus tai jompikumpi. Suorat videolähetykset eivät kuulu lainsäädännön piiriin.

Sosiaalinen media

TAKKin sosiaalisen median kanavissa saavutettavuus otetaan huomioon niiltä osin kuin se on kussakin kanavassa mahdollista. Videot pyritään tekstittämään ja kuviin liittämään vaihtoehtoiset kuvaukset.

Palautetta saavutettavuudesta?

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Ilmoita puutteesta TAKKille verkkolomakkeella.

Voit jättää palautetta myös sähköpostilla, jos verkkolomakkeen käyttö ei ole mahdollista. Jätä palaute osoitteeseen: viestinta@takk.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Päivitämme tätä selostetta sitä mukaa, kun korjaamme puutteita.

Olemme sitoutuneet parantamaan verkkopalveluiden saavutettavuutta. Varmistamme saavutettavuuden muun muassa seuraavilla toimenpiteillä:

 • Otamme saavutettavuusvaatimukset huomioon, kun kehitämme palveluita.
 • Panostamme kielen ymmärrettävyyteen.
 • Otamme saavutettavuusvaatimukset huomioon jo, kun teemme hankintoja.
 • Tarjoamme työntekijöillemme saavutettavuuskoulutusta.