Hoiva-avustajakoulutuksen suorittaneet ammattilaiset työskentelevät avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa eli asumispalveluyksiköissä. Hoiva-avustajan työtä ovat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen

 • ruokailussa
 • hygienian hoidossa
 • vaatehuollossa
 • ulkoilussa
 • viriketoiminnassa
 • keittiössä ja puhtaanapidossa

Hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä he saa vastata lääkehoidosta.

Hoiva-avustajia palkkaavat hoivapalveluja tuottavat yritykset, järjestöt ja hyvinvointialueet.

Kenelle hoiva-avustajan opiskelu ja työ sopivat?

Hoiva-avustajakoulutus sopii ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä kiinnostuneelle, joka haluaa toimia avustajana ikääntyneille tai vammaisille. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa.

Hoiva-avustajan koulutuksen sisältö

Hoiva-avustajakoulutuksessa suoritetaan tutkinnon osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Tämä koulutus tähtää ikääntyneiden avustamisen tehtäviin, ei lasten kasvatustoimintojen pariin.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet nähdä, tutustua ja luoda ura kasvavalla ja monipuolisella hoiva-alalla.

Alkavat koulutukset

Hoiva-avustajakoulutus (oppisopimus)
Tutkintokoulutus
Oppisopimuskoulutus
Ajankohta:
10.9.2024—31.10.2025
Hakuaika:
19.4.2024—27.8.2024

Kohderyhmä

Alalle hakeutuvat tai alalla jo työskentelevät henkilöt, jotka ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydeltään alalle soveltuvia. Opiskelijaksi aikovalla tulee olla tiedossa tai sovittuna hoiva-avustajalle soveltuva työpaikka, jonka kanssa solmitaan oppisopimus. TAKKin oppisopimuspalvelut vastaa oppisopimusten solmimisesta ja opintojen suunnittelusta yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestelyistä ja ohjauksesta huolehtii työnantajasi.

Ajankohta

10.9.2024—31.10.2025

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, jossa suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Opetus on arkisin klo 8.30–15.00. Kesä- ja jouluaikaan pidetään lähiopetuksessa taukoa. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opintoja ja etätehtäviä. Tutkinnon osat suoritetaan näyttöinä työpaikalla.

Ensimmäiset lähiopetuspäivät ovat 10.-11.9.24 ja 19.9.24. Huomioithan, että pystyt aloittamaan opiskelut heti ensimmäisenä päivänä.

Oppisopimus on tarkoitettu työsuhteessa oleville opiskelijoille. Keskimääräinen työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Tutustu tarkemmin oppisopimukseen TAKKin nettisivuilla: https://www.takk.fi/fi/opiskelijaksi/oppisopimus/

Seuraava vastaava oppisopimuskoulutus tämän jälkeen alkaa marraskuussa 2024.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus 60 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 19.4.2024—27.8.2024

Soveltuvuustestipäivät 16.8.2024 ja 29.8.2024. Hakijalle yhtenä päivänä. Kutsu toimitetaan sähköpostilla (tarkistathan, että se on hakemuksellasi oikein).
Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku.

Hyväksytty soveltuvuustesti on oppisopimuksen solmimisen ehtona.
Oppisopimuksen tulee olla solmittuna ennen koulutuksen alkua.

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Oppisopimusasiat
Koulutustarkastaja Jani Nieminen, puh. 044 7906 412

Koulutus
Koulutussuunnittelija Pirjo Tuuri-Lahtinen, puh. 044 7906 399
Koulutuspäällikkö Mari Kuivamäki, puh. 044 7906 385
Sihteeri Jenna Lehtonen, puh. 044 7906 475
sähköpostit: etunimi.sukunimi@takk.fi

Hoiva-avustajakoulutus (omaehtoinen)
Tutkintokoulutus
Omaehtoinen koulutus
Ajankohta:
11.11.2024—29.8.2025
Hakuaika:
10.6.2024—22.9.2024

Avustamisesta ammatti hoivaan!

Koulutus on suunnattu vanhus- ja vammaistyöstä kiinnostuneille hakijoille, jotka soveltuvat sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan, terveydentilaltaan että suomen kielen taidoltaan koulutukseen ja alan työhön. Hoiva-avustajan työhön kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa ja sosiaalisessa kanssakäymisissä. Hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä he saa vastata lääkehoidosta. Hoiva-avustajia palkkaavat hoivapalveluja tuottavat yritykset, järjestöt ja kunnat. Koulutuksen aikana suoritetaan hoiva-avustajakoulutus, joka sisältää kolme tutkinnon osaa lähihoitajakoulutuksesta. Tämä koulutus tähtää ikääntyneiden tai vammaisten henkilöiden avustamisen tehtäviin, ei lasten kasvatustoimintojen pariin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 19-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille hakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan – hoiva-avustajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Jo koulutuksen aikana elämäntilanteesi on oltava sellainen, että pystyt tekemään vuorotyötä.
Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku.

Pääsyvaatimukset
• Vähintään 19 vuoden ikä hakuajan päättymiseen mennessä
• Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
• Riittävä suomen kielen taito (A2.2-taso)
• Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.
Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
• Soveltuvuus alalle
• Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
• Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
• Kyky suoriutua itsenäisestä/verkko-opiskelusta
• Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
• Vuorovaikutustaidot
• Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
• Mahdollisuus vuorotyöhön (päivä-, ilta- ja viikonloppu)
• Koulutustarve
• Alaan liittyvät vahvuudet
Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Ajankohta

11.11.2024—29.8.2025

Paikka

TAKK, Tampereen valtatie 15, Tampere

Hinta

Ammatillinen perustutkintokoulutus on osallistujille maksutonta.

Toteutus

• Päätoimista päivä-monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
• Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin n. klo 8.30–15.00. Lähiopetusta voi olla myös iltaisin n. klo 16-20.00 ja lauantaisin klo 8.30-15.00.
• Osa opetuksista pidetään Teams -etäyhteydellä. Opiskelijalla tulee olla käytössään nettiyhteys ja tietokone, jotta opiskelu onnistuu käytännössä. Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
• Koulutus on päätoimista. Päätoiminen opiskelu edellyttää useimmiten opintovapaata/irrottautumista työstä. Opintoihin on mahdollista hakea esim. opintotukea, aikuiskoulutustukea tai työttömyysetuutta (omaehtoinen opiskelu).
• Koulutukseen sisältyvät loma-ajat 23.12.2024 - 2.1.2025 ja 7.7. - 1.8.2025.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 60 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 10.6.2024—22.9.2024

Valinta-aikataulu
• Valintakoepäivä 8.10.2024 klo 16-20.30
• kutsu tekstiviestinä/sähköpostitse
• Lopullinen opiskelijavalinta tehdään viikolla 43
• Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 28.10.2024
• Koulutus alkaa 11.11.2024. Huomioi, että pystyt varmasti aloittamaan opiskelut em. päivänä.
Huomioithan hakulomaketta täyttäessäsi, että
• Hakemuksen tietoja käytetään opiskelijavalinnan perusteena, joten täytäthän hakemuksesi huolellisesti.
• Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.
Varmista, että sähköpostiosoitteesi on oikein. Mahdollinen haastattelukutsu ja tieto valinnasta toimitetaan ilmoittamaasi sähköpostiin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä.

Opiskelupaikkoja on rajoitettu määrä.

HAKULOMAKKEELLE PÄÄSET TÄSTÄ

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Koulutusasiat
Sihteeri Tiina Eeva, puh. 044 7906 401
Koulutussuunnittelija Tiina Jutila, puh. 044 7906 647
Koulutuspäällikkö Mari Kuivamäki, puh. 044 7906 385

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@takk.fi

Opintotukiasiat
Opintoneuvoja, puh. 044 7906 400, opintoneuvonta@takk.fi

Hoiva-avustaja (työvoimakoulutus)
Tutkintokoulutus
Työvoimakoulutus
Ajankohta:
11.11.2024—29.8.2025
Hakuaika:
10.6.2024—15.10.2024

Avustamisesta ammatti hoivaan!

Tämän koulutuksen ensisijainen tavoite on työllistyminen hoiva-avustajan työtehtäviin.
Hoiva-avustajan työhön kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa. Hoiva-avustaja esimerkiksi avustaa ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa ja sosiaalisessa kanssakäymisissä. Tämä koulutus tähtää ikäihmisten avustamisen tehtäviin, ei lasten kasvatustoimintojen pariin.

Tavoite

Koulutus on suunnattu vanhus- ja vammaistyöstä kiinnostuneille työnhakijoille, jotka soveltuvat sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan, terveydentilaltaan että suomen kielen taidoltaan koulutukseen ja alan työhön. 

Hoiva-avustajat eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä he saa vastata lääkehoidosta. Hoiva-avustajia palkkaavat hoivapalveluja tuottavat yritykset, järjestöt ja kunnat.

Hoiva-avustajan koulutusvaatimuksia on uudistettu ja opintokokonaisuudet tulevat voimaan 1.8.2024 alkaen, jolloin myös lähihoitajakoulutus eli sosiaali-ja terveysalan perustutkinto uudistuu.
Hoiva-avustajan koulutus antaa perusosaamista hoidosta ja huolenpidosta sekä toimintakyvyn vahvistamisesta painottuen erityisesti iäkkäisiin asiakkaisiin.
Hoivan koulutusohjelma ei ole tutkinto vaan muodostuu kolmesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osasta, joiden suorittaminen on edellytys hoiva-avustajan tehtävissä vakinaisesti toimiville.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen eteneminen.

Hoiva-avustajakoulutuksen suorittaneet voivat halutessaan hakeutua jatkamaan lähihoitajaksi (koko perustutkintoon) esim. oppisopimuksella. Työvoimakoulutuksen tarkoitus on työllistää alan työtehtäviin mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yli 20-vuotiaille sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja motivoituneille työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Hakijan tulee olla alalle soveltuva henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja terveydentilaltaan – hoiva-avustajan työ edellyttää kohtuullisen hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ammattitaidon keskeinen osa. Jo koulutuksen aikana elämäntilanteesi on oltava sellainen, että pystyt tekemään vuorotyötä.

Tähän tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu näihin vaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku.

Pääsyvaatimukset

 • Vähintään 20 vuoden ikä
 • Suoritettu perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot ja taidot
 • Riittävä suomen kielen taito (A2.2-taso)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky

Koulutuksen aikana opiskelijaa voidaan pyytää esittämään rikostaustaote.

Huomioithan, että rokotuslainsäädäntö on tiukentunut: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työoppimiseen osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, sekä imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan. Lisäksi edellytetään influenssarokotuksia, joiden ottamisesta saat ohjeita opiskeluaikana. (Tartuntatautilaki 1227/2016 48§) Vaadittavat rokotukset ovat maksuttomia sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoille. Suosittelemme myös koronarokotteen ottamista, sillä työnantajat voivat edellyttää myös sitä työssäoppimisjaksoilla.

Valintakriteerit
Opiskelijavalinta perustuu kokonaisharkintaan, jossa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

 • Soveltuvuus alalle
 • Motivaatio ja sitoutuminen opintoihin
 • Oppimisvalmiudet (sis. tietotekniset valmiudet)
 • Alalle soveltuva terveydentila ja toimintakyky
 • Vuorovaikutustaidot
 • Opiskeluun soveltuva elämäntilanne
 • Mahdollisuus vuorotyöhön
 • Koulutustarve
 • Alaan liittyvät vahvuudet.

Ajankohta

11.11.2024—29.8.2025

Hinta

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9 -16, puhelimitse 0295 020 702. 

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta.
Lisätietoa löydät osoitteesta https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/0f43cc47-de92-4f1e-b3a8-b3524b32cb92/tyovoimakoulutus

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Työttömyysuhanalaisia ovat esim. lomautetut, määräaikaisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa olevat, jotka haluavat hakeutua kokoaikaisiin töihin.

Toteutus

 • Työvoimakoulutus on päätoimista päivä- ja monimuotokoulutusta, johon sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
 • Lähiopetuspäivinä opiskellaan pääsääntöisesti arkisin klo 8.30-15.00. 
 • Osa opetuksista pidetään TEAMS-etäyhteydellä.
  • Koulutus ei kuitenkaan edellytä erityistä tietoteknistä osaamista. Koulutuksen alussa opiskelijat perehdytetään käytettäviin ohjelmiin ja tukea näihin on saatavissa myös koulutuksen aikana.
 • TAKKilla on laaja työnantajaverkosto, joka tarjoaa työssäoppimispaikkoja opiskelijoille. Tutki sopivia työnantajia kouluttajan kotisivuilta ja läheltä, esim. asuinpaikkakunnaltasi.
 • Koulutus on jaksotettu 1. jakso 11.11.2024 - 6.7.2025, 2. jakso 2.8.2025 - 29.8.2025
 • Koulutukseen sisältyy loma-aika 23.12.2024 - 2.1.2025.

Opintojen laajuus ja rahoitus

Opintojen laajuus on 60 osp (osaamispistettä).

Hakeutuminen

Hakuaika: 10.6.2024—15.10.2024
 • Soveltuvuustesti 23.10. tai 24.10.2024 (tieto Oma asiointi -palvelussa ja kutsu tekstiviestinä)
  • hakijalle yhtenä päivänä, jota ei voi valita
 • Haastattelupäivä ilmoitetaan myöhemmin (tieto Oma asiointi -palvelussa ja kutsu tekstiviestinä)
 • Koulutus alkaa 11.11.2024. Huomioi, että pystyt varmasti aloittamaan opiskelun em. päivänä.

Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella, joka avautuu syyskuun aikana. Koulutusnumero 721308

VOIT SEURATA HAKEMUKSESI TILANNETTA VERKOSSA:
www.te-palvelut.fi - oma asiointi - työvoimakoulutus - hakemusteni tilanne

It seems that You are from outside EU. Non EU-students are eligible to apply for tailor-made vocational programs. The non-EU programs are always done in collaboration with a local partner. Read more.

Lisätiedot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Sihteeri Tiina Eeva, 044 790 6401, tiina.eeva@takk.fi

TE-palvelut
Asiantuntija, Osaamisen kehittämispalvelut, Riitta Viljakainen, 0295 045 538, riitta.viljakainen@te-palvelut.fi